Clicks147

Vráťte sa k pravému magistériu Katolíckej Cirkvi.

Laudetur Jesus Christus.

Vyzývam vás v láske k záchrane vašich vlastných duší,je málo času na obrátenie naozaj veľmi málo!!!

Vráťte sa k pravému magistériu Katolíckej Cirkvi.Vráťte sa k pravému vikárovi Môjho Spasiteľa Benediktovi XVI. a zjednocujte svoju vieru s ním.Pretože v opačnom prípade zotrvávate s uzurpátorom Petrovho stolca Bergogliom v smrteľnom hriechu herézi !!!

V pokore vás prosím pre záchranu vaších duší uvažujte o tom.Je to dôležité a naliehavé!!!

Je málo času.....pripravte sa na Varovanie využite čas pôstu sa kajanie a odriekanie!!!

Je málo času...málo času!!! Krsný list vám nezaručí spásu !!!

Milujem vás duše Môjho Pána a Trojjediného Boha.Nestraťte sa duše,nezblúďte proste..proste...Nebeskú Matku o pomoc...

Vytvorte si doma večeradlo modlitby a pokoja .

Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.