04:08
Clicks2.4K
Evanjelizacia
1
† Význam počúvania Božieho slova. Informácia pre kňazov - AKO TVORIŤ HOMÍLIU: www.evanjelizacia.eu - prečítajte si prednášku P. Prof. Ľubomíra Stančeka, ktorý je nielen na Slovensku uznávaným …More
† Význam počúvania Božieho slova.

Informácia pre kňazov - AKO TVORIŤ HOMÍLIU: www.evanjelizacia.eu - prečítajte si prednášku P. Prof. Ľubomíra Stančeka, ktorý je nielen na Slovensku uznávaným odborníkom v homiletike, rétorike, misiológii, ekumenizme...