Clicks393
Convertius

Polska: Prymicja ks. Krzysztofa Gołębiewskiego FSSPX w Warszawie (galeria fotograficzna)

5 lipca br. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.Panny przy warszawskim przeoracie Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X ks. Krzysztof Gołębiewski odprawił prymicyjną Mszę świętą. Nowo wyświęconemu kapłanowi podczas liturgii asystowali: ks. Karol Stehlin jako manduktor, ks. Dawid Wierzycki jako diakon i ks. Konstantyn Najmowicz jako subdiakon; kazanie wygłosił ks. Raivo Kokis. W chórze kapłańskim, wśród gości przybyłych z Niemiec zasiadł ks. Franciszek Berthod – wicerektor seminarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zaitzkofen, w którym prymicjant przygotowywał się do pełnienia posługi kapłańskiej. We Mszy uczestniczyła jeszcze liczna delegacja kleryków i braci FSSPX z Bawarii, którzy zapewnili oprawę muzyczną uroczystości (śpiewali chorał i grali na skrzypcach).
Obecni przyjęli błogosławieństwo prymicyjne przed Mszą, a po zakończeniu celebracji udali się na uroczyste przyjęcie.
Ks. Krzysztof Gołębiewski święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca w Zaitzkofen z rąk bp. Bernarda Tissier de Mallerais’go; decyzją przełożonych pracę duszpasterską będzie prowadzić w Polsce, w przeoracie w Krakowie, który ma zostać otwarty jesienią br.

Źródło: news.fsspx.pl/…/polska-prymicja…