Clicks1.7K
Co se děje v Izraeli?
Peter(skala)
ahrp.org/…ry/s5-children/vaccine-safety/
TU maju web.stranku, kde píšu aj o vakcinachMore
ahrp.org/…ry/s5-children/vaccine-safety/
TU maju web.stranku, kde píšu aj o vakcinach
Peter(skala)
ahrp.org/…ontroversies/vaccine-mandates/
tu su aktualnejšie správy o kontroverzných vakcínach
Frog
Tak to velmi brzy přijde z Izraele i k nám. Když celá ta koronahysterie přesně před rokem vypukla, tak jsme byli jediní v Evropě, kde byly povinně zavedeny psí náhubky i na ulicích. Stačilo tehdy sledovat izraelské zprávy, a co tam bylo obyvatelům rozkázáno, naše masmédia to rozkazovala v přesné kopii u nás s dvouhodinovým zpožděním za Izraelem. A tak se děje dodnes. Minulý týden si naše vláda …More
Tak to velmi brzy přijde z Izraele i k nám. Když celá ta koronahysterie přesně před rokem vypukla, tak jsme byli jediní v Evropě, kde byly povinně zavedeny psí náhubky i na ulicích. Stačilo tehdy sledovat izraelské zprávy, a co tam bylo obyvatelům rozkázáno, naše masmédia to rozkazovala v přesné kopii u nás s dvouhodinovým zpožděním za Izraelem. A tak se děje dodnes. Minulý týden si naše vláda nevěděla rady, jak dál, jestli nařídit místo jednoho psího náhubku dva, protože dva psí náhubky prý nosí Joe Biden, anebo změnit formu psích náhubků z roušek na respirátory. Kam telefonoval Babiš pro radu? Do Bruselu nebo do Washingtonu? Do Moskvy nebo do Berlína, Paříže či Londýna? Ani jedno z toho. Už to i náš server Seznam.cz přiznal, že pro radu telefonoval do Tel Avivu.
ekans
naše masmédia? vzdyť to vlastní chazaři
ekans
já to vím, toto zase platí pro tebe a tvého děkanaProtože tedy zchytralost modernistů (tak jsou totiž právem nazýváni) spočívá v tom, že své nauky nep… kterého štědře sponzoruješ z neštěstí druhých
Svätý Malachiáš(prorok)
Kallistratosovi - mirekovi už mu tie testy a očkovanie totálne vymylo mozog,rozum a myseľ. Už jeho duša je prohnilá. 😇
Trepifajksl
Jedinej, kdo je tady posera, je Kali. Vždy a za všech okolností se přidá k vládnoucímu zločinu. Pálit si prsty pro pravdu ho nikdy neuvidíte. Není to ani křesťan a ani charakterní člověk. Byl jsem nucen toho nabubřelého hlupáka zablokovat. Popovídejte si s ním někde jinde.
b8111
Trepifajksl: Kallistratos u mě už zablokován je ode dneška taky. Pokud je Řád rytířů Věčného světla stejně PROLHANÝ jak on, tak potěš!!!
Trepifajksl
Ani se ti nedivím. Je to vážně lump. Kdysi jsem si myslel, že je jen naivní, i když si ostatní kolem mysleli, že je škodná. Dneska si myslím, že je škodná taky. Nemá charakter, Boha se nebojí, lže a překrucuje, tváří v tvář důkazům se kroutí jako had, po prokázané lži se ani nedokáže omluvit. Co mě překvapilo, že se zná s falešným letničním knězem, estébákem, který u nás působil a udával. Prý …More
Ani se ti nedivím. Je to vážně lump. Kdysi jsem si myslel, že je jen naivní, i když si ostatní kolem mysleli, že je škodná. Dneska si myslím, že je škodná taky. Nemá charakter, Boha se nebojí, lže a překrucuje, tváří v tvář důkazům se kroutí jako had, po prokázané lži se ani nedokáže omluvit. Co mě překvapilo, že se zná s falešným letničním knězem, estébákem, který u nás působil a udával. Prý také vsoupil do nějakého řádu.
----
Pokud můžu radit, nikdy mu nesdělujte jakékoliv informace, použije je překroucené vůči vám v úplně jiném kotextu. Neštítí se ničeho. Špína chlap. Teda chlap ne, jen špína.
Anna Horváthová
Tu pomôže len zásah Zhora, odovzdať úplne všetko Panne Márii, Ona sa postará, dôverujem Jej, nikdy nesklamala 🙏💒
Joske
Má pravdu, bude to tak všude. Pak možná někteří pochopí, že tento svět je jedno veliké vězení. Možná někteří pochopí, proč se v Písmu svatém píše, že Ježíš nás přišel osvobodit. Probuďte se, času moc nezbývá.
Joske
Nová Satanova matrice.
1Tu jsem uviděl, jak z moře vystupuje šelma, která měla deset rohů a sedm hlav; na svých rozích měla deset diadémů a na svých hlavách jména urážející Boha. 2Ta šelma, kterou jsem uviděl, byla podobná levhartovi, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu, svůj trůn a velikou pravomoc. 3A jednu z jejích hlav jsem viděl jakoby raněnou k …More
Nová Satanova matrice.
1Tu jsem uviděl, jak z moře vystupuje šelma, která měla deset rohů a sedm hlav; na svých rozích měla deset diadémů a na svých hlavách jména urážející Boha. 2Ta šelma, kterou jsem uviděl, byla podobná levhartovi, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu, svůj trůn a velikou pravomoc. 3A jednu z jejích hlav jsem viděl jakoby raněnou k smrti, ale její smrtelná rána byla vyléčena. Celá země nad tou šelmou užasla; 4poklonili se drakovi, že dal té šelmě svou pravomoc, a poklonili se také šelmě se slovy: „Kdo je podobný té šelmě a kdo s ní může bojovat? “ 5Byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání a byla jí dána moc, aby činila, co chce po čtyřicet dva měsíce. 6I otevřela svá ústa k rouhání se Bohu a rouhala se jeho jménu a jeho stánku, to jest těm, kteří přebývají v nebi. 7A bylo jí dáno, aby rozpoutala válku proti svatým a aby je přemohla, a byla jí dána moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem; 8budou se jí klanět všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od založení světa zapsána v knize života toho zabitého Beránka. 9Má-li kdo uši, slyš. 10Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí; kdo má být zabit mečem, musí být mečem zabit. Zde jest vytrvalost a víra svatých. 11A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. 12Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. 13Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem, 14a svádí obyvatele země znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy. Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od meče a ožila. 15A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy. 16A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo 17a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: jméno šelmy nebo číslo jejího jména. 18Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy. Je to číslo člověka, a jeho číslo je šest set šedesát šest. Zj 13:1-18
Trepifajksl
Statečná odhodlaná paní, až mi vehnala slzy do očí. Je to vůbec možné, že svině z vlády jsou úplně bez svědomí a všehoschopné? Jsou to ještě vůbec lidské bytosti? Demokracie vskutku rodí psychopaty. Ti vždy vyšplhají na nejvyšší místa. Jako nejde reformovat komunismus, tak demokracie už tuplem ne.
U.S.C.A.E.
komunizmus je demokracia bez pretvárky a sám karči mordechaj ju vyhlásil za nástroj