Clicks1.3K

Sr. Emmanuela z Medžugoria o osvetlení svedomia (1.Veľké Varovanie), obnove Cirkvi (2.Velký Zázrak)

Veľké Varovanie - osvetlenie svedomia
Veľký Zázrak - obnova Cirkvi - víťazstvo Nerpoškvrneného Srdca Panny Márie


Ponúkame Vám krásny rozhovor so sestrou Emmanuelou Maillard. Slávna rehoľníčka, ktorá žije v Medžugorí, nám hovorí o strete dobra so zlom. Rozhovor viedla Benedetta Frigeriová.

Sestra Emmanuela, kde je tá vojna?

Nie som prorokyňa, ale vidím, že na začiatku zjavení Panna Mária povedala, že satan bude po odhalení tajomstiev porazený. Stačí sa teda pozrieť na realitu: pozrime sa, čo sa deje vo svete, nemusíme toľko študovať, aby sme videli, že sme v bode, keď je zlo také aktívne, že útočí na tých najmenších v školách, že sa nemôžu vyhnúť otráveniu: programy satanistov, nečistota, pornografia. Keď mne bolo 11, toto všetko neexistovalo. Stojíme pred závratnou silou zla. Je to veľmi výrečný znak toho, ako ďaleko boj dospel.

Bude však koniec?

Panna Mária s vizionármi z Medžugoria mala jasno: pripravuje nový čas, čas, v ktorom, keď táto vlna zla, temnoty a zmätku pominie, potom dorazí Víťazstvo Nepoškvrneného srdca.

Všetci poznáme proroctvo: že posledný bude boj o rodinu …

Nemyslíte si, že už to tu máme?

Áno. Zakaždým, keď čítam o nových zákonoch v spoločnosti, je to krok k zničeniu plánu, ktorý Boh pripravil pre ľudstvo. Všetci trpíme touto situáciou: sme v úplnej duchovnej vojne medzi svetlom a tmou. Vidíte čo sa deje? Rozvod, nevera, pornografia, ľudia prirodzene spolunažívajú bez záväzkov, ale je to ťažký hriech, a predsa to tak robí každý. Cudzoložníci sú teraz normalizovaní a naši malí sú mučeníci. To všetko „zabíja“ deti, našich najmenších. Boh však pripravuje Nové Turíce.

Vysvetlite nám to…

Rozpráva nám o tom nová Božia služobnica, ktorú vyhlásil pápež František, Martha Robinová. Nebude to ako prvé Turíce, ale bude sa to týkať celého ľudstva: zostúpi na nás Duch Svätý a každý bude môcť vidieť svoju dušu tak, ako ju vidí Boh, môžete to nazvať aj osvietením svedomia. ...a toto osvietenie bude pre všetkých a bude strašné pre tých, ktorí sú v hriechu, pretože s hrôzou uvidia, aký bude hriech, a budú pokúšaní zúfať si. Vidieť hrôzu hriechu a následky, ktoré spôsobil, že hriech bude neúnosným utrpením, ale pre tých, ktorých sa Boh dotkne, to bude úžasná milosť. Z tohto dôvodu nám Panna Mária už 36 rokov opakuje: „Choď na spoveď, zanechaj hriech.“ Namiesto toho sa hriech rozšíril natoľko, že si dnes myslíme, že umelé prerušenie tehotenstva je normálna vec.

Dnes sa každý hriech stáva zákonom. Boh by však mal byť aj Pánom dejín.

Existujú ľudia, ktorí sa aj bez toho, aby si to uvedomili stali nástrojom ničiteľa na pošliapanie Božích zákonov. Poviem vám niečo, čo sa mi stalo pred mnohými rokmi, v 90. rokoch.

Dve sestry z môjho rádu a ja sme boli pozvané, aby sme sa zúčastnili televízneho programu, ktorý hovoril o homosexualite. Bol tam s nami veľmi agresívny politik proti Cirkvi a proti morálke. Vysvetlili sme dôvody viery a keď sme vyšli von, neverila som vlastným očiam.

Čo sa stalo?

Ten muž k nám pristúpil a pozrel sa nám do očí a povedal: „Ďakujem, pretože vy tri ste boli jediné, ktoré povedali pravdu.“

...ale prepáčte, prečo potom …?

… Na to som sa ho opýtala: „Prečo na nás potom zaútočil tak virulentne?“

...a on…?

