Clicks59

Ten przekaz jest przeznaczony dla duchowieństwa

jacek2pp
Dnia 27.12.1993 r. Córko Moja, ten przekaz jest przeznaczony dla duchowieństwa. W tych ostatnich czasach niech kapłani i biskupi głoszą przyjście Pana i niech grzesznicy opamiętają się, bo przyjście …More
Dnia 27.12.1993 r.
Córko Moja, ten przekaz jest przeznaczony dla duchowieństwa. W tych
ostatnich czasach niech kapłani i biskupi głoszą przyjście Pana i niech
grzesznicy opamiętają się, bo przyjście Pana jest bliskie.
Nawracajcie się, bo czasu jest mało. Gdy ziemia wyda wielkie wstrząsy,
odczujecie lęk i przerażenie. To jest czas, człowiecze, abyś zaczął żyć dla Boga
i wypełniał Moich dziesięć przykazań. Moi synowie kapłani, tak wiele łask
wam przydzieliłem, dając wam do ręki Moje Przenajświętsze Ciało, abyście
Nim karmili Moje dzieci, które potrzebują tego pokarmu, aby mogły siebie i innych zbawić.
Pragnę was synowie, kapłani, ostrzec. Bądźcie świętymi, jak Ja jestem
Świętym. Każdy kapłan wie, jak ma służyć Bogu, Kościołowi i ludziom,
którzy ich otaczają. Jako dobrzy pasterze otoczcie ich opieką, bo zły pasterz
rozprasza Moje owieczki, a Ja Jezus wykupiłem ich własną Krwią.
Nie rozpraszajcie ich, a ogarniajcie swoją miłością, radą, aby ci mali
rozpoznali, że jesteście Moimi pasterzami. Dobry pasterz ma wielką moc i
wiele światła. Każda dusza rozpoznaje płynące światło, umacnia się i
wychodzi ze świątyni umocniona światłem Bożym.
Nadchodzą takie czasy, że będziecie chcieli mieć wielu ludzi w kościołach,
ale tak jak w innych krajach, ich nie będzie. Nie wprowadzajcie zwyczajów z
zachodu, bądźcie cichymi, pokornymi sługami ludu Bożego. Po to was
powołałem, abyście mi służyli i przez wasze życie kapłańskie
rozpoznawali, że Ja, Jezus, jestem w was i przez wasze serce ogarniam
każdą osobę, która się zbliża do dobrego i świętego kapłana.
To wszystko znacie, tylko wam kapłani przypominam, gdy przyjdę,
żebyście nie byli zawstydzeni. To Pan wasz mówi przez tę córkę,
którą wybrałem i powierzyłem jej to dzieło Miłosierdzia Bożego. Każde
wezwanie i upomnienie jest Miłosierdziem Bożym.