Barbarin
Pán Bůh zaplať za tuto nabídku, matko představená!