„Sestra – povedal mi – musím zastať určitú rolu, milióny ľudí sa na mňa pozeralo a musel som tieto veci povedať, ale vo svojom srdci som vedel, že pravda je na vašej strane.“

Dnes je táto situácia ešte horšia. S predstieraním dialógu sa zdá, že niektoré pravdy vám už nechcú povedať ani katolíci.

Pretože sme zle pochopili koncept dialógu vedieme dialóg iba ľudsky, príliš ľudsky, ale týmto spôsobom strácame čas a hráme hru nepriateľa. Modlitba je oveľa efektívnejšia.

Keď vidím všetku túto energiu vloženú do tohto falošného dialógu, pozývam nás, aby sme sa viac modlili: pretože modlitba je oveľa efektívnejšia, máme s ňou každodennú výživu Božieho slova, ktorá nám umožňuje vrhať svetlo a núti nás objavovať Boží plán , ale ak vyjdem na ulicu a začnem prijímať dialóg, čo mi môžu ľudia odpovedať na Boží plán? Hocičo. Takže hovorím: poďme bratom svedčiť, prejaviť im lásku, ktorú k nim máme, ale nerobme to, aby sme ich bezmyšlienkovite počúvali.

V Medžugorí stretnete zranené a hľadajúce ľudstvo. Čo vidíte každý deň?

Vidím bremená, ktoré treba niesť, žiadosti, prosby. Prvýkrát sa prídu opýtať, ale druhýkrát sa prídu modliť. Toto je veľmi pekné. Poklona, ktorá sa koná tri dni v týždni, vyžaruje skutočnú lásku a milosrdenstvo. Živí nás to a veriacich láka ako včely k medu.

Veľký dôraz sa kladie na obetu sv. omše, prečo?

Ľudia dnes nevedia, čo je to omša, ale takýmto spôsobom je nemožné vstúpiť do Božieho tajomstva. Je to Kalvária a je odmietnutá, ale aj keď je to odmietnuté, takáto je realita, pokiaľ si nemyslím, že problém je môj, nie sv. omše.

Keby ste mali vysvetliť niekomu, kto neverí, kto je Panna Mária, čo by ste povedali?

Mama. Mama, ktorá toľko miluje. Mnohých dnes zraňuje neprítomnosť matky, absencia lásky. Mnoho detí trpí, pretože nemajú svoje matky doma. Aby sa dieťa cítilo vo svete dobre, musí mať svoju matku, jej láskavý pohľad. Kto sa dostane do krízy, je to preto, že sa necíti byť milovaný a vzácny pre svoju matku.

Myslíte si, že je toto mariánska doba?

Áno. Sama povedala: „Toto je môj čas“. ... a vidíme to z toho, ako zasahuje, a z toho, aké milosti prúdia u tých, ktorí ju nasledujú.

...ale Boh na tejto zemi nie je, aspoň sa nám to hovorí čoraz častejšie. A dialóg s ním musí zostať obmedzený na súkromný.

...ale ak nebudem rásť vo viere, umožňujem, aby ľudstvo upadalo v hriech. Myslím si, že nedostatok modlitby vysvetľuje pascu, do ktorej sme sa dnes dostali. Ak sa modlíte, vidíte Pánovu ruku vo všetkom, od jedla až po prácu, všade vidíte Prozreteľnosť, pretože ste s Ním. Srdce je vložené do dialógu medzi priateľmi, ktorí sa spolu rozprávajú a to platí pre všetkých. Koľkokrát som videla ľudí, ktorí konvertovali po 40 rokoch. Milosť obrátenia im dala možnosť uvedomiť si, koľkokrát ich chránila Božia ruka, aj keď boli od Neho ďaleko. Iba konverzia umožňuje 360-stupňové opätovné prečítanie života človeka.

...ale toto storočie bolo tiež definované ako storočie bez posvätného…

Natuzza Evolo to povedala. Je to preto, lebo sme príliš ľahko spokojní s pozemskými vecami. Panna Mária v skutočnosti povedala: „Satan vás odchyľuje materializmom, modernizmom a sebectvom, takže si myslíte, že existuje iba Zem.“

Aký je potom privilegovaný spôsob objavenia posvätného?

Eucharistická modlitba a adorácia. Boh vás napĺňa a táto prítomnosť je skutočná, vyživuje vás.

Predstavte si, že ste svätou Katarínou zo Sieny a že musíte povzbudzovať cirkevné hierarchie …

Zopakovala by som frázu, ktorú Panna Mária povedala Brunovi Cornacchiolovi (vizionár Tri fontány ed.): „Vieš, Bruno, moji kňazi o mne vedia veľa vecí, ale mňa nepoznajú.“

...a ako poznáte Máriu?

