Christmas Campaign: Financial Insights
Clicks1.8K
Coburg
11

Carlo Viganó: Kristov námestník potápa Petrovu loď.

Arcibiskup Carlo M. Viganó podal telefonicky analýzu:
Nemusíme byť teológmi, ani expertmi na morálku, aby sme vedeli, že také výpovede sú bludy a tvoria vážny prípad pohoršenia veriacich. Ale buďte veľmi opatrní - tie slová sú proste veľkou provokáciou, ktorou sa ‘ultra-progresívna časť hierarchie‘ usiluje vyprovokovať schizmu.

Pápež sa tak pokúša, aby ho zdravá časť Cirkvi - biskupi kňazi a veriaci obvinili z herézy, aby mohol vyhlásiť, že táto zdravá časť Cirkvi je schizmatická a "nepriateľom pápeža". Varoval, že zápas s pápežom v tejto veci by mohol priviesť cirkevných predstaviteľov do problémov so zákonom, keďže hovorí:

"V mnohých krajinách sú zákony, ktoré trestajú každého, kto považuje sodomiu za trestuhodnú a hriešnu, alebo kto neschvaľuje uzákonenie homosexuálneho "manželstva" - aj keď to robí na základe svojej viery." Pápež František by tak mal na svojej strane tajnú cirkev, ale aj tajný štát.

Ako katolíci sme povolaní byť na strane tých, ktorí bránia život, prirodzenú rodinu a národnú suverenitu. Mysleli sme si, že máme Kristovho námestníka na svojej strane. S bolesťou spoznávame, že v tomto epochálnom strete ten, ktorý by mal navigovať Petrovu loď, si zvolil nepriateľa, aby ju potopil.
forthetruth333
v tomto duchu je tiež MBM a varovani.org/html2/728.html
TerezaK
Musím vás vážně varovat před nasloucháním novým učením, vydávaným za učení ve jménu mého Syna, Ježíše Krista, která však nemají původ v jeho svatém jménu.
Až budete napadáni, zastrašováni a pronásledováni jinými křesťany k přijetí nových zákonů, o nichž srdcem poznáte, že nepocházejí z Boha, potom se musíte modlit tuto modlitbu k zachování věrnosti vaší víře (91).
Abych zůstal věrný své víře

"Ó,…More
Musím vás vážně varovat před nasloucháním novým učením, vydávaným za učení ve jménu mého Syna, Ježíše Krista, která však nemají původ v jeho svatém jménu.
Až budete napadáni, zastrašováni a pronásledováni jinými křesťany k přijetí nových zákonů, o nichž srdcem poznáte, že nepocházejí z Boha, potom se musíte modlit tuto modlitbu k zachování věrnosti vaší víře (91).
Abych zůstal věrný své víře

"Ó, Blahoslavená Matko Spásy, ochraňuj mě v mé hodině nouze, až stanu tváří v tvář proti zlu.
Pomoz mi bránit Boží Slovo se silou a odvahou, beze strachu v duši.
Oroduj za mě, abych zůstal věrný učení Krista a dokázal se zcela zbavit svých obav, starostí a smutku.
Pomoz mi, ať dokážu neohroženě kráčet vpřed na této osamělé pouti a hlásat pravdu svatého Božího Slova, byť nepřátelé Boha učiní tento úkol téměř nemožným.

Ó, Blahoslavená Matko, kéž skrze tvou přímluvu zůstane víra všech křesťanů silná po všechen čas během pronásledování. Amen."
varovani.org/html2/668.html
forthetruth333
škodou je keď to čita malo ľudí
Anna Krátka
Texty boli preložené cez translator

Aj otec biskup Schneider dal vyhlásenie k vyjadreniam pápeža Františka:

gloriadei.io/…unions-and-the-catholic-faith/

Nové vyhlásenie biskupa Schneidera.

Katolícka viera v hlase viacročného učiteľského úradu, zmysel pre vieru veriacich (sensus fidelium), ako aj zdravý rozum jasne odmietajú akýkoľvek civilný zväzok dvoch osôb rovnakého pohlavia, zväzok, …More
Texty boli preložené cez translator

Aj otec biskup Schneider dal vyhlásenie k vyjadreniam pápeža Františka:

gloriadei.io/…unions-and-the-catholic-faith/

Nové vyhlásenie biskupa Schneidera.

