Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks288
CÓRKA MARYI

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny - 300 dni odpustu

Witaj, najdostojniejsza Królowo pokoju, Najświętsza Boga rodzico!

Przez najświętsze Serce Jezusa, Syna twego, Książęcia pokoju, spraw, aby ustał gniew Jego, i niech On króluje nad nami w pokoju!

Pamiętaj, o najlitościwsza Panno Marjo! że od wieków nie słyszano, aby kto Ciebie o przyczynę prosząc, został opuszczony.

— Tą nadzieją ożywiony, przystępuję do Ciebie.

Nie chciej, Matko słowa przedwiecznego, gardzić słowami mojemi; lecz usłysz mnie miłościwa i wysłuchaj.

O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Marjo!


Pius IX. Papież dnia 24. Września 1846. r. pozwolił na zawsze wszystkim wiernym, którzy by przynajmniej, sercem skruszonym i nabożnie tę modlitwę odmówili, za każdy raz 300 dni odpustu. Tym zaś, którzy by przez cały miesiąc codziennie ją odmawiali, użyczył odpustu zupełnego raz na miesiąc, w dzień, w którym by prawdziwie skruszeni, po Spowiedzi i Komunii świętej nawiedzili kościół lub kaplicę jaką publiczną i tamże pomodlili się na intencje Ojca świętego.

za: Głos duszy (1880r.)
____________________________

facebook.com/…119054578181107&_fb_noscript=1