Clicks2.1K
Edward7
16

Trzecia Tajemnica Fatimska; jeszcze nie ujawniona część , o wielkiej apostazji Kościoła.

Autor - Juan Suarez Falcó

„ W tym samym świętym miejscu, gdzie ustanowiono tron Piotra i katedrę prawdy, które miały oświetlić świat, wznieśli ohydny tron swej bezbożności, z przewrotnym zamiarem zranienia Pasterza i rozproszenia trzody ”
(Modlitwa do Świętego Michała Archanioła, Leona XIII, 1890)

„Znasz Gabriele? To Szatan wszedł na łono Kościoła i niedługo będzie rządził fałszywym Kościołem. " (Objawienie Ojca Pio do Gabriele Amorth, wykonane w 1960 [1] ).


WPROWADZENIE
Bracia w wierze… Uważajcie, ci z was, którzy czytają ten artykuł! Jeśli w tych dniach, kiedy obchodzimy stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie, ktoś mówi, że orędzie, które tam przekazała Matka Boża, jest już zakończone, lub że odnosiło się do przeszłości lub że było przesłaniem nadziei i optymizmu dla Kościół i ludzkość, nie wierzcie mu. Dziewica w Fatimie przyszła, aby nas ostrzec, aby dać nam pełne miłości ultimatum, jako prawdziwa Prorokini i Matka, która tak bardzo nas kocha mówi : albo nawrócimy się z naszych ogromnych grzechów, albo Bóg ukarze świat jak nigdy dotąd. W obliczu ewidentnej apostazji, która narasta każdego dnia w Kościele, wyrastając z wierzchołka, prawdziwy prorok powinien ostrzec przed nieszczęściami , które nadejdą, jeśli nie będziemy pokutować; zamiast tego fałszywy prorocy mówią; że wszystko idzie dobrze, a przyszłość jest różowa.

PROROCTWA MARYJNE I ICH ZNACZENIE: PILNE WEZWANIE DO NAWRÓCENIA (ODSTĄPIENIE OD KOŚCIOŁA, WIELKA TRIBULACJA I KARA PRZED PRZYJŚCIEM CHRYSTUSA)
Kto by powiedział? Dziś mija setna rocznica pierwszego objawienia się Najświętszej Marii Panny w Fatimie w Portugalii 13 maja 1917 r. Matka Boża lubi pojawiać się w ukrytych, pokornych i nieistotnych miejscach w oczach świata: Cabezo de Fátima lub Grota Massabielle w Lourdes jest tego dobrym dowodem. Również mała wioska Garabandal w Kantabrii w Hiszpanii. Nawiasem mówiąc, moim zdaniem trzy najważniejsze objawienia Maryjne w historii miały miejsce w sąsiednich krajach Hiszpanii oraz w samej Hiszpanii. Niebo czegoś od nas chce, ziemia Maryi.
Dziewica lubi również najczęściej ukazywać się prostym ludziom, dzieciom lub młodzieży, ze szczególnym upodobaniem pasterzy, Jej Syn jest Dobrym Pasterzem, a Ona sama Boskim Pasterzem. W ten sposób Niebo myli mądrych i uczonych, a pokornym i prostym odsłania swoje tajemnice. Tak, Ojcze, bo tak ci się podobało (Mt 11,25-26). I w cudownej teologii tych maryjnych orędzi dowodzi ich autentyczność, ponieważ takie ostrzeżenia i wezwania do nawrócenia, pełne bardzo wysokiego katolickiego mistycyzmu, nie mogą opuścić umysłów dzieci (być ich wymysłem).
Matka Boża zawsze i nieprzerwanie objawiała się mężczyznom i kobietom katolikom w ciągu ostatnich 2000 lat. Ale w ciągu ostatnich dwustu lat Jej objawienia miały z pewnością apokaliptyczny wygląd, ponieważ Jej głównym przesłaniem jest pilne i niepokojące wezwanie do nawrócenia świata przed zbliżeniem się końca historii, to znaczy końca czasów pogan. lub narodów, dając ostatnie ostrzeżenia, aby uniknąć kary, która wisi nad nami, ponieważ chociaż miłosierdzie Boże jest nieskończone, gdy widzi oznaki skruchy w ludziach, wielokrotnie (Bóg) używał sprawiedliwości, gdy w swojej boskiej Wszechmocy i Mądrości uważa, że jego pełne miłości wezwania (a teraz także wezwania Jego Matki) nie są akceptowane.

