Victory
215

Proč pláčeš, koho hledáš?

Proč pláčeš, koho hledáš? To je otázka každému z nás. Proč pláčeš? Pláčeme, když něco ztratíme nebo když máme bolest v duších.

Teď je doba, kdy berou Ježíše z duší už bezbranných dětí. I my, když ztrácíme živého Ježíše, měli bychom plakat. Pokud je v duši bolest z hledání Boha, takové duše se může Bůh dotknout.

Koho hledáš? Ježíše! A koho hledáme my? Jak často hledáme své potěšení, peníze, slávu od lidí, marnost... ale všechna sláva je k ničemu. Máme hledat Boha, hledat pravdu, hledat morální hodnoty, hledat to, co nám dává život věčný, a život věčný máme v Ježíši. Máme mít v srdci bolest nad tím, že živý Kristus je vyháněn z duší. Bez něho není život věčný, bez něho je věčný trest a morální devastace.

Proč pláčeš? Máme plakat nad svými hříchy. Kolik bylo na Ukrajině abortů, hříchů.....

Marie Magdaléna hledala Krista a pak přišla radost – ukazuje se jí živý Ježíš. I my, když s bolestí a pláčem budeme hledat živého Krista, On přijde a dá nám vzkříšení, odpustí nám hříchy a osvobodí nás z našich závislostí jako Marii Magdalénu, od celých těch mraků démonů, které visí nad celými národy. Ty mraky démonů byly také nad Golgotou, když Krista ukřižovali, ale nakonec Kristus vstal z mrtvých a On vstane i na Ukrajině. Ale hledá lidi, kteří mají v srdci bolest a s bolestí Jej hledají. Boží slovo říká: „Kdo hledá, ten najde“. A kde je Ježíš? „Já jsem s vámi stále, po všechny dny vašeho života.“ On je zde. On vstal z mrtvých. On je v tobě skrze křest. Jsi do Něj naroubován. Skrze křest se ti dostalo nového života, života Krista vzkříšeného. Kristus je ve mně, On je v tobě, On je mezi námi: kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. I v tuto noc vzkříšení Kristus je zde. Tato noc je svatá. Věříme, že když začneme světit 7. den, den vzkříšení, nastane vzkříšení nejenom na Ukrajině, ale i v celé církvi.