Clicks700
csk.news
1

Vatikán odmieta žiadosť na dialog

Spoločnosť Svätého Pia X (PiusX) požiadala Vatikán o nové dogmatické rozhovory vo veci kontroverzných otázok. Napísal vo svojom marcovom bulletine otec Benoît de Jorna, predstavený francúzskeho okresu(LaPorteLatine.org).

Vatikán však odpovedal, že „v súčasnosti neexistujú plány na návrat k dogmatickým otázkam.“

Pre PiusX je dohoda o teologických záležitostiach nevyhnutná na dosiahnutie dohody s Vatikánom.

Teologický dialóg PiusX s Kongregáciou pre náuku viery (2009 - 2011) sa skončil bez výsledkov.

#newsLbdmthkkud
Christophor
Bludárske Adventistické špekulácie pretláčané na katolíckom webe. 🥴