V modlitbe. Na seminároch sa naučíte teológiu, ale nebudete sa modliť, nebudete sa učiť oddanosti k Panne Márii, praktizovaniu eucharistickej adorácie, meditácii o tajomstvách ruženca. Veci srdca sa nenaučíte.

...a toto má následky …?

Určite áno. Kňaz, ktorý má ťažkosti so spoveďou, ich má preto, že nepočúva ľudské srdce, ale ak nepočúva Ježišovo srdce, ako môže počúvať srdcia svojich bratov?

Čo by ste odkázali rodinám žijúcim v tomto poslednom zápase?

Nesobášiť sa iba z dôvodu, pretože sú zamilovaní, ale iba ak máte spoločnú vieru a plán spoločného prežívania božského zväzku. Často hovorím manželom, že sa musia vrátiť k viere, že keď vošli do kostola na svadbu, boli dvaja, ale po sľuboch odišli traja z kostola. Problém je v tom, že táto tretia strana, ktorá je skutočným Ženíchom, nie je medzi nimi.

...ale bez poznania cudnosti. Nemyslíte si, že je to dnes zakázané slovo?

Je to krásne a nevyhnutné slovo pre pochopenie Božieho poriadku.

Ako vidíte činnosť, ktorú vykonáva pápežský vyslanec v Medžugorí monsignor Hoser?

Nádherná. Prišiel k nám aj do komunity. Videl plody Medžugoria, je šťastný, že sa môže dotknúť práce, ktorú Panna Mária vykonala jeho rukou; Podľa neho je to miesto svetla, a to až tak, že sú všetci novinári pozvaní, aby prišli na úpätie Podbrda, pretože tam je svetlo.

Kedy pochopíme, že sa vojna končí?

Keď konečne uvidíme, ako sa svedomie rozsvietilo. Potom to bude znamenie, že Nepoškvrnené srdce má čoskoro zvíťaziť.

Zdroj: Mysticpost, Obrázok: tamtiež
dyk
Garabandal. Tam bude aj Zázrak a tam je treba ísť po oznámení Conchity.. Potom sa uvidí, ale Výstraha pride, keď Cirkev bude celkom paralizovaná.
Svätý Malachiáš(prorok)
Laco bajza ostane veľkým heretikom do konca svojho pozemského života lebo vedomé klame až sa mu úst pári falošní dym a nechce prijať skutočnú pravdu. :)
Marie-Julie Jahenny – Cirkev všetko vydrží, pretože Sám Boh ju bude brániť.
Pravda bude skryta
Laco je dosť veľký troll, ale cítim, že to nemyslí zle. Len Varovanie by mohol brať vážne a pripraviť sa. Už sa to blíži..
Peter(skala)
aj sv.Tomáš to nemyslel zle, ked nechcel veriť apoštolom že sa im zjavil Ježiš ale Tomášovi to trvalo len pár hodín, kdežto mnohým ludom to trvá roky - počuvaju, vidia, čitaju svedectvá svätých kresťanov a nič.

Keby tu išlo len o to - uveriť proroctvu, ale kto neverí, tak zaroven ani sa nemôže pripraviť na Varovanie. Ved Varovanie hovorí o lutosti nad hriechmi a ako chce niekto lutovať hriech, …More
aj sv.Tomáš to nemyslel zle, ked nechcel veriť apoštolom že sa im zjavil Ježiš ale Tomášovi to trvalo len pár hodín, kdežto mnohým ludom to trvá roky - počuvaju, vidia, čitaju svedectvá svätých kresťanov a nič.

Keby tu išlo len o to - uveriť proroctvu, ale kto neverí, tak zaroven ani sa nemôže pripraviť na Varovanie. Ved Varovanie hovorí o lutosti nad hriechmi a ako chce niekto lutovať hriech, ktorý si nechce priznať?

To neide... bud človek verí proroctvu a potom aj lutuje že neveril alebo neverí ale potom nelutuje.

... a to hovorím len o hriechu nevery v proroctvo o Varovaní a naslednej dobe mieru, ale kolko dalších Výzviev obsahuju proroctvá, ktorým neverí?!

napr.Výzva k jednote s kralom a papežom
Takže ak niekto neverí proroctvu o Varovaní, královi, papežovi... tak potom netuži po jednote s kralom a papežom.

