Clicks658
adan1
3

Lubicie mięso zanieczyszczone odchodami? Z uboju rytualnego !

Lubicie mięso zanieczyszczone odchodami? Z uboju rytualnego !

[w tym tekście mięsko takie „potrzebują” jedynie muzułmanie – a talmudystów w Europie przecież nie ma.. MD]
polskiportal.net/…/zanim-kupisz-pr…
Joanne S 13 lipca 2013
Przeczytaj calość zanim kupisz mięso z uboju rytualnego!
Profesor Bill Reilly, dawniej pełniący funkcję prezesa Brytyjskiego Stowarzyszenia Weterynarzy ocenil ze na wyspach brytyjskich mięso pochodzące z uboju halal stanowi już 25% całego rynku.
Obecnie planuje się wprowadzić przepis wymagający, żeby każda porcja mięsa pochodzącego z uboju halal była odpowiednio oznaczona. Wciąż jednak takie mięso jest sprzedawane nieświadomym niczego konsumentom w całej Europie. Na przykład telewizja France 2 ujawniła, że wszystkie ubojnie w rejonie Paryża przestawiły się całkowicie na produkcję mięsa halal, z czego część jest sprzedawana bez oznaczenia.

Oprócz wątpliwości natury humanitarnej, pojawiają się też problemy związane z higieną. Na łamach portalu Novo Press info francuski weterynarz Alain de Peretti wyraża liczne zastrzeżenia wobec tego uboju w aspekcie sanitarnym. Specjalista podkreśla, że produkt uważany przez muzułmanów za „czysty“ w rzeczywistości budzi wiele zastrzeżeń pod względem sanitarnym i stanowi zagrożenie dla zdrowia.
„Naruszamy świętą ideę zasady ostrożności, żeby respektować egzotyczną praktykę, która jest irracjonalna, niemożliwa do uzasadnienia pod żadnym względem. Oparta jest na średniowiecznym zabobonie, funkcjonującym do dziś. Czy w tych okolicznościach można zaakceptować ustępstwa w europejskim prawie, zezwalające na rytualny ubój?“, pyta retorycznie Peretti.
W uboju rytualnym zwierze wykrwawia się nie będąc wcześniej otumanione, a jego gardło poderżnięte jest głęboko, aż do kręgów i przecięte są wszystkie narządy, wszystkie żyły szyjne i tętnica, a także tchawica i przełyk.
Taka praktyka pociąga za sobą następujące konsekwencje anatomiczne i fizyczne:
1. Cofanie się zawartości żołądka przez przełyk, który jest blisko tchawicy.

2. Zwierzę zaczyna oddychać bardzo ciężko z powodu agonii, która może trwać nawet około kwadransa. Pamiętajmy, że wdycha substancje fekalne, obfitujące w różnego rodzaju zarazki.

3. Wszystko to, co zwierzę wdycha do pęcherzyków płucnych, przenika do krwi bardzo łatwo (wraz z zarazkami), ponieważ błona tam jest cienka. Pamiętajmy również, że krew nadal krąży w ciele zwierzęcia pomimo tego stopnia agonii, a nawet wydarza się to szybciej ze względu na stres, przynajmniej jeśli chodzi o doprowadzanie krwi do kluczowych narządów.

4. Istnieje więc ogromne ryzyko zakażenia mięsa nawet głęboko w ciele.

5. Obserwujemy, także ze względu na wysoki poziom stresu, dwa fizjologiczne zjawiska, które łaczą się ze sobą: zapaść wszystkich systemów immunologicznych oraz gromadzenie się krwi w kluczowych organach; można powiedzieć, że zwierzę zachowuje swoją krew. Jest to naturalny proces chroniący przed śmiercią, który sprawia również, że zwierzę nie krwawi tak bardzo. Jest to sytuacja odwrotna w stosunku do tego, co twierdzą ludzie wykonujący tę praktykę (taki ubój ma według islamu sprawiać, że zwierzę straci jak najwięcej krwi, która uważana jest za nieczystą i nie powinna być spożywana). Tak naprawdę produkcja toksyn w organizmie zwierzęcia jest większa.

