Clicks42
vi.news

Thư ký cá nhân mới của Francis

Francis vừa bổ nhiệm Cha người Uruguay, Gonzalo Aemilius, 40 tuổi, làm Thư ký cá nhân mới.

Francis và Aemilius, những người được cho là làm việc với trẻ em lang thang, biết nhau từ năm 2006.

Aemilius lớn lên trong một gia đình trung lưu. Cha mẹ anh không theo đạo Cơ đốc và một trong những người bà của anh ta là người Do Thái.

Anh ta thay thế Đức ông Fabian Pedacchio, người là thư ký của Francis từ năm 2013 đến 2019, và người, vào tháng 12 năm ngoái, đã trở lại vị trí của mình tại Hội đồng Giám mục.

Cha Ai Cập, Yoannis Lahzi Gaid, phục vụ với tư cách là thư ký cá nhân khác của Francis.

#newsPsimvlizum