Všetko zatracuje v domnienke že všetko bude už len horšie, nemá nádej na víťazstvo Nepoškvrneneho Srdca Panny Márie - neverí vo víťazstvo Ženy odetej slnkom, vyliatie Ducha Sväteho atd...

Vo svojej nevere všetko odsudzuje, pohrda proroctvami, nerozlišuje, všetko hádže do jedneho vreca a tak si sám kope jamu pod nohami.
Laco Bajzo
Všetci falošní proroci a falošné proroctvá sú dnes zjednotení v jednej veci- v časoch odpadu Cirkvi ,najväčšieho súženia a časoch antikrista predpovedajú príchod obdobia pokoja.
Jedni to doplňajú nejakým varovaním,novými Turícami,iní záchranou celých štátov -Ruska ,Bieloruska,Ukrajiny a nebývalým rozkvetom odpadlej neviestky.
Tak len čakajte :)
Peter(skala)
skôr by sa dalo povedať, že "všetci falošní proroci a falošné proroctvá su zjednotení v jednej veci- v časoch 6.periody Cirkvi, najväčšej obdoby rozkvetu Cirkvi, najväčšieho víťazstva Kráľa na bielom koni (Zj 6,1) predpovedajú víťazstvo Antikrista."

Zaujimavé, ako nadržiavaju Antikristovi, ktorého odsudzujú, ale nepriamo aj podporuju, lebo namiesto toho, aby očakávali Kráľa na bielom koni, tak …More
skôr by sa dalo povedať, že "všetci falošní proroci a falošné proroctvá su zjednotení v jednej veci- v časoch 6.periody Cirkvi, najväčšej obdoby rozkvetu Cirkvi, najväčšieho víťazstva Kráľa na bielom koni (Zj 6,1) predpovedajú víťazstvo Antikrista."

Zaujimavé, ako nadržiavaju Antikristovi, ktorého odsudzujú, ale nepriamo aj podporuju, lebo namiesto toho, aby očakávali Kráľa na bielom koni, tak očakávajú Šelmu z mora.

Zaujimavé, ako sa vzdialili nie len od svätých prorokov katolíckej Cirkvi, ale aj od výkladu Božieho Slova a tak lahko prešli na protestantske a sektarske vyklady Biblie.

Ctihodný Bartolomej Holzhauser, 17. Storočie
„Piate obdobie Cirkvi ktoré začalo okolo roku 1520 sa skončí príchodom svätého pápeža a veľkého katolíckeho kráľa ktorý bude nazvaný ´pomoc od Boha´ lebo všetko obnoví.
Piate obdobie je dobou utrpenia, zúfalstva, poníženia a chudoby Cirkvi. Ježiš Kristus očistí svoj ľud skrze kruté vojny, hladomory, choroby, epidémie a hrozné kalamity. On tiež bude trápiť oslabenú Katolícku Cirkev mnohými herézami. Je to doba odpadlíctva, kalamít a smrti. Tých Kresťanov ktorí prežijú meč, mor a hlad bude len nemnoho.
Počas tohto obdobia bude mnoho ľudí zneužívať slobodu svedomia ktorá im bola daná. Títo ľudia … sa budú vysmievať kresťanskej jednoduchosti, budú ju volať hlúposťou a nezmyslom; zato však budú volať po nových pokročilých myšlienkach … svätú náuku Cirkvi budú zahaľovať nezmyselnými otázkami a premúdrenými argumentami.
Budú to zlé časy, storočie plné pohrôm a nebezpečenstiev. Falošné náuky budú všade a ich nasledovníci budú mať moc taktiež takmer všade; ale Boh dopustí veľké zlá proti Jeho Cirkvi – heretici a tyrani prídu náhle a neočakávane, votrú sa do Cirkvi. Vstúpia do Talianska a Rím zanechajú v sutinách. Budú páliť kostoly a všetko ničiť.“
Peter(skala)
Zjavenie Jána 7 Cirkev ako Boží ľud. –
Potom som videl štyroch anjelov, ako stoja na štyroch uhloch zeme a držia štvoro zemských vetrov, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom. 2 A videl som vystupovať od východu slnka iného anjela, ktorý mal pečať živého Boha a mohutným hlasom zvolal na štyroch anjelov, ktorí dostali moc škodiť zemi a moru: 3 „Neškoďte zemi ani moru, …More
Zjavenie Jána 7 Cirkev ako Boží ľud. –
Potom som videl štyroch anjelov, ako stoja na štyroch uhloch zeme a držia štvoro zemských vetrov, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom. 2 A videl som vystupovať od východu slnka iného anjela, ktorý mal pečať živého Boha a mohutným hlasom zvolal na štyroch anjelov, ktorí dostali moc škodiť zemi a moru: 3 „Neškoďte zemi ani moru, ani stromom, kým neoznačíme na čele služobníkov nášho Boha!“
4 A počul som počet označených: stoštyridsaťštyritisíc označených zo všetkých kmeňov synov Izraela: 5 z Júdovho kmeňa dvanásťtisíc označených, z Rubenovho kmeňa dvanásťtisíc, z Gadovho kmeňa dvanásťtisíc, 6 z Aserovho kmeňa dvanásťtisíc, z Neftaliho kmeňa dvanásťtisíc, z Manassesovho kmeňa dvanásťtisíc, 7 zo Simeonovho kmeňa dvanásťtisíc, z Léviho kmeňa dvanásťtisíc, z Isacharovho kmeňa dvanásťtisíc, 8 zo Zabulonovho kmeňa dvanásťtisíc, z Jozefovho kmeňa dvanásťtisíc, z Benjamínovho kmeňa dvanásťtisíc označených.
Laco Bajzo
"A videl som: Hľa, biely kôň; a ten, čo sedel na ňom, mal luk a dostal veniec a vyšiel ako víťaz, a aby víťazil."Zj.sv.kap6
To jev samozrejme Pán Ježiš a slovo evanjelia ,ktoré víťazne obsiahlo celý svet.

Ale práve preto ,ako málo ľudí túto blahozvesť prijalo,prichádzajú ďalší jazdci s Božími trestami.

Preto tu tie tresty- mor ,hlad ,vojny zemetrasenia máme stále,po celé dejiny spásy.

Takže …More
"A videl som: Hľa, biely kôň; a ten, čo sedel na ňom, mal luk a dostal veniec a vyšiel ako víťaz, a aby víťazil."Zj.sv.kap6
To jev samozrejme Pán Ježiš a slovo evanjelia ,ktoré víťazne obsiahlo celý svet.

Ale práve preto ,ako málo ľudí túto blahozvesť prijalo,prichádzajú ďalší jazdci s Božími trestami.

Preto tu tie tresty- mor ,hlad ,vojny zemetrasenia máme stále,po celé dejiny spásy.

Takže jazdec na bielom koni -Pán Ježiš tu už so svojou blahozvesťou prišiel ,aj zvíťazil ,ale bludári to nechápu a podvodníci sa snažia oklamať ľudí ,ako by sa to nestalo a tvrdia ,že to príde až teraz.
Tak je to s vašimi výkladmi,ktoré odporujú kat. náuke. :)

Tie teorie s periodami Cirkvi vám tiež nesedia so znameniami časov,teda s tým čo sa deje :)
Peter(skala)
ZREJME ?
🤔 to má byť akože učenie Cirkvi, ktoré by dokazovalo, že tým kráľom je LEN Ježiš a nik iný a hlavne, že to nie je obdobie víťzstva-mieru?

...lebo o to tu ide: či je to obdobie mieru alebo vojny

Tomáš ako so "Ženou odetou slnkom" - protestanti hovoria, že to nie je Panna Mária ale len Cirkev. V skutočnosti je jedno i druhé.

Pritom všetkom stale treba mať na pamäti: sme katolici alebo …More
ZREJME ?
🤔 to má byť akože učenie Cirkvi, ktoré by dokazovalo, že tým kráľom je LEN Ježiš a nik iný a hlavne, že to nie je obdobie víťzstva-mieru?

...lebo o to tu ide: či je to obdobie mieru alebo vojny

Tomáš ako so "Ženou odetou slnkom" - protestanti hovoria, že to nie je Panna Mária ale len Cirkev. V skutočnosti je jedno i druhé.

Pritom všetkom stale treba mať na pamäti: sme katolici alebo protestanti. Veríme katolickym prorokom alebo protestantským?
Peter(skala)
pred 4 hodinami
Laco Bajzo:
Peter (skala) -Kto sa nevie zorientovať,nech si prečíta vysvetlivky pod čiarou tej 6 kap. Zj.sv Ján. v predkoncilových vydaniach Nového Zákona.
One more comment from Peter(skala)
Peter(skala)
ved napíš, čo sa tam píše
Laco Bajzo
To,čo som ti tu už napísal.
Peter(skala)
bolo by dobré keby si zacitoval, lebo doposial si len parafrazoval a vyznieva to ako keby si doplnal resp. vlastnými slovami napísal.