Clicks189

WIADOMOŚĆ DO ENOCHA 23 LUTEGO 2021 16:30 WEZWANIE JEZUSA SAKRAMENTALNEGO DO SWOJEGO WIERNEGO LUDU.

WIADOMOŚĆ DO ENOCHA
23 LUTEGO 2021 16:30
WEZWANIE JEZUSA SAKRAMENTALNEGO DO SWOJEGO WIERNEGO LUDU.

Moje dzieci, Mój pokój niech będzie z wami wszystkimi
Moi umiłowani, zło narasta, dlatego, że ogromna większość ludzkości odwróciła się ode Mnie. Z powodu tego wyobcowania wiele dzisiejszych dusz cierpi z powodu rygorów okultystycznych praktyk. Synowie ciemności czają się jak wilki, słudzy zła wiążą swoimi okultystycznymi praktykami wszystkich tych, którzy z powodu swojej oziębłości lub grzechu zwracają się do nich. Mojemu przeciwnikowi nie będzie trudno zwiększyć liczbę zwolenników, ponieważ ta ludzkość w przeważającej większości szuka go za pośrednictwem swoich sług.
Miliony dusz cierpi na choroby duchowe, ponieważ odwróciły się ode mnie plecami, aby szukać sług zła; wiele dusz jest dziś przywiązanych do okultyzmu, cierpiących na choroby, których medycyna nie potrafi zrozumieć. Chorzy, którzy są uzdrawiani tylko wtedy, gdy idą do księdza egzorcysty lub do duszpasterstwa uzdrowienia i wybawienia. Choroby okultystyczne nie leczy się lekarstwem, lecz interwencją boską. Przeklęty jest człowiek, który pokłada wiarę w człowieku i odwraca się od Boga, bo będzie jak krzew pustyni, o który nigdy nie dbamy: rośnie obok kamieni w słonych ziemiach, gdzie nikt nie mieszka. (Jer 17,5, 6) Biada tym, którzy nazywają dobro złem, a zło dobrem, którzy mają ciemność za światło, a światło za ciemność, którzy mają gorzkość za słodycz i słodycz za gorzkość! Tak jak ogień spala słomę, a płomienie pożerają suche liście; więc i wy zginiecie jak rośliny, które gniją od korzeni i których kwiaty rozpuszczają się jak proch (Iz 5, 20, 24)
Chory duchowo, przemywa się w fontannie Mojego Miłosierdzia i Przebaczenia, wyznając swoje grzechy przed jednym z Moich kapłanów; powróćcie do Mnie z serca, bo tylko ja mogę was uleczyć z waszej duchowej choroby; odstąpcie od grzechu i zła, a zapewniam was, że moja łaskawa ręka uzdrowi i wyzwoli! Letni i grzeszni, wasza oziębłość i grzech oddziela was ode Mnie; powróćcie na ścieżkę zbawienia i przestańcie chodzić w ciemności; pamiętajcie: Ja jestem Światłością świata; szukajcie Mnie ze skruszonym i pokornym sercem, a zapewniam was, że nie będziecie zawiedzeni.
Niewdzięczne dzieci, czekam na was w ciszy każdego tabernakulum; Jestem waszym lekarzem, prawnikiem, doradcą, przyjacielem, a przede wszystkim waszym Bogiem. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście zmęczeni, obciążeni i znużeni, bo Ja wam ulżę. (Mt 11, 28) Czekam na was, nie zwlekajcie, pospieszcie się, bo noc jest już blisko, a wraz z nią ciemność; biegnijcie, biegnijcie, łódź Mego miłosierdzia zaraz odpłynie, czekam na was.
Wasz Mistrz, Jezus w Sakramencie Świętym.
Pozwólcie Moim dzieciom poznać przesłanie zbawienia dla całej ludzkości.