Peter(skala)
979

Jakub II. – posledný katolícky nádych na anglickom tróne

16. septembra 1701 zomrel vo francúzskom exile posledný katolícky kráľ Anglicka, Škótska (posledný kráľ, ktorý sa tu tituloval ako kráľ Škótov) a Írska – Jakub II. z dynastie Stuartovcov. Reálne vládol v rokoch 1685 – 1688. V rámci dynastie Stuartovcov bol síce (spolu s jeho otcom Karolom I.) najmenej úspešný, no na druhej strane v otázkach katolíckej Cirkvi bol svetlom tejto dynastie. Explicitne pri ňom platilo to, čo môžeme sledovať i v dnešných časoch – že byť uvedomelým katolíkom je v očiach spoločnosti neobľúbenou skutočnosťou hodnou prenasledovania a nevôle.

Viac na: Jakub II. – posledný katolícky nádych na anglickom tróne - Christianitas