hr.news
276

Kršćani smiju Boga zvati "Allah"

Riješen je spor koji traje desetljećima.

Visoki sud u Maleziji odobrio je upotrebu "Allaha" za kršćane da bi prepoznali Boga u molitvama, tekstovima i vjerskoj praksi, piše AsiaNews.com (10. ožujka).

Do sada se vlada priklanjala islamu koji je želio podržati zabranu. Vjerski rječnik na malajskom preuzet je s arapskog, gdje "Allah" jednostavno znači "Bog", a koriste ga i kršćani.

Očekuje se da će sada biti otkazana okružnica Ministarstva unutarnjih poslova kojom se zabranjuje kršćanima upotrebu "Allaha" kao "pitanje javnog reda" i mira.

Nejasno je hoće li se vlada žaliti na presudu. U Maleziji živi 2,6 milijuna kršćana.

#newsMnksltobcl