Wizja Leona XIII i jego modlitwa do św. Michała Archanioła
Zacznijmy od wyjątkowego wydarzenia, które nie było właściwie objawieniem maryjnym.
13 października 1884 r. (Spójrzmy na datę), po porannej Mszy św., Papież Leon XIII zemdlał. Jego asystenci myśleli, że nie żyje. Po odzyskaniu przytomności Papież opisał makabryczną rozmowę, którą usłyszał w pobliżu tabernakulum. Rozmowa składała się z dwóch głosów; głosy, które Papież wyraźnie zidentyfikował: były to głosy Boga i diabła. Diabeł chwalił się, że może zniszczyć Kościół, jeśli dostanie 75 lat na realizację swojego planu (lub 100 lat według innych raportów [2] ). Diabeł prosił także o pozwolenie na „większy wpływ na tych, którzy oddadzą się mojej służbie”. Na prośby diabła Pan odpowiedział: „Otrzymasz czas...”
Głęboko zszokowany tym, co usłyszał, papież Leon XIII ułożył następującą modlitwę do św. Michała (która jest również proroctwem) i nakazał jej recytowanie po zwykłych Mszach świętych jako środek ochrony Kościoła przed atakami piekła. Oto ona:

Modlitwa do Świętego Michała (Leo XIII, 18 maja 1890; Acta Apostolicae Sedis, s.743)
O chwalebny książę niebiańskich milicji, Święty Michale Archaniele, broń nas w walce i w straszliwej walce, którą musimy toczyć przeciwko księstwom i mocom, przeciwko książętom tego świata ciemności, przeciwko złym duchom! Przyjdź z pomocą ludziom, których Bóg stworzył nieśmiertelnymi, którzy ukształtowali na Jego obraz i podobieństwo i którzy wielkimi kosztami wybawili spod tyranii diabła. Walcz tego dnia, z armią świętych aniołów, Pan walczy tak, jak kiedyś walczyłeś z Lucyferem, wodzem dumnych, oraz z odstępczymi aniołami, którzy byli bezsilni, by ci się przeciwstawić i dla których nigdy nie było miejsca w niebo. Gdyby ten potwór, ten starożytny wąż zwany diabłem i szatanem, ten, który uwodzi cały świat, został wyrzucony ze swoimi aniołami na dno otchłani.

Ale oto i oto ten odwieczny wróg, ten pierwszy morderca, gwałtownie podniósł głowę. Przebrany za anioła światła, za którym podąża cały tłum, a za nim podążają złe duchy, podróżuje po całym świecie, aby go pochwycić i wypędzić imię Boga i Jego Chrystusa, aby zatopić, zabić i wydać przeznaczone dusze na wieczne zatracenie. do wiecznej korony chwały. Na ludzi o przewrotnym duchu i zepsutych sercach ten zły smok wylewa również, jak strumień nieczystego błota, truciznę jego piekielnej złośliwości, to znaczy ducha kłamstwa, bezbożności, bluźnierstwa i zatrutego tchnienia zuchwalstwa, występki i wszelkie obrzydliwości. Wrogowie pełni przebiegłości napełnili Kościół, żonę Niepokalanego Baranka, wstydem i goryczą oraz położyli zbrodnicze ręce na jego najświętszych dóbr.Nawet w tym świętym miejscu, gdzie ustanowiono Stolicę Piotrową i katedrę prawdy, która ma oświecić świat, wznieśli ohydny tron swojej niegodziwości, mając nikczemny zamiar uderzenia Pasterza i rozproszenia trzody.
Błagamy Cię więc, niezwyciężony książę, przeciwko atakom tych potępionych duchów, pomóż ludowi Bożemu i daj mu zwycięstwo. Ten lud czci cię jako swojego opiekuna i patrona, a Kościół chwali się, że ma cię jako obrońcę przed złymi mocami piekła. Bóg powierzył wam opiekę nad prowadzeniem dusz do błogosławieństwa niebieskiego. Ach! Módlcie się zatem do Boga pokoju, aby postawił pod naszymi stopami szatana, pokonanego i tak nisko, aby już nigdy więcej nie trzymał ludzi w niewoli ani nie wyrządził szkody Kościołowi. Przedstaw nasze modlitwy przed Wszechmocnym, aby miłosierdzie Pańskie dotarło do nas jak najszybciej. Pokonaj smoka, starożytnego węża, który jest diabłem i szatanem, skuć go i wrzuć w otchłań, aby nie mógł uwieść ludów. Amen
- Oto Krzyż Pana, uciekaj przed mocami wroga.
Lew Judy, potomstwo Dawida,
zwyciężony - niech okaże się, Panie, Twoje miłosierdzie.
Tak jak oczekiwaliśmy od Ciebie.
-Panie, wysłuchaj mojej modlitwy
I niech moje wołanie wzniesie się do Ciebie.
O Boże, nasz Ojcze, Panie Jezu Chryste, wzywamy Twoje Święte Imię i usilnie błagamy o Twoją łaskę, abyś za wstawiennictwem Niepokalanej Dziewicy Maryi, naszej Matki i chwalebnego Świętego Michała Archanioła, raczysz pomóc nam w walce z Szatanem i wszystkimi innymi duchami nieczystymi podróżują po ziemi, aby skrzywdzić ludzkość i stracić dusze. Amen".


