Svätý Malachiáš(prorok)

Aktivity prof. Krčméryho sponzorujú farmaceutické firmy a výrobcovia vakcín

Ako sme vás minulý týždeň informovali, prezident Slovenskej spoločnosti infektológov a člen vládnej pandemickej komisie MUDr. Pavol Jarčuška je …
TERRACOTTA
to nie je nič prekvapivé, tento pán profesor, žiaľ, už asi dávno prestal spolupracovať s Duchom Svätým...kiežby sa ešte spamätal!