Quas Primas
Jak dla mnie, to ta kobieta jest głupia, skoro po pierwszej dawce miała takie silne NOP-y, wzięła drugą dawkę.
Lekarka ! Nie chciałabym znaleźć się w jej rękach jako pacjentka.