Clicks26
vi.news

Hồng Y Müller sẽ Phục vụ Tiệc thánh cho Joseph Biden

“Không nên có cuộc tranh luận công khai tại hàng rào Tiệc tánh [mà Novus Ordo đã bãi bỏ],” Hồng y Müller nói với Edward Pentin, người đã hỏi ông liệu ông có chịu phục vụ tiệc thánh cho Joseph Biden hay không (NcRegister.com, ngày 23 tháng 9).

Müller tuyên bố rằng linh mục hoặc giám mục giáo xứ của Biden “phải nói rõ ràng” với Biden và những người ủng hộ “Công giáo” khác rằng việc giết một con người khi còn trong bụng mẹ là một tội trọng - như thể Biden, 78 tuổi, sẽ không biết giáo lý Công giáo về phá thai.

Hình ảnh: Gerhard Ludwig Müller, © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsJujzanheki