Clicks41
Peter(skala)

... aj sr.Elvíra odporúča putovať na mariánske miesta

"DOVOĽME TEDA ABY
NEŽNÁ MODLITBA SVÄTÉHO RUŽENCA

OBAJALA CELÝ "DEŇ NÁŠHO ŽIVOTA"
ABY CEZ SRDCE PANNY MÁRIE
VLOŽILA NÁŠ ŽIVOTNÝ PRÍBEH
DO JEŽIŠOVHO ŽIVOTA
A ABY VNIESLA JEHO ŽIVOT
DO NÁŠHO KAŽDODENNÉHO ŽITIA"

Matka Elvíra


PÚTE DO MARIÁNSKYCH MIEST

Matka Elvíra nás od začiatku pozývala k veľkej dôvere v Pannu Máriu a k modlitbe svätého ruženca.

Na Ceste ozdravenia a viery majú svoje miesto aj zvlášť milostné chvíle a tiež rôzne púte absolvované mladými aj ich rodičmi na rôzne mariánske pútnické miesta: Lourdes, Medjugorje, Fatima, Czenstochowa a mnohé iné.

Byť pútnikmi na týchto miestach, ktoré sú zvlášť požehnané prítomnosťou Panny Márie, miestach, kde sa môžeme zhlboka nadýchať univerzálnosti našej Cirkvi a sily modlitby, dovoľuje mnohým "zatvrdlým" srdciam, aby sa znovu otvorili pre milosť ľútosti, odpustenia a milosrdenstva.

V blízkosti niektorých z týchto mariánskych miest máme privilégium existencie našich domov: Panna Mária nás priniesla na rôzne miesta, ktoré sú požehnané jej prítomnosťou, pretože vie, že tieto miesta sú miestami milostí, živého milosrdenstva a intenzívnych a pravých skúseností s Bohom.

Vydať sa na cestu k Panne Márii pomáha všetkým, mladým, rodičom aj priateľom, aby našli vo svojom srdci tú jemnosť a to milosrdenstvo, ktoré naše srdce, tak veľmi ranené zlom a hriechom, potrebuje. Je obrovským darom môcť okúsiť a vidieť každodennú lásku Panny Márie k nám, úbohým hriešnikom!

www.comunitacenacolo.it/sk/index.php