Clicks335

Nowy Mszał ze zmianami biskupa Rzymu Bergoglio!

Opublikowano nowe włoskie wydanie Mszału Rzymskiego z którego korzystanie ma być obowiązkowe we Włoszech od Wielkanocy 4 kwietnia 2021 r., a z którego Księża mogą zacząć korzystać już teraz.
Avenire, oficjalna gazeta Konferencji Biskupów Włoch, opublikowała artykuł dotyczący prezentacji pierwszego egzemplarza nowego wydania Papieżowi Franciszkowi które odbyło się 28 sierpnia. Artykuł mówi, o następujących zmianach w mszale:

Modlitwa Ojcze nasz zawiera dwie zmiany. Jedną która została wprowadzona już w zeszłym roku dokonaną przez Franciszka: Nie wódź nas na pokuszenie [e non ci indurre in tentazione] będzie teraz brzmiało Nie opuszczaj nas w pokusach [non abbandonarci alla tentazion].

Druga: słowo „także” [anche] zostanie dodane do wiersza „ponieważ [także] przebaczamy naszym winowajcom”. [come anche noi li rimettiamo].

Gloria, zaczynająca się od „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”, [pace in terra agli uomini di buona volontà], będzie brzmieć: „Chwała Bogu na wysokościach i pokój na ziemi ludziom, umiłowanym przez Pana ” [pace in terra agli uomini, amati dal Signore].

Poprawianie Modlitwy Pańskiej jest według bardzo wielu, nieuzasadnionym i niezrozumiałym sianiem zamętu. Katolicy dobrze wiedzą co oznaczają słowa które nie podobały się Franciszkowi. Niestety teraz część na pewno zacznie się zastanawiać, co znaczy że Bóg może „opuszczać nas w pokusach”.

O tych trzech zmianach mówi artykuł Avenire , jednak pojawiły się głosy, pisze o tym m.in. cruxnow.com, oraz praytellblog.com , że w modlitwie Eucharystycznej również dokonano zmiany.

Słowa Konsekracji które brzmią: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: To jest bowiem kielich Krwi Mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na Moją pamiątkę.

Nowe włoskie wydanie mówi, że Krew Jezusa została przelana „per tutti” – za wszystkich – a nie „per molti”, co oznacza za wielu”.

Słowa Konsekracji wina mają więc brzmieć: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: To jest bowiem kielich Krwi Mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wszystkich będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.


O tym, że jest to błąd, pisał do niemieckich biskupów którzy takie tłumaczenie stosowali, w roku 2012 roku Benedykt XVI. Zalecił je zmienić, jednak niewielu go posłuchało.

Od dawna pojawiają się głosy duchownych twierdzące, że zmienione tłumaczenie, niezgodne z Tradycją i Ewangelią, może oznaczać, a według części z pewnością oznacza nieważność konsekracji.

Jakie jest uzasadnienie słów: Dla was i dla wielu?

Katechizm wydany dekretem Soboru Trydenckiego, na polecenie papieża, św. Piusa V stwierdza: „ Nie bez powodu więc nie użyto słów dla wszystkich , gdyż w tym miejscu mówi się tylko o owocach męki, a tylko wybrańcom przyniosła owoc zbawienia”.

Nowe tłumaczenie preferuje więc raczej ekumeniczną poprawność, niż prawdy wiary. Te same wnioski można wyciągnąć ze zmiany tłumaczenia Gloria. Unikanie mówienia o„ ludziach dobrej woli ” wpisuje się w zaprzeczanie modernistów co do istnienia ludzi o złej woli. Jedno i drugie nie pasuje do dążeń ku globalnemu tworowi religijnemu. Dzisiejszy Kościół modernistyczny, to nie jest Święty Kościół Katolicki.

PS. Trzeba wyraźnie podkreślić że sfałszowane tłumaczenie jest stosowane nie tylko przez Niemców. Takie samowolne zmiany tolerowane są w innych krajach od kilkudziesięciu lat. Jak wspomnieliśmy alarmujące głosy pojawiają się od dawna. A wszystko ma początek w rewolucji jakiej dokonano w 1969 roku stwarzając od podstaw nowy mszał i tłumacząc go na języki narodowe. O tym można poczytać TUTAJ

Źródło: Niewolnik Maryi
V.R.S.
"Nowe włoskie wydanie mówi, że Krew Jezusa została przelana „per tutti” – za wszystkich – a nie „per molti”, co oznacza za wielu”. Słowa Konsekracji wina mają więc brzmieć: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: To jest bowiem kielich Krwi Mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wszystkich będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. O tym, że jest to …More
"Nowe włoskie wydanie mówi, że Krew Jezusa została przelana „per tutti” – za wszystkich – a nie „per molti”, co oznacza za wielu”. Słowa Konsekracji wina mają więc brzmieć: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: To jest bowiem kielich Krwi Mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wszystkich będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. O tym, że jest to błąd, pisał do niemieckich biskupów którzy takie tłumaczenie stosowali, w roku 2012 roku Benedykt XVI. Zalecił je zmienić, jednak niewielu go posłuchało."

---
Ponownie prostuję tę nieścisłą informację.
"Za wielu" "Per tutti" jest w Mszale włoskim NOM i we wcześniejszej edycji, wydanej kilkadziesiątlat temu, formuła ta została zresztą "klepnięta" w wersji anglosaskiej przez KNW już za Pawła VI. Tak że pisanie iż to jakaś nowość, którą wymyślił dopiero J.M. Bergoglio jest niezgodne z rzeczywistością.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
VRS ,, Za wielu", jest wersją prawidłową.
V.R.S.
@Medalik
Moje przejęzyczenie - per tutti czyli za wszystkich. Dziękuję za zwrócenie uwagi na pomyłkę.
Edward7