„Cristiada” już na DVD i Blu-ray!

Quicumque vult salvus esse,
ante omnia opus est ut teneat catholicam fidem.

(Symbolum fidei catholicae s. Athanasio adscriptum)


„Ktokolwiek pragnie być zbawiony,
przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary”
(Wyznanie wiary św. Atanazego)

Wymyślają różni ludzie ciągle nowe sposoby odnowy Kościoła. Ściślej: odnowy ludzkiego wymiaru Kościoła. A przecież…

Od dwudziestu wieków daje nam Pan Bóg – jakby na tacy! – program niezawodny nie nowej, lecz Bożej odnowy Kościoła.

Ten program to jest wierność Bożemu Objawieniu zawartemu w Piśmie Świętym i Tradycji, wierność Prawdzie i łasce, czyli mądrość i świętość, w czym zawiera się także walka z błędem i grzechem.

W ten sposób realizuje się najszlachetniejszy Chrystusowy program: Instaurare omnia in Christo – odnowić wszystko w Chrystusie!

W tym katolickim nurcie pozostaje Powstanie Cristeros, znane jako Cristiada. Historię przybliża nam film Cristiada.

Film jest już dostępny w wersji

DVD →
oraz
Blu-ray →

Pomocne w poznaniu tematyki będą nam następujące materiały dostępne

TUTAJ →
i
TUTAJ →

Zachowali katolicką wiarę i stanęli w jej obronie. Dzisiaj, w czasach pomieszania powszechnego, jakie wtargnęły w sam środek Kościoła, dziękujemy Panu Bogu za świadków wiary. Przyznamy rację poniższej katolickiej refleksji, która jest realistycznym przywołaniem fundamentów, mitygującym w Kościele inspirowany i regulowany przez wpływowe środowiska szaleńczy destrukcyjny pęd rewolucyjny – élan révolutionnaire – dni naszych:

„Gdzie krytyka Kościoła przybiera formy zjadliwe, przechodzące dziś często w specyficzny żargon, tam zawsze kryje się gdzieś na dnie pycha. Często z taką krytyką Kościoła łączy się duchowa pustka, która nie dostrzega w ogóle istoty Kościoła, traktując go jako twór polityczny, oceniając jego organizację jako brutalną albo żałosną. Nie dostrzega się, że istota Kościoła leży poza zewnętrzną organizacją – w pociesze Słowa i Sakramentów, których Kościół udziela – w dobrych i w złych dniach. Prawdziwie wierzący nie przywiązują zbytniej wagi do walki o reorganizację struktur kościelnych. Oni żyją tym, czym Kościół zawsze jest. A jeśli chce się wiedzieć, czym Kościół właściwie jest, trzeba iść do nich, bo Kościół nie jest najbardziej tam, gdzie się organizuje, reformuje, rządzi, ale w tych, którzy wierzą i przyjmują w Kościele dar wiary, stający się dla nich życiem. Tylko ten, kto doświadczył jak Kościół, mający tylu różnych sług i tyle różnych form, zawsze podnosił człowieka, przygarniał go, dając mu nadzieję, stając się mu drogą do życia w wieczności, tylko ten wie, czym Kościół naprawdę jest, wczoraj i dziś” (Kard. J. Ratzinger, Einführung in das Christentum, cyt. za: Służyć Prawdzie, 20 VII).

Sapienti sat!

I jeszcze jedno.
Dołóżmy starań, aby film Cristiada dotarł do szerokiej rzeszy polskiej młodzieży oraz dorosłych Polaków – w kraju i za granicą!
W tym szlachetnym celu rozsyłajmy szeroko poniższy link:


sacerdoshyacinthus.wordpress.com

Napełnijmy polskie i polonijne środowiska tym filmem!
To ważne!