Clicks58
lt.news

Didvyriškas Brazilijos arkivyskupas kovoja su „tradicionalizmo drakonu“

Pasak 75-erių metų Brazilijos Aparesidos arkivyskupo Orlando Brandeso, „dešinieji“ yra žiaurūs ir nesąžiningi.

Tai buvo Brandeso „homilijos“ turinys, skirtas Dievo Motinos šventei Aparesidoje, kurią išklausė per 40 tūkst. katalikų.

Vietoje pamokslavimo apie Evangeliją, Brandesas kritikavo „tradicionalizmo drakoną“, kuris, pasak dvasininko, „kovoja prieš Popiežių, sinodą ir II-ąjį Vatikano susirinkimą“.

Atsimetęs katalikybės Brazilijos prezidentas Jairas Bolsonaro dalyvavo šioje šventėje ir priėmė Šventąją Komuniją. Ankščiau Bolsonaro buvo „perkrikštytas“ protestantu. Du kartus išsiskyręs, dabar jis dalyvauja krikštytojo pamaldose su savo protestante mergina (taip pat išsiskyrusia moterimi).

Žiniasklaida arkivyskupo Brandeso „homiliją“ interpretavo kaip išpuolį prieš Bolsonaro. Brandesas tučtuojau tai paneigė teigdamas, jog jis turėjo omenyje „ideologijas“, be ne politines vyriausybes.

Vis dėlto, dvasininkas toliau kritikavo „daugybę (sic!) žmonių“, kurie turi „tradicionalistinį požiūrį“ ir nesutinka su Pranciškumi bei nepripažįsta Pranciškaus Bažnyčios.

Paveiksliukas: Jair Bolsonaro, Orlando Brandes, #newsJburmezrfb