05:40
Clicks693
Stano Kobella
Tí, ktorí sa BOJA PÁNA - 26. 11. 2021 Ahojte bratia a sestry, rada by som venovala toto video Najvyššiemu Bohu, Stvoriteľovi neba a zeme, Otcovi, nášmu Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi …More
Tí, ktorí sa BOJA PÁNA - 26. 11. 2021

Ahojte bratia a sestry, rada by som venovala toto video Najvyššiemu Bohu, Stvoriteľovi neba a zeme, Otcovi, nášmu Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi Nazaretskému. Otec chce, aby som poslala toto slovo konkrétne dnes. Nadpis tohto slova je: "Tí, ktorí sa Ma boja".

Napíš tieto slová, Moje dieťa. Mám mnoho vecí pre tých, ktorí sa Ma boja a ctia si Moje veľké meno. Nanešťastie tí, ktorí sa Ma boja, vstúpia len cez strach a chvenie. Predsa len, má to tak byť, pretože Môj Otec nedovolí, aby nikto, kto patrí Mne, bol stratený.

Oni sú tí, ktorí pôjdu cez hnev, pretože nevstúpili cez úzku bránu, ktorá je cezo Mňa, Krista Ježiša. Uvidia znamenia a divy a pretože neboli poznačení, pozbieram ich, keď si Ma v strachu ctia a volajú Moje meno v pokání.

Nie je všetko také, aké sa zdá, dieťa moje. Mnohí už viac nebudú presvedčení cez radostné zvesti evanjelia, ale cez strach z toho, čo prichádza na Zem. Mnohí budú prosiť o odpustenie a volať ku Mne, keď uvidia vojny, jedovaté mory, strašné znamenia na nebesiach a veľké ničenie na Zemi. Budú smútiť za odídenými svätými.

Ja prídem, kedy prídem, tak buďte prichystaní. Kedy to bude, je nepodstatné, len sledujte znamenia, buďte múdri a podľa toho konajte.


A povedal mi, nech vám dám vedieť, že:

Mnohí ktorých teraz poznáte, budú odstránení z vášho života. Ale musí to tak byť, aby ste rástli a naplnili účel, pre ktorý som vás vykúpil a vyškolil. Veľké veci sú vpredu: žiaľ i radosť, smiech i slzy. Avšak vedz: žiadna z tvojich modlitieb sa nevráti naprázdno, dieťa moje. Mnohí budú nájdení v mojich zľutovaniach cez teba. Teraz tomu nerozumieš, ale v správny čas porozumieš.

Vravím mojim deťom, mojim vyvoleným: nebojte sa. A nemusia sa báť. Ale vyčlenil som si pre seba skupinu ľudí. Oni prídu ku Mne, pretože sa boja môjho mena. Nanešťastie, pre ich telo, uznávajú Ma len vtedy, keď ich telo prechádza cez značné zúfalstvo.

Oni sú tí, ktorí majú teraz zatvrdené svoje srdcia, ale budú oslavovať moje meno a hľadať ma v patričnom čase. Prečo používam strach ako taktiku pre záchranu? Pretože si prajem, aby nikto z môjho ľudského stvorenia nešiel do pekla. Peklo bolo vytvorené pre satana a jeho anjelov, ktorí až doteraz berú duše nespočetne mnohých ľudí pre eóny (večnosti).

Tí, ktorí sa ma boja, moje dieťa, a dávajú slávu môjmu menu, v posledných časoch budú zachránení. Len poznačení takí nebudú, len poznačení nechcú byť.

Takže toto je odkaz pre moje deti, aby nezúfali pre členov rodiny, ktorí ma ešte neprijali, ak stále dýchajú a neprijali značku.


Takže tí, ktorí ešte neprijali Ježiša a neprijali značku, nezúfajte nad nimi. Pokračujem:

Vravím to, aby ste si podržali varovania a modlili sa za nich. Zostaňte sa modliť za moju nenaklonenú milosť k nim. Chystám sa súdiť veľký čas zeme a koho nemožno pohnúť alebo strhnúť do klamu, sú tí, ktorí sú zakorenení v mojom silnom základe, Ježišovi. Veľký duchovný zápas nasleduje v decembri. Zostaňte silní. 31 dní a mnohé postihne Zem. Oneskorím trošku plány nepriateľa, ale toto nie je na relaxáciu, ale dať čas mojim deťom znovu sa pozbierať.

Každopádne svet sa nevráti k tomu, čím býval. Ruším všetky ľuďmi vyrobené festivaly, čo spôsobujú zápach a očisťujem Zem od zla. Aby teraz bolo niečo očistené alebo zahodené do smetí, špinavosť a nepotrebnosť toho musí byť zrejmá.

Cvičte sa v trpezlivosti, moji svätí, a ja čoskoro prídem."


Takže toto sú slová, ktoré so mnou zdieľal Najvyšší o tých, ktorí sa boja jeho mena. Tiež sa podelím s niekoľkými písmami nižšie v komentároch. Ak sú nejaké otázky, ktoré by ste sa radi spýtali, spýtajte sa prosím v komentároch a prosím: pri čomkoľvek čo počujete od kohokoľvek iného, alebo čo čítate na internete, hľadajte prosím Najvyššieho pre potvrdenie, pretože všetka pravda, ktorú nám On zjavuje, potrebuje byť filtrovaná cez Neho a Jeho Svätého Ducha.

Buďte požehnaní, bratia a sestry v Ježišovom mene.

A všetci ľudia sa budú báť a budú zvestovať skutok Boží; lebo múdro porozumejú jeho dielu. (Žalm 64:9)

A jeho milosť je na tých, ktorí sa ho boja od pokolenia k pokoleniu. (Lukáš 1:50)

Nech sa celá zem bojí Pána; nech všetci obyvatelia sveta stoja v bázni pred ním. (Žalm 33:8)

Strach z Pána vedie k životu a ktokoľvek ho má, odpočíva spokojný; nebude navštívený ublížením. (Príslovia 19:23)

Strach z Pána je začiatkom múdrosti a poznanie Svätého je vhľadom. (Príslovia 9:10)

Ako otec ukazuje súcit svojim deťom, tak Pán ukazuje súcit tým, ktorí sa Ho boja. (Žalm 103:13)

"Aby všetky národy zeme mohli vedieť, že Pánova ruka je mocná, aby ste sa báli Pána, vášho Boha, po všetky dni.“ (Jozue 4:24)

( ZJAVENIE 11)

11:13 A v tej hodine povstalo veľké zemetrasenie, a desatina mesta padla, a v tom zemetrasení bolo pobitých sedem tisíc ľudí, a ostatní sa nastrašili a vzdali slávu Bohu neba.

11:18 A rozhnevali sa národy, a prišiel tvoj hnev a čas mŕtvych, aby boli súdení, ako i čas dať odplatu tvojim sluhom, prorokom, a svätým a tým, ktorí sa boja tvojho mena, malým i veľkým, a aby boli zničení tí, ktorí ničia zem. (ničia zem: alebo porušujú zem.)
Public domain