Clicks7
lv.news

Hinduistu pārstāvji neciena vēdiskos tekstus, salīdzinot tos ar Franciska enciklikām

Vandana Šiva salīdzināja Franciska 2015. gada encikliku Laudato Si ar hindu vēdu tekstiem, tas notika Franciska tiešsaistes konferences laikā, kuras nosaukums ir Francesco ekonomika (OsservatoreRomano.va, 19. novembris),

"Lasot Laudato Si, es jutos kā lasījis mūsu senos vēdiskos tekstus, it īpaši Atharvaveda, mūsu pienākums ir cienīt Zemi un visas tās radības."

Šiva uzskata, ka "ticības" apvieno cilvēkus un baušļi rada "kontrastus" – tas nozīmē, ka baušļi ir jāatceļ, lai izvairītos no "pretstatiem".

#newsRibwyospue