acer
Starý druh rodiny je ten, který stojí na manželství muže a ženy, avšak je doplněn novým druhem rodiny. Nový druh rodiny, který může sledovat kardinál Omella, je nepochybně ten, o kterém mluví Pán Ježíš, když říká, že ten, kdo plní vůli Otcovu, je jeho bratr, sestra, matka.
adrianicm
Inak ten kardinál má pravdu v tom, že tí kardináli, čo napísali dubia si zaslúžia pokarhanie.
warez
Caesar takto si napísal nádherne. Od koho to je? Stručne a v kocke všeko podstatné.
Caesar
Někdy má katolický křesťan nutkavou potřebu, říci sekularizovaným a zliberalizovaným duchovním uplynulých pěti dekád: Vy a vaši nohsledi jste za pomoci modernismu rozmetali teologii; rozvrátili jste liturgii svými „reformami“; a k dovršení všeho zla jste pohoršili naše děti. Tohle je hrůzostrašná karikatura Království Božího. Nadejde den, kdy všechen ten zlořád bude vymýcen, a do doby, než se …More
Někdy má katolický křesťan nutkavou potřebu, říci sekularizovaným a zliberalizovaným duchovním uplynulých pěti dekád: Vy a vaši nohsledi jste za pomoci modernismu rozmetali teologii; rozvrátili jste liturgii svými „reformami“; a k dovršení všeho zla jste pohoršili naše děti. Tohle je hrůzostrašná karikatura Království Božího. Nadejde den, kdy všechen ten zlořád bude vymýcen, a do doby, než se tak stane, je stále ještě čas na pokání. Až přijde Pán, jak řekl, připraví pro nás nová nebesa a novou zemi.
Našim dobrým a svatým pastýřům vzkazujeme: Pokračujte v dobrém díle. Milujte svatou liturgii, služte ji s úctou, zbožností, posvátnou bázní, v tichosti a kráse. Veďte nás na východ, při našem putování za Pánem. Připomínejte si a opatrujte naše katolické dědictví. Takto dosáhnete skutečné změny v kultuře naší Církve, a navrátíte instituci, jejím členům a obřadům čest, která jim náleží.