6. Wraz z trwaniem agonii pojawiają się gwałtowne konwulsje, którym towarzyszy wypróżnienie, a uryna i kał rozpryskują się po całej powierzchni rzeźni.
Wyraźnie widzimy więc konsekwencje, wpływające na stan mięsa halal spożywanego przez konsumentów. Prawdą jest, że europejskie prawo, CEE857-2004, w swoim załączniku, w rozdziale 4 zatytułowanym „Higiena rzeźni”, w paragrafie 7, linijce A mówi: „Tchawica i przełyk muszą pozostać nienaruszone w trakcie wykrwawiania (z wyjątkiem dla rytualnego uboju)”

Problemem jest to, że według najnowszych szacunków około 50% spożywanego mięsa jest halal. A to dlatego, że nawet jeśli muzułmanie są wciąż mniejszością i nie spożywają niektórych części, nie można wyrzucić reszty mięsa. Łatwiejsze i przynoszące więcej korzyści dla przemysłu jest posiadanie jednej linii uboju, tak więc całe zwierzę zostanie skonsumowane poza rynkiem halal. Jest ono wtedy jednak uśmiercane zgodnie z tym orientalnym rytuałem.
Konkluzja:
Naruszamy świętą ideę zasady ostrożności, żeby respektować egzotyczną praktykę, która jest irracjonalna, niemożliwa do uzasadnienia pod żadnym względem. Oparta jest na średniowiecznym zabobonie, funkcjonującym do dziś.
Czy w tych okolicznościach można zaakceptować ustępstwa w europejskim prawie, zazwalające na rytualny ubój? Można było z góry przewidzieć mnożenie się przypadków toksycznych infekcji – co dotknie przede wszystkim niemuzułmanów, którzy nie są świadomi ryzyka wyjętego spod kontroli prawa, ani też kulinarnych zwyczajów powodujących, że konsumenci jedzą mięso bardziej nieprzetworzone (takie właśnie spożywają muzułmanie.
Źródło:
vladtepesblog.com/…/the-sanitary-ri…
Oryginał francuski:
fr.novopress.info/104433/les-risques-san…

Sprzeciw wobec tej krwawej praktyki narasta w całej Europie.
"Elementarną wiedzą jest dziś przecież taka, że ssaki czują strach i ból. Pod pozorem uboju rytualnego został wprowadzony wielki, podły biznes niehumanitarnego zabijania zwierząt dla kasy " mówi zoolog i bioetyk z PAN, prof. Andrzej Elżanowski.
KIRKOR
🤦
Królowanie Chrystusa na wieki
Nie kupujemy mięsa niewiadomego pochodzenia a kebaby w mojej rodzinie już dawno przeszły do lamusa .
adan1
6. Wraz z trwaniem agonii pojawiają się gwałtowne konwulsje, którym towarzyszy wypróżnienie, a uryna i kał rozpryskują się po całej powierzchni rzeźni.
Wyraźnie widzimy więc konsekwencje, wpływające na stan mięsa halal spożywanego przez konsumentów. Prawdą jest, że europejskie prawo, CEE857-2004, w swoim załączniku, w rozdziale 4 zatytułowanym „Higiena rzeźni”, w paragrafie 7, linijce A mówi: „More
6. Wraz z trwaniem agonii pojawiają się gwałtowne konwulsje, którym towarzyszy wypróżnienie, a uryna i kał rozpryskują się po całej powierzchni rzeźni.
Wyraźnie widzimy więc konsekwencje, wpływające na stan mięsa halal spożywanego przez konsumentów. Prawdą jest, że europejskie prawo, CEE857-2004, w swoim załączniku, w rozdziale 4 zatytułowanym „Higiena rzeźni”, w paragrafie 7, linijce A mówi: „Tchawica i przełyk muszą pozostać nienaruszone w trakcie wykrwawiania (z wyjątkiem dla rytualnego uboju)”