Katolícka viera v hlase viacročného učiteľského úradu, zmysel pre vieru veriacich (sensus fidelium), ako aj zdravý rozum jasne odmietajú akýkoľvek civilný zväzok dvoch osôb rovnakého pohlavia, zväzok, ktorého cieľom je, aby tieto osoby hľadať medzi sebou sexuálne potešenie.

Aj keď by osoby žijúce v takýchto zväzkoch nemali mať spoločné sexuálne potešenie - čo sa v skutočnosti ukázalo ako celkom nereálne -, tieto zväzky predstavujú veľký škandál, verejné uznanie hriechov smilstva proti prírode a nepretržitú bezprostrednú príležitosť hriechu.

Tí, ktorí obhajujú občianske zväzky osôb rovnakého pohlavia, sú preto vinní aj z vytvorenia akejsi štruktúry hriechu, v tomto prípade právnej štruktúry obvyklého smilstva proti prírode, pretože homosexuálne akty patria k hriechom, ktoré volajú do neba, ako Katechizmus Katolícka cirkev hovorí (pozri č. 1867).

Tí, ktorí obhajujú občianske zväzky osôb rovnakého pohlavia, sú v konečnom dôsledku nespravodliví a dokonca krutí voči osobám, ktoré v týchto zväzkoch žijú, pretože tieto osoby budú potvrdené v smrteľnom hriechu, budú upevnení vo svojej vnútornej psychologickej dichotómii, pretože im to hovorí ich rozum, že homosexuálne akty sú proti rozumu a proti výslovnej vôli Boha, Stvoriteľa a Vykupiteľa ľudí.

Kliknutím sem si prečítate zvyšok jeho vyhlásenia.

Boh Ťa žehnaj!

Kardinál Burke:

cardinalburke.com/…ment-pope-francis-civil-unions

Vyhlásenie k vyhláseniam pápeža Františka k občianskym zväzom
22. októbra 2020

Celosvetové komunikačné médiá informovali s veľkým dôrazom ako zmena kurzu o správach, že pápež František vyhlásil, že osoby v homosexuálnom stave ako Božie deti „majú právo na rodinu“ a „nikto by nemal byť vyhodený alebo nešťastný kvôli tomu. “ Navyše píšu, že vyhlásil: „Musíme vytvoriť občiansky zväzok. Týmto spôsobom budú právne kryté. Bránil som to. “ Vyhlásenia boli urobené v rozhovore s Evgenym Afineevským, režisérom dokumentu „Francesco“, ktorý mal premiéru 21. októbra 2020 pri príležitosti Rímskeho filmového festivalu (Festa del Film di Roma).

Takéto vyhlásenia vytvárajú veľké zmätenie a spôsobujú zmätok a omyl medzi katolíckymi veriacimi, pretože sú v rozpore s učením Svätého písma a posvätnej tradície a s nedávnym Učiteľským úradom, ktorým Cirkev stráži, chráni a interpretuje celú vieru obsiahnutú v Sväté písmo a posvätná tradícia. Spôsobujú údiv a chyby v učení Cirkvi medzi ľuďmi dobrej vôle, ktorí si úprimne želajú vedieť, čo učí katolícka cirkev. Ukladajú pastorom duší povinnosť svedomia urobiť vhodné a potrebné objasnenia.

V prvom rade je potrebné konštatovať, že kontext a príležitosť týchto vyhlásení neobsahujú nijakú magisterskú váhu. Právom sa interpretujú ako jednoduché súkromné názory osoby, ktorá ich urobila. Tieto vyhlásenia nijakým spôsobom nezaväzujú svedomie veriacich, ktorí sú skôr povinní nábožensky sa riadiť tým, čo učí Sväté písmo a posvätná tradícia a bežné magistérium Cirkvi v danej veci. Je potrebné poznamenať najmä toto.
forthetruth333
Mýslím že by si to mali prečitať aj slovenský biskupi HOVORIM slovenský
Anna Krátka
christianitas.sk/…eich-otec-sexualnej-revolucie/

Z postáv kultúrneho marxizmu, či neomarxizmu, je Reich postavou zaiste veľmi odpornou, ak nie priam najodpornejšou. Jeho celoživotná záľuba v perverzite a neutíchajúca túžba ničiť kresťanskú civilizáciu práve šírením svojich zvrátených teórií z neho robí exemplárny prípad protikresťanskej nenávisti.
Mladosť a perverzita
Narodil sa na území dnešnej…More
christianitas.sk/…eich-otec-sexualnej-revolucie/