Don Francisco Brehm, doradca kościelny wydawnictwa liturgicznego, ks. Pustetd (Ratyzbona), niedawno wrócił z podróży do Rzymu, powiedział około 1928 r., Że podczas sesji dla Świętej Kongregacji Obrzędów, w której próbował uchylić te modlitwy i w którym brał udział, kiedy wszyscy zgodzili się ich znieść, stary kardynał, którego imienia nie pamiętam, wstał i powiedział, że sam Leon XIII powiedział mu, że to wezwanie , poruszony nadprzyrodzonym objawieniem, jakiego doznała w 1884 roku. Ku wielkiemu wstydowi, modlitwa ta została usunięta z Prima Instructio de la liturgia w latach sześćdziesiątych XX wieku, „co ciekawe” 3 .

Objawienia Matki Bożej Siostrze Marianie Francisca de Jesús Torres
Jednak na długo przed tym boskim natchnieniem dla Leona XIII były również objawienia, w których nasza Matka w Niebie wezwała do nawrócenia świata, z dramatycznym wydźwiękiem, jak ta Matki Boskiej w 1594 r. Dla hiszpańskiej zakonnicy Mariany. Francisca de Jesús Torres y Berriochoa w Quito w Ekwadorze. Wieki przed formalnym utworzeniem masonerii mówił tam już jasno o naszych obecnych czasach, o masońskiej infiltracji Kościoła i wielkich karach dla ludzkości, jednocześnie przepowiadając, że papież zostanie uwięziony w Watykanie i ostrzeżony przed wielka apostazja Kościoła, z wyjątkiem wiernej resztki [4] .
„Ten pozorny triumf Szatana przyniesie ogromne cierpienia dobrym pasterzom Kościoła, wielu dobrym kapłanom oraz Najwyższemu Pasterzowi i Namiestnikowi Chrystusa na ziemi, który jako więzień w Watykanie potajemnie wyleje gorzkie łzy w obecności swego Boga i Panie, prosząc o światło, świętość i doskonałość dla całego duchowieństwa świata, którego jest Królem i Ojcem ”.

„Co więcej, w tych nieszczęśliwych czasach nastąpi niepohamowany luksus, który zwiedzie resztę do grzechu i podbije niezliczone niepoważne dusze, które zostaną zgubione. Trudno znaleźć niewinność u dzieci ani skromność u kobiet. W tej najwyższej chwili potrzeby Kościoła, pasterze będą zmuszeni do milczenia ”.

