Nowy Mszał ze zmianami biskupa Rzymu Bergoglio!

Opublikowano nowe włoskie wydanie Mszału Rzymskiego z którego korzystanie ma być obowiązkowe we Włoszech od Wielkanocy 4 kwietnia 2021 r., a z którego Księża mogą zacząć korzystać już teraz. Avenire…
V.R.S.
"Nowe włoskie wydanie mówi, że Krew Jezusa została przelana „per tutti” – za wszystkich – a nie „per molti”, co oznacza za wielu”. Słowa Konsekracji wina mają więc brzmieć: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: To jest bowiem kielich Krwi Mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wszystkich będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. O tym, że jest to …More
"Nowe włoskie wydanie mówi, że Krew Jezusa została przelana „per tutti” – za wszystkich – a nie „per molti”, co oznacza za wielu”. Słowa Konsekracji wina mają więc brzmieć: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: To jest bowiem kielich Krwi Mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wszystkich będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. O tym, że jest to błąd, pisał do niemieckich biskupów którzy takie tłumaczenie stosowali, w roku 2012 roku Benedykt XVI. Zalecił je zmienić, jednak niewielu go posłuchało."

---
Ponownie prostuję tę nieścisłą informację.
"Za wielu" "Per tutti" jest w Mszale włoskim NOM i we wcześniejszej edycji, wydanej kilkadziesiątlat temu, formuła ta została zresztą "klepnięta" w wersji anglosaskiej przez KNW już za Pawła VI. Tak że pisanie iż to jakaś nowość, którą wymyślił dopiero J.M. Bergoglio jest niezgodne z rzeczywistością.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
VRS ,, Za wielu", jest wersją prawidłową.
V.R.S.
@Medalik
Moje przejęzyczenie - per tutti czyli za wszystkich. Dziękuję za zwrócenie uwagi na pomyłkę.
Edward7