Z postáv kultúrneho marxizmu, či neomarxizmu, je Reich postavou zaiste veľmi odpornou, ak nie priam najodpornejšou. Jeho celoživotná záľuba v perverzite a neutíchajúca túžba ničiť kresťanskú civilizáciu práve šírením svojich zvrátených teórií z neho robí exemplárny prípad protikresťanskej nenávisti.
Mladosť a perverzita
Narodil sa na území dnešnej Ukrajiny, ktoré vtedy patrilo do Habsburskej ríše ako provincia Halič. Jeho rodičia boli Židia, ktorí sa rozhodli asimilovať do nemecky hovoriaceho obyvateľstva. Wilhelmov otec Leon Reich svoje deti trestal vždy, keď používali slová z nárečia jidiš, pričom mali zároveň zakázané hrať sa s inými deťmi, ktoré jidiš používali.
Celý Reichov život sa točil okolo sexuálnej perverzity a vo svojom denníku uvádza, že prvé sexuálne skúsenosti nadobudol už ako štvorročný chlapec (!), keď sa pokúsil mať sex s rodinnou slúžkou, ktorá s ním spávala. Popisuje, že pravidelne sledoval pohlavný život hospodárskych zvierat na statku svojich rodičov. Priznal sa k sadizmu, ktorý u neho vyvolával zvrátenú rozkoš, takže napríklad, keď masturboval, rád pri tom bičoval kone. Tvrdil, že od 11 rokov mával sodomitský styk s jedným sluhom. Pravidelne navštevoval verejné domy, po prvýkrát, keď mal 15 rokov a priznával, že ich od svojich 17 rokov navštevuje pravidelne každý deň. Priznal sa aj k incestným predstavám, v ktorých vystupovala jeho matka.
Jeho ctitelia sa snažili ospravedlňovať tieto ohavnosti ničím nedoloženou domnienkou, že sa stal obeťou sexuálneho zneužívania v detstve, a to malo spôsobiť jeho zvrátený záujem o všetko, čo sa týkalo pohlavnosti. Reichova dcéra Lore tvrdila, že tomu verí. Dôkazy však nikto nepredložil, a ani Reich to nikdy netvrdil.
Atmosféra v rodine Reichovcov bola každopádne dostatočne perverzná aj bez zneužívania. Jeho matka udržiavala pomer s jeho učiteľom a on neskôr písal, že ich špehoval, hanbil sa a žiarlil. Uvažoval či ho zabijú, ak sa dozvedia, že to vie. Rozmýšľal dokonca o tom, že donúti matku k incestu pod vyhrážkou prezradenia jej tajomstva. (!) Nakoniec ho prezradil a jeho matka spáchala v roku 1910 samovraždu. Skutočne dokonalý základ pre napísanie jeho knihy Sexuálna revolúcia, ktorá dala meno celej našej epoche.
Podnetný svet psychoanalýzy
Zvrátenosť duševná sa zlúčila s fyzickou vadou, keďže sa mu vytvorila celoživotná porucha kože diagnostikovaná ako psoriáza. Jeho otec zomrel v roku 1914 na tuberkulózu. V roku 1915 vstúpil Reich do armády a bojoval na talianskom fronte až do roku 1918, posledné dva roky ako poručík. Po vojne sa zapísal na štúdium práva vo Viedni, ale dlho pri ňom nevydržal, považujúc ho za nudné. Rozhodol sa preto radšej pre lekárstvo. Najväčší vplyv však na neho malo stretnutie so Sigmundom Freudom v roku 1919.
Sympatie boli zrejme vzájomné, pravdepodobne vzhľadom na bohaté skúsenosti Reicha v perverzite a Freud dovolil mladému, sotva 22 ročnému Reichovi podieľať sa na psychoanalýze niektorých pacientov. To prinieslo Reichovi drobný príjem. Úspech sa čoskoro dostavil a v roku 1920 bol Reich prijatý do Viedenskej psychoanalytickej asociácie. Je príznačné, že s jednou zo svojich pacientiek, 19-ročnou Lore Kahnovou, mal hneď pomer, čo je z hľadiska lekárskej etiky neprípustné. Za krátky čas Lore zomrela a jej matka vzniesla voči Reichovi obvinenie, že umrela na následky umelého potratu, ktorý vykonal sám Reich, pričom dieťa bolo s najväčšou pravdepodobnosťou jeho. (!) Reich neskôr priznal, že aj jej matka ho priťahovala, a keďže neskôr spáchala samovraždu, z ktorej sa on obviňoval, tak sa môžeme len dohadovať čo všetko zostalo skryté v úzadí.
Zdroj: wikimedia commons
Neskôr Reich naliehal na každú zo svojich partneriek, aby podstúpili potrat, údajne u každej viac ako jedenkrát. Vrátane jeho prvej, aj druhej manželky. Zdá sa, že nebolo jedinej zvrátenosti, ktorú by toto zosobnenie perverzity nielen nepoznalo, ale aj nepraktizovalo. Nebudeme preto unavovať čitateľov výpočtom nekončiaceho radu obludnej tuposti duše, zvrátenosti tela a ohavnosti mysle tohto odporného plaza, vinúceho sa 20. storočím.
