Clicks497
Rafał_Ovile
1

GLORIA POLO O WYBORACH: KAŻDY Z NAS ODPOWIE ZA TO CO POPIERAŁ !!!

GLORIA POLO O WYBORACH: KAŻDY Z NAS ODPOWIE ZA TO CO POPIERAŁ !!!

Każdy z nas odpowie za to, co popierał !!!

Jeżeli popierasz aborcję, TOTALNE ZŁO - MORD NIENARODZONYCH DUSZ lub (tylko) głosujesz w wyborach na proaborcjonistów, masz również krew na rękach tych NIENARODZONYCH Dzieci Bożych, mimo, że może nigdy nie dokonałeś tego bestialskiego czynu i nigdy byś go nie dokonał, ponieważ podpiszesz się pod tym złem.


Wtedy jesteś tak samo winny, jak ta wyrodna matka, czy ten lekarz, który aborcji dokonuje, jak Ci którzy ten mord legalizują, ponieważ swoim głosem popierasz to ZŁO, a więc i przyczyniasz się do niego własnym wyborem.

Tym samym łamiesz Boże Przykazania zamiast je respektować i szanować.


* * *

W TYM WIDEO GLORIA POLO MÓWI O SPOŁECZEŃSTWIE, KTÓRE POPIERA ABORCJĘ (OD 1:38)

___________________________________________________________________________________

Nie głosujmy w wyborach na partie, które zezwalają na dzieciobójstwo i w JAKIEKOLWIEK sposób omijają Boże Przykazania bądź nakazy z Pisma Świętego, bo odpowiemy za to z pewnością. Warto to wiedzieć i uświadamiać innych, ponieważ żadne słowo i czyn nie pozostanie bez Bożego rozrachunku.

___________________________________________________________________________________

PROSZĘ , PRZECZYTAJ:

GLORIA POLO O WYBORACH: KAŻDY Z NAS ODPOWIE ZA TO CO POPIERAŁ !!!
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
Nie głosujmy w wyborach na partie, które zezwalają na dzieciobójstwo i w JAKIEKOLWIEK sposób omijają Boże Przykazania bądź nakazy z Pisma Świętego, bo odpowiemy za to z pewnością.

Warto to wiedzieć i uświadamiać innych, ponieważ żadne słowo i czyn nie pozostanie bez Bożego rozrachunku.