Clicks18

Och nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig;

novaetvetera
The Death of Jesus - James Tissot - Brooklyn Museum. Och nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig; och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig …More
The Death of Jesus - James Tissot - Brooklyn Museum.

Och nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig; och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig själv för mig.