29.6. Dnes slávime prikázaný sviatok apoštola Petra a Pavla

Katolícka Cirkev dnes slávi sviatok apoštolov sv. Petra a Pavla.

Tento sviatok patrí medzi najstaršie formy úcty svätých. Peter i Pavol boli umučení v Ríme v roku 67 za cisára Nera. Prvý pápež Peter bol ukrižovaný dole hlavou na Vatikánskom vŕšku, sv. Pavol (rímsky občan) bol sťatý pri Ostijskej bráne.

Pozostatky apoštolov sa ihneď stali predmetom osobitnej úcty.

Od roku 258 ich kresťania ukrývali v katakombách. Až za panovania cisára Konštantína boli ostatky prenesené do baziliky, ktorá bola postavená na mieste umučenia sv. Petra. Úcta k apoštolom bola v celej histórii kresťanstva veľká, do roku 1969 bolo v kalendári až 8 sviatkov zasvätených ich pamiatke.

V súčasnosti máme v kalendári iba 3 sviatky:

25. január – sviatok Obrátenia sv. Pavla apoštola,

22. február – Katedra sv. Petra apoštola a

29. jún – sviatok apoštolov sv. Petra a Pavla.

Svätý Peter, pôvodne Šimon pochádzal z Palestíny z mestečka Betsaida. Jeho brat Ondrej bol tiež apoštolom. Peter znamená Skala, toto meno mu prisúdil Pán Ježiš, keď ustanovil svoju Cirkev. Petrova púť apoštola začala v Palestíne, nasledovala v Antiochii a Korinte, a napokon skončila v Ríme, kde ho ukrižovali.

Svätý Pavol pochádzal z Tarzu v Malej Ázii. Jeho pôvodné meno bolo Šavol. Bol veľkým prenasledovateľom prvých kresťanov, avšak na ceste do Damašku sa mu zjavil náš Pán. Od tej doby sa stal kresťanom. Pochovaný je v bazilike sv. Pavla v Ríme postavenej v 4. storočí.
Ján Jánošík
Peter(skala)
Drahé deti, cesta k svätosti je plná prekážok, ale vy nie ste sami. Odvaha! Môj Ježiš kráča s tebou. Peter nie je Peter; Peter nebude Petrom. To, čo k vám hovorím, teraz nemôžete pochopiť, ale všetko vám bude zjavené. Buďte verní môjmu Ježišovi a pravému Učiteľskému úradu Jeho Cirkvi. V tejto chvíli na vás padá mimoriadna spŕška milostí z neba. Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám …More
Drahé deti, cesta k svätosti je plná prekážok, ale vy nie ste sami. Odvaha! Môj Ježiš kráča s tebou. Peter nie je Peter; Peter nebude Petrom. To, čo k vám hovorím, teraz nemôžete pochopiť, ale všetko vám bude zjavené. Buďte verní môjmu Ježišovi a pravému Učiteľskému úradu Jeho Cirkvi. V tejto chvíli na vás padá mimoriadna spŕška milostí z neba. Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste Mi dovolili, aby som vás tu ešte raz spojil. Žehnám vás v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Zostaňte v pokoji.
5,304 – Message from Our Lady, Queen of Peace, at Feast of St Peter and St Paul, transmitted in 6/29/2022