Clicks12
fil.news

Piling Kasamahan ni Francis Nais Patawarin ang mga May Salang Homoseksuwal na Klerigo – Kardinal Müller

Ibinunyag ni Kardinal Gerhard Müller na ilan sa mga piling kasamahan ng papa [nangangahulungang: si Francis mismo] ay dating inaakusahan siya ng "pagiging sobrang mahigpit at kawalan ng awa" sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang prepekto ng Kongregasyon para sa Doktrina ng Pananampalataya, ibinigay niya ang mga sentensya para sa mga pari na may salang homoseksuwal na pang-aabuso.

Sa kanyang pagsusulat sa LifeSiteNews.com (Setyembre 18), sinabi ni Müller na dalawampung porsyento ng mga kaso ay nauwi sa pagtanggal ng karapatan bilang pari. Ang natitira ay nakatanggap ng ibang kaparusahan. Ngunit ito ay "labis na" para sa mga pinagkakatiwalaan ni Francis.

Itinuro ni Müller na ang mga nang-aabusong homoseksuwal ay nagmula sa kapabayaan sa moral at paglabag sa Utos ng Diyos [na naging laganap pagkatapos ng Ikalawang Konseho ng Vatican].

picture: Gerhard Ludwig Müller, #newsUynjdqupcp