Komunizmus, marxizmus a psychoanalýza
Toto dvojnohé „čosi“ však nemalo dosť vo svojom vlastnom pohlavnom šialenstve, rozhodlo sa ešte poučovať ľudstvo. Drzosť hraničiaca s nebeskou klenbou. Dal sa na ľavicové oslobodzovanie ľudstva od predsudkov a tmárskeho spiatočníctva. Keďže „prasačiny“ boli jeho celoživotnou záľubou a vyznal sa v nich dokonale, rozhodol sa oblažiť ľudstvo práve oslobodzovaním skrze perverzitu.
V roku 1924 publikoval sériu článkov, v ktorých predkladal myšlienku liečby prostredníctvom orgazmu. Reich tvrdil, že psychické zdravie závisí od orgiastickej sily a úplného oslobodenia libida, čiže pohlavnej túžby. Súloži prisúdil priam metafyzické výšiny: „Nejde len o prostitútku… o objatie, či súlož. Je to skutočný emocionálny zážitok, pri ktorom dochádza k odovzdaniu celého ega, celého vášho duchovného ja.
Popri revolučnom orgazme nezabúdal ani na hmatateľnú revolúciu. Zúčastnil sa revolúcie vo Viedni z roku 1927, ktorá bola úspešne potlačená a následne sa v roku 1928 stal členom Komunistickej strany Rakúska. Počas revolúcie myslel Reich aj na orgazmus pracujúcich a otvoril v revolučnom nadšení bezplatné sexuálne poradenstvo pre pracujúcich. Ponúkal: „psychoanalytické poradenstvo, marxistické poradenstvo a antikoncepciu.“ Presne v duchu neskorších revolučných udalostí zo 60. rokov, Reich zriadil mobilnú sanitnú službu, s ktorou jazdil po parkoch a na predmestia, kde on a jeho spolupracovníci diskutovali s mládežou: Reich s mládencami o psychoanalýze a orgazme, gynekológ rozdával dievčatám antikoncepciu a jeho nová milenka Lia Laszkyová informovala o sexuálnej slobode detí. (!) Rozdávali brožúry o sexuálnej slobode od dverí k dverám.
V tom istom roku publikoval prácu Funkcia orgazmu a venoval ju Freudovi, ktorý reagoval síce pozitívne, ale len krátkym listom, ktorého vlažnosť vzbudila v Reichovi pocit odmietnutia.
V roku 1929 sa poponáhľal vycestovať, ako člen komunistickej strany, priamo do Sovietskeho zväzu, kde mal sériu prednášok. Údajne sa ešte viac utvrdil v poznaní o súvislostiach medzi ekonomickým a sexuálnym útlakom a o geniálnosti Marxa a Freuda. Po návrate uverejnil článok s názvom Dialektický materializmus a psychoanalýza. Reich si v článku kladie otázku či sú marxizmus, triedny boj a proletárska revolúcia kompatibilné s psychoanalýzou. Jeho odpoveď znie, že áno. Pravda, s použitím dialektického materializmu.
V tomto svojom ortodoxne marxistickom období obohatil ľudstvo o tieto veľdiela: Sexuálny zápas mládeže (1932), Masová psychológia fašizmu (1933), Čo je triedne vedomie (1934) a Sexuálna revolúcia (1936). Ich základná myšlienka? Bola jednoduchá: sexuálny útlak je nástrojom temných síl a plodí nenávisť a fašizmus. Každý kto trvá na tradičnej sexuálnej morálke je v podstate potenciálny fašista. Záver? Osloboďme sex od akýchkoľvek tradičných pravidiel, tým oslobodíme svoju myseľ a zároveň oslobodíme svet od kapitalizmu, imperializmu, fašizmu a ich príčin.
V roku 1930 zakladá so svojou ženou Nakladateľstvo pre sexuálnu politiku, aby v ňom mohol publikovať svoje práce, ktorých sa odrazu začala rodná strana štítiť. Reich, podobne ako mnohí kultúrni marxisti, spočiatku nepostrehol, že v medzinárodnom komunistickom hnutí došlo nástupom súdruha Stalina k určitým zmenám, ktoré boli pre sexuálnu revolúciu krajne nepríjemné. Svoj boj však nevzdával, a zorganizoval konferenciu na podporu sexuality pre nedospelých.
Na úteku pred sexuálnymi tmármi, orgony a UFO