Masoneria, która będzie wówczas u władzy, uchwali niegodziwe prawa w celu pozbycia się tego Sakramentu (Małżeństwa) , ułatwiając wszystkim życie w grzechu i zachęcając do prokreacji nieślubnych dzieci urodzonych bez błogosławieństwa Kościoła. Duch katolicki szybko zniknie; drogocenne światło wiary będzie stopniowo gasło, aż nastąpi prawie całkowite i ogólne zepsucie obyczajów. Do tego dochodzą efekty świeckiej edukacji, które będą przyczyną śmierci kapłaństwa i powołań zakonnych ”.

Niewielka liczba dusz, które w ukryciu zachowają skarb wiary i cnót, poniesie niewypowiedziane okrutne i długotrwałe męczeństwo . Wielu z nich umrze na skutek przemocy cierpienia, a ci, którzy poświęcą się dla Kościoła i kraju, będą liczeni jako męczennicy ”.

„Sakrament święceń będzie wyśmiewany, uciskany i wzgardzony, ponieważ jest On reprezentowany w swoim kapłanie. Diabeł będzie prześladował sług Pana na wszelkie możliwe sposoby; będzie pracował z okrutną i subtelną przebiegłością, aby odwrócić ich od ducha ich powołania i zepsuje wielu z nich. Ci zdeprawowani księża zgorszą lud chrześcijański, sprawią, że zły katolik i wrogowie rzymsko-katolickiego kościoła apostolskiego obwinnią wszystkich księży ”.


Pamiętajmy o tych wspaniałych słowach Dziewicy, ponieważ to cudowne, że wieki przed Fatimą i nasza Matka w Niebie ostrzegały przed faktami, ża naszego życia.

Objawienie Matki Boskiej w La Salette
W 1846 roku Dziewica objawiła się w La Salette (niedaleko Grenoble we Francji) dwóm małym pastuszkom, Melanii Calvat i Maximino Giraudowi. Przedstawiała się jako smutna, płacząc obficie z powodu grzechów ludzkości i ich przyszłej kary. Przekazał straszne przesłanie, w którym mówi o wielkiej apostazji Kościoła („Rzym straci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta”, mówił dalej). Jan Paweł II nazwał to objawienie „królową proroctw” [5] . Zostały zatwierdzone przez papieża Piusa IX.
Przypomnijmy teraz kilka paragrafów tego bardzo surowego przesłania, w których mówi nawet o Antychrystie, potępia złych kapłanów, powołuje apostołów czasów ostatecznych (których porządek i zasady podyktował Melanii) i szczegółowo opisuje kluczowy moment „zaćmienia” prawdziwego Kościół (to znaczy czas, kiedy fałszywy Kościół będzie widoczny i ukryje prawdziwy Kościół) [6] :
„Ci kapłani , słudzy mego Syna, kapłanów, w swoim złych życiu, ich lekceważenie i ich bezbożność w celebracji świętych tajemnic, dla ich miłości do pieniędzy, zamiłowania do zaszczytów i przyjemności, ci księża; zamienili w kanały nieczystości. Tak, kapłani wzywają do zemsty, a zemsta wisi nad ich głowami. Biada kapłanom i ludziom poświęconym Bogu, którzy przez swoją niewierność i swoje niegodziwe życie ponownie krzyżują mojego Syna! Grzechy ludzi poświęconych Bogu wołają do Nieba i proszą o pomstę, a oto zemsta jest u ich drzwi, ponieważ nie ma już nikogo, kto by błagał o miłosierdzie i przebaczenie dla ludzi; nie ma już wielkodusznych dusz, nie ma już nikogo, kto byłby godzien ofiarować Wiecznemu Nieskazitelną Ofiarę dla dobra świata ”.
„Bóg uderzy w inny sposób”.

„Włochy zostaną ukarane za ambicję zrzucenia jarzma Pana Panów; ona także będzie oddana wojnie; krew popłynie ze wszystkich stron; Kościoły zostaną zamknięte lub zbezczeszczone; kapłani, zakonnicy będą prześladowani; zostaną zabici i okrutną śmiercią. Niektórzy odejdą od wiary, a liczba kapłanów i zakonników, którzy oddzielą się od prawdziwej religii, będzie ogromna; wśród tych ludzi będą nawet biskupi ”.


„Rzym straci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta”.

