3
4
1
2
Nádor Zsombor: A "MAGA MÓDJÁN VALLÁSOSSÁG" JELENSÉGE ÉS TEOLÓGIAI REFLEXIÓJA A TEOLÓGIA KÉRDÉSFELTEVÉSEI, VÁLASZKÍSÉRLETEI (A POSZTMODERN PROBLÉMÁRA) A posztmodernben csupán kétes…More
Nádor Zsombor: A "MAGA MÓDJÁN VALLÁSOSSÁG" JELENSÉGE ÉS TEOLÓGIAI REFLEXIÓJA
A TEOLÓGIA KÉRDÉSFELTEVÉSEI, VÁLASZKÍSÉRLETEI (A POSZTMODERN PROBLÉMÁRA)

A posztmodernben csupán kétes szövetségest találhat magának a teista világnézet: nagyban segített ugyan túllépni a modernizmus okozta mintegy két évszázados ’hittel megélt’ ateizmuson, ám számtalan új kihívással is szolgál a vallás számára. A posztmodern vallás iránti
rokonszenve, toleranciája addig tart, ameddig annak egy ’felvizezett’, utilitárius megközelítéséről van szó, amely a társadalmi integráció
szolgálatába állítható erkölcsi erőként működik.
A posztmodern által elhozott változás tehát jelentős, ám nem foglalja egyúttal magában a teista világnézet győzelmét is. Isten elutasítását
ugyanis egyre inkább a közöny váltja fel, az a szemlélet, amely úgy él, mintha Isten nem lenne. A gyakorlati ateizmus beállítottsága,
hogy Isten nélkül szervezi az emberi valóságot. „Istennek nincs szerepe sem a személyes erkölcsi életben, sem a társadalmi értékek meg-
valósításában, sem a tudományos ismeretszerzés területén.”
Korunkban a vallás nem egy statikus, stabil rendszerrel áll vitában, hanem egy olyan állandó változásban lévő társadalomban hivatott a
tanúságtételre, melyben „az alapvető értékek irányadó ereje, az előre meghatározott életpéldák és magatartásformák elavult, idejétmúlt
valóságnak tűnnek.” 33 A pluralitás és a választás sokszínű káosza a kívánatos, egy olyan világ, ahol a közösségen, sőt az egyénen belül bé-
késen megélnek az egymásnak ellentmondó irányzatok, eszmék, vallási elemek. Természetesen azon az áron, hogy valamennyi lemond
a komolyan vehetőség és a kötelezőség kritériumairól.
A fentiekben röviden vázolt vallási jelenségek, illetve a hátterükben álló ismeretelméleti, szociológiai tendenciák hozta változásokra „a
kereszténységnek mind intézményi és közösségi, mind gondolati szempontból érdekében áll reagálni (...), ellenkező esetben ugyanis
éppúgy csorbát szenvedhet nyilvános önkifejezésének lehetősége, mint az előző századforduló alkalmával, amikor modernitáskritikai

gesztussal egyoldalúan defenzív alapállást vett fel a korszellemmel szemben.”

Forrás:
szentistvanintezet.hu/api/media/slug/a-maga-modjan-vallasossag-jelensege-es-teologiai-reflexioja