Keď sa dostal v roku 1933 k moci Hitler, Reich utiekol so svojou novou milenkou Elsou Lindenbergovou do Dánska – tu ho vylúčili z komunistickej strany. Z Dánska sa presunuli do Švédska, kde ho polícia podozrievala z toho, že prevádzkuje verejný dom, v ktorom bola Lindenbergová prostitútkou pre jeho pacientov. V tomto období „objavil“ novú liečebnú metódu – vegetoterapiu – ktorá spočívala v jeho dotýkaní sa nahých tiel pacientov. Tvrdil, že účelom jeho tzv. masáže bolo vyvolať potlačovanú spomienku na situáciu v detstve. Keď liečba fungovala, videl ako sa ich telami preháňajú „vlny potešenia“, ktoré nazýval „reflex orgazmu“. Pôvodne uvažoval, že by svoju metódu nazval orgazmoterapiou.
Reichov “orgonový akumulátor”
zdroj: wikimedia commons
Nezabúdal však ani na experimentovanie. V roku 1935 kúpil oscilograf, pripojil ho na páry a chcel, aby sa bozkávali a dotýkali, a Reich následne analyzoval kmity prístroja. Jedným z dobrovoľníkov bol aj Willy Brandt, budúci socialistický kancelár v Nemecku, a podľa všetkého tiež agent NKVD a KGB.
V roku 1939, keď vypukla vojna, sa Reich odsťahoval do USA, kde pokračoval vo svojich psychoanalytických experimentoch a sexuálnej revolúcii. Každopádne, Amerika nebola zatiaľ na tieto “dôležité” vedné odbory dostatočne kultúrne pripravená, a tak si musel privyrábať liečbou rakoviny, impotencie alebo prechladnutia. Liečba to bola pozoruhodná. Do uzavretej Faradayovej klietky, ktorú nazval „orgonový akumulátor“ zavrel pacienta a nahého ho ožaroval. Čoskoro sa na neho, vcelku pochopiteľne, začali hrnúť sťažnosti a žaloby.
Spolupracoval dokonca s Albertom Einsteinom, ktorého navštívil a v rozhovore s ním strávil päť hodín. Spočiatku sa Einstein domnieval, že Reich objavil nejakú novú bioenergiu, ktorá by mohla byť využitá v „boji proti fašizmu“, ale experimenty preukázali, že išlo len o šarlatánstvo. V roku 1941 napísal Reichovi: „Prostredníctvom týchto experimentov považujem záležitosť z mojej strany za uzavretú.“ Reich nato napísal 25-stranový list, v ktorom sa pokúsil ešte ovplyvniť Einsteinovo rozhodnutie, ale ten už nereagoval. Jeho boj proti fašizmu nabral dokonca nechcene komickú podobu, keďže ho v roku 1941 zatkli pracovníci FBI ako potencionálneho nemeckého národného socialistu. Nakoniec sa ukázalo, že príčinou bola zámena mien.
Po vojne pokračoval Reich vo svojom šarlatánskom projekte „orgonových akumulátorov“. Podozrivé konanie a podozrenie z poškodzovania zdravia pacientov nakoniec viedlo k jeho zatknutiu a uväzneniu. Jeho psychický stav začal ukazovať na evidentnú duševnú poruchu. Začal tvrdiť, že ho prenasleduje UFO, ktoré zároveň ohrozuje celú planétu. Zomrel vo federálnom väzení 18. novembra 1957.
Prorok dnešných dní
Reichov vplyv sa naplno ukázal až v 60. rokoch. Ťažiskom jeho myslenia boli práce z 30. rokov o sexuálnej revolúcii a sexuálnej slobode. Dnes, po päťdesiatich rokoch od sexuálnej revolúcie roku 1968 môžeme ľahko zistiť, že uvažovanie, ktoré bolo v 30. rokoch ešte neakceptovateľné, sa stalo trvalou súčasťou európskeho kultúrneho a spoločenského života.
Predovšetkým myšlienka neurózy, ako výsledku potláčanie libida, ale aj identifikácia pravicových hnutí s potláčanou sexualitou, sú dnes bežnými témami v masovokomunikačných prostriedkoch. Sexuálna zdržanlivosť je interpretovaná ako zvrátenosť a potláčanie prirodzenosti. Všetky Reichove teórie o adolescentnej sexualite či oslobodzujúcom účinku orgazmu boli plne aplikované už počas 60. rokov v univerzitných komúnach, ale aj v bežnom živote.
Mieru zvrátenosti súčasnej spoločnosti môžeme posúdiť práve na osobe Wilhelma Reicha a jeho myšlienkach. Tie úplne stratili svoju revolučnosť a stali sa doslova banálnosťami, s ktorými sa môžeme stretnúť dennodenne v stánkoch s časopismi, či na internete v každých „serióznych“ novinách. Preto si právom zaslúži skutočne onen neslávny titul – otec sexuálnej revolúcie.
Dudko
S týmto menom Reich som sa tuším už raz stretol, pri pátraní po začiatkoch New Age, v súvislosti s madame Blavatskou (Helena Hahn).
en.wikipedia.org/wiki/Helena_Blavatsky
Anna Krátka
quintus-sertorius.webnode.cz/l/akcni-plan-agendy-2030/