„Demony powietrza wraz z Antychrystem będą czynić wielkie cuda na ziemi i w powietrzu, a ludzie będą coraz bardziej zboczeni. Bóg zatroszczy się o swoich wiernych sług i ludzi dobrej woli. Ewangelia będzie głoszona wszędzie, wszystkie ludy i wszystkie narody poznają prawdę ”.

„Kieruję pilne wezwanie do ziemi; Wzywam prawdziwych uczniów Boga, który żyje i króluje w niebie; Wzywam prawdziwych naśladowców Chrystusa, który stał się Człowiekiem, jedynego prawdziwego Zbawiciela ludzi; Wzywam moje dzieci, moich prawdziwych wielbicieli, którzy zostali mi poświęceni, abym mógł ich przyprowadzić do mojego boskiego Syna, tych, których noszę, że tak powiem, w moich ramionach, tych, którzy żyli Moim Duchem; W końcu wzywam Apostołów czasów ostatecznych wierni uczniowie Jezusa Chrystusa, którzy żyli w pogardzie świata i samych siebie, w ubóstwie i pokorze, w pogardzie i milczeniu, w modlitwie i umartwieniu, w czystości i jedności z Bogiem w cierpieniu i nieznanym światu. Nadszedł czas, aby wyszli i przyszli oświetlić ziemię. Idźcie i pokażcie się jako moje drogie dzieci, jestem z wami iw was tak długo, jak długo wasza wiara jest światłem, które oświetla was w tych dniach nieszczęścia. Niech wasza gorliwość sprawi, że będziecie głodni chwały Bożej i czci Jezusa Chrystusa. Walczcie, dzieci światła, wy, mała liczba, którą tam widzicie; bo to jest czas czasów, koniec końca ”.

Kościół zostanie zaćmiony, świat będzie w szoku . Ale oto Henoch i Eliasz, napełnieni Duchem Bożym, a ludzie dobrej woli uwierzą w Boga i wiele dusz będzie pocieszonych; będą czynić wielkie cuda dzięki mocy Ducha Świętego i potępią diabelskie błędy Antychrysta .


Abbé Combe, redaktor wydania z 1904 roku, dodaje po tym paragrafie następującą uwagę: „Dowiedziałem się od Melanie, że Kościół zostanie przyćmiony w tym sensie: 1) że nie będzie wiadomo, kto jest prawdziwym Papieżem; 2) że na jakiś czas Święta Ofiara przestanie być składana w kościołach, a także w domach; więc nie będzie już publicznego kultu. Ale widziała, że Święta Ofiara nie ustanie, że będzie składana w jaskiniach, w tunelach, w stajniach i w niszach ”. Tutaj Abbé Combe mówi o obrzydliwości spustoszenia i zniesieniu wiecznej ofiary (to znaczy Mszy rozumianej jako ofiara iz transsubstancjacją), o której Daniel mówi jako początek wielkiego ucisku i ostatecznego panowania Antychrysta ( jego ostatnie 3,5 roku całkowitego prześladowania Kościoła,które poprzedzają Paruzję lub Przyjście naszego Pana).

„Nadszedł czas: otchłań się otwiera. Oto król królów ciemności . Oto bestia poddanych, nazywająca siebie zbawcą świata. Będzie dumnie wznosił się w powietrze, aby wznieść się do nieba; zadusi go tchnienie Świętego Michała Archanioła. Upadnie, a ziemia, która będzie trwała trzy dni w ciągłej agoni, otworzy swoje łoże pełne ognia: zostanie zatopiona na zawsze, ze wszystkim, co własne, w wiecznej otchłani piekielnej. Wtedy woda i ogień oczyszczą i pochłoną wszystkie dzieła ludzkiej pychy i wszystko zostanie odnowione: Bogu będzie służyć i Będzie uwielbiony. "

Święta Faustyna Kowalska
Siostra Faustyna 25 marca 1936 r. Zapisała w swoim Dzienniczku następujące słowa Matki Bożej:
„Dałem światu Zbawiciela i musicie mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na Jego powtórne przyjście. Przyjdzie nie jako Miłosierny Zbawiciel, ale jako Sprawiedliwy Sędzia. Och, jaki straszny jest ten dzień. Nastał dzień sprawiedliwości, dzień gniewu Bożego. Aniołowie drżą w tym dniu. