dyk
Garabandal. Tam bude aj Zázrak a tam je treba ísť po oznámení Conchity.. Potom sa uvidí, ale Výstraha pride, keď Cirkev bude celkom paralizovaná.
Svätý Malachiáš(prorok)
Laco bajza ostane veľkým heretikom do konca svojho pozemského života lebo vedomé klame až sa mu úst pári falošní dym a nechce prijať skutočnú pravdu. :)
Marie-Julie Jahenny – Cirkev všetko vydrží, pretože Sám Boh ju bude brániť.
Pravda bude skryta
Laco je dosť veľký troll, ale cítim, že to nemyslí zle. Len Varovanie by mohol brať vážne a pripraviť sa. Už sa to blíži..
Peter(skala)
aj sv.Tomáš to nemyslel zle, ked nechcel veriť apoštolom že sa im zjavil Ježiš ale Tomášovi to trvalo len pár hodín, kdežto mnohým ludom to trvá roky - počuvaju, vidia, čitaju svedectvá svätých kresťanov a nič.

Keby tu išlo len o to - uveriť proroctvu, ale kto neverí, tak zaroven ani sa nemôže pripraviť na Varovanie. Ved Varovanie hovorí o lutosti nad hriechmi a ako chce niekto lutovať hriech, …More
aj sv.Tomáš to nemyslel zle, ked nechcel veriť apoštolom že sa im zjavil Ježiš ale Tomášovi to trvalo len pár hodín, kdežto mnohým ludom to trvá roky - počuvaju, vidia, čitaju svedectvá svätých kresťanov a nič.

Keby tu išlo len o to - uveriť proroctvu, ale kto neverí, tak zaroven ani sa nemôže pripraviť na Varovanie. Ved Varovanie hovorí o lutosti nad hriechmi a ako chce niekto lutovať hriech, ktorý si nechce priznať?

To neide... bud človek verí proroctvu a potom aj lutuje že neveril alebo neverí ale potom nelutuje.

... a to hovorím len o hriechu nevery v proroctvo o Varovaní a naslednej dobe mieru, ale kolko dalších Výzviev obsahuju proroctvá, ktorým neverí?!

napr.Výzva k jednote s kralom a papežom
Takže ak niekto neverí proroctvu o Varovaní, královi, papežovi... tak potom netuži po jednote s kralom a papežom.

Všetko zatracuje v domnienke že všetko bude už len horšie, nemá nádej na víťazstvo Nepoškvrneneho Srdca Panny Márie - neverí vo víťazstvo Ženy odetej slnkom, vyliatie Ducha Sväteho atd...

Vo svojej nevere všetko odsudzuje, pohrda proroctvami, nerozlišuje, všetko hádže do jedneho vreca a tak si sám kope jamu pod nohami.
Laco Bajzo
Všetci falošní proroci a falošné proroctvá sú dnes zjednotení v jednej veci- v časoch odpadu Cirkvi ,najväčšieho súženia a časoch antikrista predpovedajú príchod obdobia pokoja.
Jedni to doplňajú nejakým varovaním,novými Turícami,iní záchranou celých štátov -Ruska ,Bieloruska,Ukrajiny a nebývalým rozkvetom odpadlej neviestky.
Tak len čakajte :)
Peter(skala)
skôr by sa dalo povedať, že "všetci falošní proroci a falošné proroctvá su zjednotení v jednej veci- v časoch 6.periody Cirkvi, najväčšej obdoby rozkvetu Cirkvi, najväčšieho víťazstva Kráľa na bielom koni (Zj 6,1) predpovedajú víťazstvo Antikrista."

Zaujimavé, ako nadržiavaju Antikristovi, ktorého odsudzujú, ale nepriamo aj podporuju, lebo namiesto toho, aby očakávali Kráľa na bielom koni, tak …More
skôr by sa dalo povedať, že "všetci falošní proroci a falošné proroctvá su zjednotení v jednej veci- v časoch 6.periody Cirkvi, najväčšej obdoby rozkvetu Cirkvi, najväčšieho víťazstva Kráľa na bielom koni (Zj 6,1) predpovedajú víťazstvo Antikrista."

Zaujimavé, ako nadržiavaju Antikristovi, ktorého odsudzujú, ale nepriamo aj podporuju, lebo namiesto toho, aby očakávali Kráľa na bielom koni, tak očakávajú Šelmu z mora.

Zaujimavé, ako sa vzdialili nie len od svätých prorokov katolíckej Cirkvi, ale aj od výkladu Božieho Slova a tak lahko prešli na protestantske a sektarske vyklady Biblie.

Ctihodný Bartolomej Holzhauser, 17. Storočie
„Piate obdobie Cirkvi ktoré začalo okolo roku 1520 sa skončí príchodom svätého pápeža a veľkého katolíckeho kráľa ktorý bude nazvaný ´pomoc od Boha´ lebo všetko obnoví.
Piate obdobie je dobou utrpenia, zúfalstva, poníženia a chudoby Cirkvi. Ježiš Kristus očistí svoj ľud skrze kruté vojny, hladomory, choroby, epidémie a hrozné kalamity. On tiež bude trápiť oslabenú Katolícku Cirkev mnohými herézami. Je to doba odpadlíctva, kalamít a smrti. Tých Kresťanov ktorí prežijú meč, mor a hlad bude len nemnoho.
Počas tohto obdobia bude mnoho ľudí zneužívať slobodu svedomia ktorá im bola daná. Títo ľudia … sa budú vysmievať kresťanskej jednoduchosti, budú ju volať hlúposťou a nezmyslom; zato však budú volať po nových pokročilých myšlienkach … svätú náuku Cirkvi budú zahaľovať nezmyselnými otázkami a premúdrenými argumentami.
Budú to zlé časy, storočie plné pohrôm a nebezpečenstiev. Falošné náuky budú všade a ich nasledovníci budú mať moc taktiež takmer všade; ale Boh dopustí veľké zlá proti Jeho Cirkvi – heretici a tyrani prídu náhle a neočakávane, votrú sa do Cirkvi. Vstúpia do Talianska a Rím zanechajú v sutinách. Budú páliť kostoly a všetko ničiť.“
Peter(skala)
Zjavenie Jána 7 Cirkev ako Boží ľud. –
Potom som videl štyroch anjelov, ako stoja na štyroch uhloch zeme a držia štvoro zemských vetrov, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom. 2 A videl som vystupovať od východu slnka iného anjela, ktorý mal pečať živého Boha a mohutným hlasom zvolal na štyroch anjelov, ktorí dostali moc škodiť zemi a moru: 3 „Neškoďte zemi ani moru, …More
Zjavenie Jána 7 Cirkev ako Boží ľud. –
Potom som videl štyroch anjelov, ako stoja na štyroch uhloch zeme a držia štvoro zemských vetrov, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom. 2 A videl som vystupovať od východu slnka iného anjela, ktorý mal pečať živého Boha a mohutným hlasom zvolal na štyroch anjelov, ktorí dostali moc škodiť zemi a moru: 3 „Neškoďte zemi ani moru, ani stromom, kým neoznačíme na čele služobníkov nášho Boha!“
4 A počul som počet označených: stoštyridsaťštyritisíc označených zo všetkých kmeňov synov Izraela: 5 z Júdovho kmeňa dvanásťtisíc označených, z Rubenovho kmeňa dvanásťtisíc, z Gadovho kmeňa dvanásťtisíc, 6 z Aserovho kmeňa dvanásťtisíc, z Neftaliho kmeňa dvanásťtisíc, z Manassesovho kmeňa dvanásťtisíc, 7 zo Simeonovho kmeňa dvanásťtisíc, z Léviho kmeňa dvanásťtisíc, z Isacharovho kmeňa dvanásťtisíc, 8 zo Zabulonovho kmeňa dvanásťtisíc, z Jozefovho kmeňa dvanásťtisíc, z Benjamínovho kmeňa dvanásťtisíc označených.
Laco Bajzo
"A videl som: Hľa, biely kôň; a ten, čo sedel na ňom, mal luk a dostal veniec a vyšiel ako víťaz, a aby víťazil."Zj.sv.kap6
To jev samozrejme Pán Ježiš a slovo evanjelia ,ktoré víťazne obsiahlo celý svet.

Ale práve preto ,ako málo ľudí túto blahozvesť prijalo,prichádzajú ďalší jazdci s Božími trestami.

Preto tu tie tresty- mor ,hlad ,vojny zemetrasenia máme stále,po celé dejiny spásy.

Takže …More
"A videl som: Hľa, biely kôň; a ten, čo sedel na ňom, mal luk a dostal veniec a vyšiel ako víťaz, a aby víťazil."Zj.sv.kap6
To jev samozrejme Pán Ježiš a slovo evanjelia ,ktoré víťazne obsiahlo celý svet.

Ale práve preto ,ako málo ľudí túto blahozvesť prijalo,prichádzajú ďalší jazdci s Božími trestami.

Preto tu tie tresty- mor ,hlad ,vojny zemetrasenia máme stále,po celé dejiny spásy.

Takže jazdec na bielom koni -Pán Ježiš tu už so svojou blahozvesťou prišiel ,aj zvíťazil ,ale bludári to nechápu a podvodníci sa snažia oklamať ľudí ,ako by sa to nestalo a tvrdia ,že to príde až teraz.
Tak je to s vašimi výkladmi,ktoré odporujú kat. náuke. :)

Tie teorie s periodami Cirkvi vám tiež nesedia so znameniami časov,teda s tým čo sa deje :)
Peter(skala)
ZREJME ?
🤔 to má byť akože učenie Cirkvi, ktoré by dokazovalo, že tým kráľom je LEN Ježiš a nik iný a hlavne, že to nie je obdobie víťzstva-mieru?

...lebo o to tu ide: či je to obdobie mieru alebo vojny

Tomáš ako so "Ženou odetou slnkom" - protestanti hovoria, že to nie je Panna Mária ale len Cirkev. V skutočnosti je jedno i druhé.

Pritom všetkom stale treba mať na pamäti: sme katolici alebo …More
ZREJME ?
🤔 to má byť akože učenie Cirkvi, ktoré by dokazovalo, že tým kráľom je LEN Ježiš a nik iný a hlavne, že to nie je obdobie víťzstva-mieru?

...lebo o to tu ide: či je to obdobie mieru alebo vojny

Tomáš ako so "Ženou odetou slnkom" - protestanti hovoria, že to nie je Panna Mária ale len Cirkev. V skutočnosti je jedno i druhé.

Pritom všetkom stale treba mať na pamäti: sme katolici alebo protestanti. Veríme katolickym prorokom alebo protestantským?
Peter(skala)
pred 4 hodinami
Laco Bajzo:
Peter (skala) -Kto sa nevie zorientovať,nech si prečíta vysvetlivky pod čiarou tej 6 kap. Zj.sv Ján. v predkoncilových vydaniach Nového Zákona.
One more comment from Peter(skala)
Peter(skala)
ved napíš, čo sa tam píše
Laco Bajzo
To,čo som ti tu už napísal.
Peter(skala)
bolo by dobré keby si zacitoval, lebo doposial si len parafrazoval a vyznieva to ako keby si doplnal resp. vlastnými slovami napísal.