Svět a především Evropa jede přesně podle plánu. Akční plán Agendy 2030. Co se má během roku ještě odehrát? Copak nám světové elity připravily??
Dokument, který nastínil celoplanetární děje až do roku 2030, cílil právě na globalizaci, protože jedině tou se dá dosáhnout všech cílů, které si Agenda 2030 ukládá do tohoto roku splnit.
Ne náhodo…More
quintus-sertorius.webnode.cz/l/akcni-plan-agendy-2030/

Svět a především Evropa jede přesně podle plánu. Akční plán Agendy 2030. Co se má během roku ještě odehrát? Copak nám světové elity připravily??
Dokument, který nastínil celoplanetární děje až do roku 2030, cílil právě na globalizaci, protože jedině tou se dá dosáhnout všech cílů, které si Agenda 2030 ukládá do tohoto roku splnit.
Ne náhodou je jedním z milníků tzv. uhlíkové neutrality právě rok 2030.
A nejspíš ne náhodou nedávno uzavíraly neziskovky smlouvy s řeckými pronajímateli ubytovacích kapacit pro invazisty do toku 2025, resp. 2030.
Ano, po celé následující desetiletí má docházet k mohutným přesunům lidí z nekompatibilních kultur do Evropy.
I to je jedna ze součástí plnění Agendy 2030 s jejímž urychlením a úpravami se nyní počítá.
Co je zač tento dokument z roku 2016, přijatý většinou vlád (včetně naší)?
Dokument, který může zdánlivě navozovat dojem, že zde jde především o zlepšení života nejchudších lidí na planetě?
Nicméně při bližším prostudování zjistíte, že jeho cílem je globalizace, stěhování lidí z chudších zemí do těch bohatších, které tím nakonec samy zchudnou.
A především pak v důsledku toho dojde k postupnému rušení národních států a jednotlivých národů.
Proto, aby mohly být národní státy Evropy zrušeny, byla založena EU.

