ľubica

Výnimkou z testovania pre očkovaných pácha vláda viaceré trestné činy – CZ 24 News

SLOVENSKO: Ak nás čítavate pravidelne, tak poznáte náš postoj k vírusu SARS-CoV-2. Ako sme už uviedli vo viacerých článkoch, existencia tohto vírusu …
ľubica
Vojna je mier, vydieranie je motivácia