LovVal
🙏 🙏
🙏
7 września 2013, godzina 19.00 - 24.00 łączmy się z Ojcem św. Franciszkiem, gdzie na Placu św. Piotra w Rzymie będzie modlił się z wiernymi o pokój w Syrii i na świecie.

Królowo Pokoju, módl się za nami!
mkatana
NAWRACAM SIĘ. Pragnę być modlitwą, pokojem, miłością , ziarnem.
Ofiaruję czyn, słowo, myśl, trud. Ofiaruję czas i siły. Ofiaruję radość,
entuzjazm, pocieszenie, pomoc. Posługuję ludziom umysłem, sercem
rękoma..........duchowo, materialnie....Matko, kocham Cię!
Dziękuję Bogu Ojcu, że jesteś z nami, wychowujesz nas i prowadzisz.