Globalizace totiž svědčí nadnárodním korporacím na ni napojeným.
Aby šla likvidace národních států lépe, pak je nutno obyvatelstvo obměnit, nastěhovat sem jednak masy lehce manipulovatelných lidí, na druhé straně pak zajistit, aby i nastupující generace Evropanů se necítily být patrioty, ale kosmopolity.
To jsou přesně ti mladí euroobčané, kteří se již nikde necítí doma.
A nyní konkrétně, co je původní Agenda 2030 a jaké jsou hlavní v dokumentu stanovené cíle?
Konec chudoby - konec chudoby ve všech jejích podobách a všude
Zajistěte dostatek jídla, zajistěte bezpečnost potravin a lepší výživu a podporujte udržitelné zemědělství
Zdravý život pro všechny - zajistěte zdravý život pro všechny lidi všech věkových skupin a propagujte jejich pohodu
Vzdělávání pro všechny - zajistěte inkluzivní, spravedlivé a kvalitní vzdělávání a propagujte příležitosti pro celoživotní učení pro všechny
Genderová rovnost - dosáhnout rovnosti žen a mužů a zmocnit všechny ženy a dívky k sebeurčení
Voda a hygiena pro všechny - zajištění dostupnosti a udržitelného hospodaření s vodou a hygienu pro všechny
Udržitelná a moderní energie pro všechny - zajistěte přístup k dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii pro všechny
Udržitelný hospodářský růst a slušná práce pro všechny - podpora udržitelného, inkluzivního a udržitelného hospodářského růstu, plné a produktivní zaměstnanosti a slušné práce pro všechny
Odolná infrastruktura a udržitelná industrializace - budování odolné infrastruktury, podpora široce založené a udržitelné industrializace a podpora inovací
Snížit nerovnost - snížit nerovnost v zemích a mezi nimi
Udržitelná města a osady - učinit města a osady inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná
Udržitelná spotřeba a výrobní metody - zajišťují udržitelnou spotřebu a výrobní vzorce
Přijměte okamžitá opatření k boji proti změně klimatu a jejím dopadům
Ochrana a udržitelné využívání oceánů, moří a mořských zdrojů
Chránit půdní ekosystémy - chránit a obnovovat půdní ekosystémy a podporovat jejich udržitelné využívání, udržitelně hospodařit s lesy, bojovat proti dezertifikaci, ukončit a zvrátit degradaci půdy a ukončit ztrátu biologické rozmanitosti
Mír, spravedlnost a silné instituce. Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj, umožnit všem přístup ke spravedlnosti a budovat efektivní, odpovědné a inkluzivní instituce na všech úrovních
Posílit způsoby provádění a globální partnerství - posílit prostředky provádění a vyplnit globální partnerství pro udržitelný rozvoj novým životem
Důsledky a možnosti plnění Agendy 2030 jsem zmínila už výše.
Tedy ať se to možná někomu jeví sebelépe, Evropu a jiné rozvinuté části světa by měla právě agenda 2030 dostat na úroveň rozvojových zemí, budou-li tyto země nuceny neomezeně přijímat vetřelce z těch nejchudších zemí jen proto, aby se vymýtila chudoba.
V bodech výše můžete najít nejen boj s chudobou, který je v místech, kde se chudoba vytváří, už vzhledem k přemnožení tamních obyvatel a nižšímu IQ nemožný.
Jejich chudoba se pak řeší stěhováním například do Evropy.
Hned několika body se prolíná zelený úděl.

