Clicks98
vi.news

Cuốn sách Ratzinger/Sarah Book kích thích "Sự giận dữ của Địa ngục" - Giám mục Schneider

Giám mục Kazakhstan Athanasius Schneider cảm ơn Hồng Y Sarah "từ tận đáy lòng của chúng ta" vì đã viết cuốn sách "Des profondeurs de nos coeurs" [Từ đáy lòng chúng ta].

Trong một tuyên bố ngày 14 tháng 1, Schneider thừa nhận rằng Sarah đã lên tiếng cho vô số tín hữu,"những người mà tiếng nói đã bị bóp nghẹt bởi các cấu trúc hành chính và các nhóm có ảnh hưởng trong cuộc sống của Giáo hội, những kẻ được hoan nghênh bởi mạng lưới kẻ thù mạnh mẽ trên toàn thế giới của đức tin Công giáo"

Do đó, Schneider nhận xét, cuốn sách Sarah "đã kích động, có thể nói, sự tức giận của địa ngục."

Ông nhấn mạnh rằng Chúa yêu cầu Sarah hy sinh vì đã bị bỏ rơi ngay cả bởi những người đáng lẽ phải ủng hộ ông và sự can thiệp của ông.

Schneider hy vọng rằng, "Thánh Cha của Francis của chúng ta sẽ biết ơn sự can thiệp của Hồng Y Sarah."

Hình ảnh: Athanasius Schneider, #newsAibrxbpkdu