Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
CÓRKA MARYI
11.1K

JEZUS: Tak wiele biednych, zwiedzionych dusz, które uważają, że otrzymują boskie orędzia, zostało wyprowadzonych na manowce przez złego ducha

JESUS: So many poor deluded souls, who believe that they are receiving divine messages, are being led astray by the evil one

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

sobota, 22 września 2012 roku, godz. 15.30

Moja szczerze umiłowana córko, muszę cię ostrzec przed fałszywymi prorokami, którzy starają się zakłócać tę Misję.

Tak wiele biednych, zwiedzionych dusz, które uważają, że otrzymują boskie orędzia, zostało wyprowadzonych na manowce przez złego ducha. On dokonuje tego, żerując na ich miłości do Mnie, a wybiera jako swój cel zwłaszcza dusze święte i pobożne.

Każda osoba, która ci mówi, że otrzymała przesłanie z Niebios, które poucza cię, abyś zmieniła lub poprawiła jakieś Orędzie ode Mnie, jest kłamcą. Nie zezwalam na tego rodzaju przekazy z Nieba. Jedynymi orędziami, na które pozwalam, by były przekazywane przez jednego wizjonera dla drugiego, są orędzia wsparcia i miłości, ale tylko wtedy, gdy jest to potrzebne.

Orędzia otrzymywane przez prawdziwych proroków lub wybrane dusze są albo prawdziwe, albo fałszywe. Innych nie ma. Niebo nigdy nie wysyłałoby orędzi sprzecznych z innymi orędziami z Nieba otrzymanymi przez wybraną duszę.

Strzeżcie się fałszywych proroków. Ci, którzy nie zdają sobie sprawy, że są fałszywymi, mogą spowodować straszliwe szkody, gdy przeczą Mojemu świętemu Słowu. Ty, Moja córko, nie możesz zajmować się tymi, którzy twierdzą, że przychodzą w Moje Imię, chyba że pouczę cię inaczej.

Fałszywi prorocy są teraz gotowi i rzucą się na tę Misję. Nie należy się nimi zajmować. Zwróćcie uwagę na te niebezpieczeństwa, a wśród nich największym ze wszystkich będzie człowiek, który przyjdzie i oświadczy, że jest Mną.

Gdy pozwolicie, Moi uczniowie, przyciągnąć się do fałszywych proroków, to będziecie łatwym łupem dla antychrysta i jego fałszywego proroka.

Zaufajcie Mojemu świętemu Słowu. Wielu z was nie może jeszcze przyjąć Prawdy i będziecie się ze Mną spierać, ale to będzie nadaremne. Ponieważ najbardziej krytykujecie Mnie za to, że kocham wszystkie dzieci Boże, zwłaszcza grzeszników.

Kocham wszystkich jednakowo. Wy, którzy oskarżacie Mnie o sprzyjanie grzesznikom, pamiętajcie o tym. Nigdy nie próbujcie wprowadzać w błąd innych, mówiąc, że Jezus daje przyzwolenie na grzech. Wiecie, że to jest kłamstwo. Nienawidzę grzechu, ale kocham grzesznika.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…wi-prorocy-sa-teraz-gotowi-i-rzuca-sie-na-te-misje

___________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Odrzucajcie Orędzia, które w jakikolwiek sposób są sprzeczne z Moim Nauczaniem, bo możecie mi…

JEZUS: Nikt, kto oświadcza, że mówi w Moje Imię od czasu rozpoczęcia tej Misji w listopadzie 2010 ro…

JEZUS: Czy nie wiecie, że przekazuję Swoje Słowo zaledwie kilku duszom?

JEZUS: Muszę ostrzec świat przed wielką liczbą fałszywych proroków, którzy w tym czasie usiłują zagł…

Matka Zbawienia: Mój Syn nie wysłał nikogo, aby odciągać was od tych Orędzi

JEZUS: Wszyscy Moi prawdziwi posłańcy przygotowują dzieci Boże do Mojego Powtórnego Przyjścia

JEZUS: Nie wolno wam dać się zastraszyć z zewnątrz tym, którzy oskarżają was o herezje, aby opóźniać…

JEZUS: Proś ludzi, by publikowali te informacje o Moim Słowie

JEZUS: Tak wiele biednych, zwiedzionych dusz, które uważają, że otrzymują boskie orędzia, zostało …

___________________________________________________________________