Ať už se jedná o bod 7 (zelené zdroje energie), který způsobí výpadky elektrické energie, k nimž nebudou dostačovat při přelidněné planetě přírodní zdroje nebo bod 13, což není nic jiného, než neustále proklamovaná uhlíková neutralita a s ní související omezení spalovacích motorů, ale i omezení dopravy a přecházení na elektromobilitu.
Za jednotlivými body pak můžeme vyčíst snížení spotřeby masa či omezení zemědělské výroby.
Každopádně hraje především současná koronavirová panika do karet právě Agendě 2030 - výrazný pokles použití hotovosti (údajně infikované peníze), omezení letecké a vůbec dálkové dopravy a cestování (a už je tu plnění dalších bodů), značné zchudnutí bohatších částí světa a stále nekončící stěhování Afriky do Evropy.
Body samozřejmě nezapomínají ani na současnou genderovou ideologii a v nastávajících dnech vytvářená "dluhová unie" pak skvěle odpovídá bodu 10 podobně jako fakt, že koronašílenství a jeho důsledky zasáhly především bohatší země. Je zajímavé, že chudé rozvojové země toto šílenství nezasáhlo vůbec či jen okrajově.
Tím tedy dojde k srovnání světového "bohatství" - chudé země zůstávají chudými, bohaté rapidně zchudnou, o to se ostatně postará již dávno plánovaná a proklamovaná druhá vlna.
I přes zásadní propad evropských ekonomik zde není žádná snaha omezit muslimskou invazi ze zemí Blízkého východu a Afriky.
Naopak, OSN i EU připravují další dokumenty a pravidla, která by invazi nejen i nadále podpořila, ale především by zajistila rovnoměrné rozmístění vetřelců po celé Evropě.
Nekončí ani podpora promigračních neziskovek a to nejen ze strany EU a národních států, ale také ze strany jejich hlavních sponzorů z nadnárodních globalistických struktur.
Svět - a především pak Evropa - tedy jede přesně podle plánu a vše, co se během letošního roku děje, do toho zapadá.
Všimněte si také nezvykle častých fúzí korporací.
I to ke globalizaci patří a také nám signalizuje fakt, že právě majitelé korporací jsou těmi, kdo světové dění skutečně ovládá.
Organizace jako OSN, WHO či EU jsou pak jen jejich prostředkem, institucemi, které sdružují slouhy těch, kdo světu skutečně vládnou.
A nyní to nejdůležitější.
Je to asi měsíc, kdy došlo vzhledem k předchozí "koronakrizi" k další výzvě plnění Agendy 2030 v tomto dokumentu,
který potvrzuje, že většina občanů je velmi lehce manipulovatelná a umožní tak stanovených cílů poměrně rychle dosáhnout.
Cituji alespoň velmi krátký výňatek z textu nového dokumentu k Agendě 2030, který hovoří za vše:
"Tato krize odhalila slabiny našich systémů a nyní nám dává příležitost přehodnotit a obnovit silnější základny pro budoucnost. Proto nyní je více než kdy jindy čas jednat společně o udržitelných řešeních, která zahrnují všechny zúčastněné strany a odvětví. Během této krize jsme byli svědky toho, že v extrémních situacích bylo možné přijmout extrémní opatření a občané byli ochotni je zavést, aby provedli změnu. Je třeba se poučit z minulých měsíců a změn v chování, které lze učinit směrem ke společným cílům. "
A v dalším výňatku jsou dokonce vedeny úvahy o tom, že by mohlo být cílů dosaženo v nastávající situaci rychleji, než se původně plánovalo:
"Krize poskytne příležitost pracovat na taktice a prostředcích ke konečným cílům. Stále konkrétněji bude zapotřebí místní a regionální zapojení, doufajíc v inkluzivní víceúrovňovou správu. Jednat na úrovni nejblíže občanům znamená jednat rychleji. Desetileté okno, které nám zbývá, je naší příležitostí jednat."
Akční plán bude ukončen dvoudenní konferencí v červnu 2021.
Touto větou končí dokument, který jasně ukazuje, že se má během následujícího roku ve věci Agendy 2030 leccos změnit.
Asi právě proto, že tzv. COVID-19 potvrdil, že většinu lidí lze zmanipulovat k čemukoli.
Alespoň to je patrné z dokumentu, vydaném v minulých týdnech tvůrci Agendy 2030.
Během této krize jsme byli svědky toho, že v extrémních situacích bylo možné přijmout extrémní opatření a občané byli ochotni je zavést, aby provedli změnu.
Tato věta z nového zhodnocení plnění Agendy 2030 s ohledem na zavedené restrikce v době vyhlášené pandemie, kdy se potvrdilo, že lze masy velmi lehce ovládnout, snad hovoří za vše.
Lidé jsou ochotni udělat cokoli, k čemu je navedeme.
Samozřejmě pod příslibem jejich vlastního dobra.
Konference k ukončení akčního plánu Agendy 2030 bude za rok.
Pak se ptám:
"Proč na ukončení akčního plánu čekají rok? Co se má během roku ještě odehrát? Copak nám světové (j)elity připravily??/
apredsasatoci
On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: »Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.« Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“
Marek 7:6-8
Caesar
keby len on, ale zial, aj nasi biskupi pridali na stranu satanovu:
Biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní. Pozastavujú sa všetky verejné slávenia sv. omší
hlavnespravy.sk/…-celoplosnom-testovani/2326734
Kallistratos
V zoufalé době se dělají zoufalé činy. Doufám, že zoufalost časem pomine... Držím Slovensku pěsti... 😊