Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
TerezaK
129

🔔 🔥 ❤ PROROCTVÍ - „JÁ JSEM ODPOVĚĎ“

Teresa Cox, proroctví přijato 27.2.2021 (znovu zveřejněno)
Log in or sign up to view
Slyšte slovo Hospodinovo:
„POJĎTE KE MNĚ, pojďte ke Mně, pojďte ke Mně, MÉ DĚTI; Pojďte a podívejte se, co mám! Protože MÁM ODPOVĚDI NA DNEŠNÍ PROBLÉMY. Přijďte ke Mně a UVIDÍTE! Mnozí mají strach, někteří jsou nemocní a většina ani neví proč. Pojď ke Mně, PŘIJĎ KE MNĚ, SVÉMU OTCI NA NEBI.

Mnozí nevědí, proč se bojí, BOJÍ SE toho, co neznají, a tady je důvod proč: Neznají důvod, PROČ JSOU TADY nebo KAM JDOU DÁL, ale vše TOTO JE ZODPOVĚZENO V TEXTU BIBLE.

Ti, kdo skutečně chodí se Mnou, mají POKOJ DALEKO PŘESAHUJÍCÍ! Vědí, kdo jsou, vědí, čí jsou, opravdu ke Mně přicházejí! JÁ JSEM ODPOVĚĎ na VŠECHNY NEMOCI, jsem odpověď na VŠECHEN STRACH. Jen JÁ MOHU UKLIDNIT SRDCE.“
(Konec slova Hospodinova)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

PÍSMO:
Jan 14:6
Ježíš mu řekl: Já jsem cesta, pravda a život: nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne.

Žalm 34:4
Hledal jsem Hospodina a On mě vyslyšel a vysvobodil mě od všech mých obav.

Exodus 15:26
... Protože já jsem Pán, který tě uzdravuje.

Filipským 4:7
A pokoj Boží, který přesahuje veškeré porozumění, bude střežit vaše srdce a mysl skrze Krista Ježíše.


Zjevení podle Jána
TerezaK
Zdá se, že Francie se připravuje na válku 😱 😱 😱
Velký vojenský náklad spatřen v Bordeaux v Paříži.
Juan SantillanaMore
Zdá se, že Francie se připravuje na válku 😱 😱 😱

Velký vojenský náklad spatřen v Bordeaux v Paříži.

Juan Santillana