Clicks32

Chúa đã trở thành một thứ không thiết yếu

vi.cartoon
Hình ảnh: © gloria.tv, CC BY-ND, #newsSoazkzvswu