szuirad1
8458

Św. Jan Chryzostom (Złotousty). doktor Kościoła 13 września.

Święty Jan Złotousty należy do grona najwybitniejszych Ojców Kościoła, których wielkości należy szukać w punkcie, w którym łączy się we wspaniałą jedność wielkość chrześcijańskiej pokory i poświęcenia nieszukającego innej nagrody jak Niebo – z wielkością ludzkich zdolności i sławy ludzkiego imienia. Uniżenie przed Bogiem zjednuje obfitość łaski, talent zaś i pozycja społeczna sprawiają, iż łaska dana jednemu staje się udziałem tysięcy i nie przestaje wydawać owoców przez stulecia.

Przyszedł on na świat w Antiochii, ważnej wówczas metropolii syryjskiej, w możnej rodzinie, jako syn oficera legionów rzymskich. Pomimo wczesnej śmierci ojca dorastanie i odkrywanie powołania kształtowało się w przyszłym patriarsze Konstantynopola raczej harmonijnie. Z jednej strony nie unikał zajęć właściwych wiekowi pacholęcemu, spotykając się z rówieśnikami i korzystając ze wspólnych zabaw, z drugiej zaś z wielką pasją rozczytywał się w dziełach chrześcijańskich, co doprowadziło go do pragnienia przyjęcia chrztu świętego. Zdobył także wykształcenie filozoficzne pod kierunkiem pogańskiego filozofa Ammiana Marcelina i krasomówcze, w którym za wzór obrał sobie klasyka greckiej sztuki oratorskiej Demostenesa.

W wieku dwudziestu lat przyjął chrzest. Został lektorem i służył do Mszy biskupowi Antiochii. W swojej formacji kapłańskiej postawił wyraźnie na wartość, jaką jest gruntowne przygotowanie duszy do pełnienia świętej służby ołtarza – przygotowując umysł przez pisma i nauki starszych, a ducha przez ascezę i praktykę cnót. Dlatego święcenia kapłańskie przyjął dopiero po szesnastu latach. Po śmierci matki w 372 roku opuścił Antiochię, by wieść żywot pustelniczy. W ciągu kilku lat odosobnienia jego miłość do Boga nabrała głębi, z której czerpał potem podczas całej praktyki kapłańskiego żywota.

Święcenia kapłańskie przyjął po powrocie do Antiochii, w roku 385. Już na początku musiał zaangażować się... Św. Jan Złotousty
Kot spaślak.
Ustalmy sobie jedno panie @Michał Tytan Kowalczyk !
SV-2 powstał, zapoczątkował w roku 1962.
Kłania się tu elementarna wiedza historyczna.More
Ustalmy sobie jedno panie @Michał Tytan Kowalczyk !
SV-2 powstał, zapoczątkował w roku 1962.

Kłania się tu elementarna wiedza historyczna.
Kot spaślak.
Kiedy urodzony i w żywocie doczesnym aktywny był?
Jan Chryzostom Pasek z Gosławic herbu Doliwa (ur. ok. 1636 w Węgrzynowicach, zm. 1 sierpnia 1701 w Niedzieliskach) – marszałek sejmiku rawskiego w 1661 roku, komornik ziemi krakowskiej, polski pamiętnikarz epoki baroku.
One more comment from Kot spaślak.
Kot spaślak.
Jan Chryzostom, Jan Złotousty – biskup Konstantynopola, pisarz chrześcijański, uznawany za największego kaznodzieję kościoła wschodniorzymskiego, doktor Kościoła, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego. Wraz ze śś.
Kot spaślak.
No tak napisał pan.
"To bardzo prawdopodobne. To przecież dobrze że był"
Czy w owym czasie istnienia Jana Chryzostema był S2-M?
Jak więc owy święty miał być TRADYCJONALISTĄ-MODERNISTĄ?
Wszak SV-2 dokonał się w 1962 r.
Jak to uzasadnisz szanowny
@Michał Tytan Kowalczyk ?More
No tak napisał pan.
"To bardzo prawdopodobne. To przecież dobrze że był"

Czy w owym czasie istnienia Jana Chryzostema był S2-M?
Jak więc owy święty miał być TRADYCJONALISTĄ-MODERNISTĄ?
Wszak SV-2 dokonał się w 1962 r.

Jak to uzasadnisz szanowny
@Michał Tytan Kowalczyk ?
Michał Tytan Kowalczyk
Nie było ale chodzi mi o to że przecież Św. Jan Chryzostom dbał o świętą Tradycję .
Przecież tradycjonalizm oznacza umiłowanie i przywiązanie do tradycji .
Kot spaślak.
Tak.
Idźmy dalej tym tropem.
Kot spaślak.
Czy Św. Jan Chryzostom był Tradycjonalistom?
Michał Tytan Kowalczyk
To bardzo prawdopodobne. To przecież dobrze że był