CUDOWNY MEDALIK
2331
CUDOWNY MEDALIK
Chryzmon

Chryzmon zwany również Chi-Rho jest skrzyżowaniem dwóch greckich liter: chi (X) i rho (P), które są dwiema pierwszymi literami słowa Chrystus. Złączone razem reprezentują zatem Jezusa.

Czyli zielona księga na której widnieje ten znak nie jest koranem.
CUDOWNY MEDALIK
In hoc signo vinces – Pod tym znakiem zwyciężysz

Słowa te łączone są z imieniem rzymskiego cesarza Konstantyna I Wielkiego. Sam cesarz opowiadał, że zobaczył je we śnie, w noc poprzedzającą ważną dla niego bitwę. Źródła potwierdzają, że jego żołnierze ruszyli do walki, mając tarcze opatrzone niebiańskim znakiem Bożym, monogramem chi–rho. Tworzyły go dwie splecione greckie litery: chi (X)…More
In hoc signo vinces – Pod tym znakiem zwyciężysz

Słowa te łączone są z imieniem rzymskiego cesarza Konstantyna I Wielkiego. Sam cesarz opowiadał, że zobaczył je we śnie, w noc poprzedzającą ważną dla niego bitwę. Źródła potwierdzają, że jego żołnierze ruszyli do walki, mając tarcze opatrzone niebiańskim znakiem Bożym, monogramem chi–rho. Tworzyły go dwie splecione greckie litery: chi (X) oraz rho (P). W ikonografii chrześcijańskiej stały się one później symbolem Chrystusa. Niesiono także sztandar – labarum, który aż do czasów późnobizantyńskich był główną chorągwią wojsk cesarstwa rzymskiego. Był on ozdobiony wieńcem z monogramem chi–rho w środku. Bitwa rozegrała się w 312 r. w północnej części Rzymu, przy Moście Mulwijskim. Zakończyła ona kilkuletni okres walk o władzę. Konstantyn pokonał wtedy uzurpatora Maksencjusza, który zginął w nurtach Tybru. Wiele lat później Konstantyn zdradził jeszcze jeden fakt związany z wizją krzyża. W czasie pochodu ku Rzymowi cesarz i jego żołnierze zobaczyli na niebie krzyż i greckie słowa En toúto níka – Tym zwyciężaj (powiedzenie to znane jest raczej w łacińskiej trawestacji: In hoc signo vinces). Po bitwie Konstantyn ogłosił, że jest poddanym Krzyża.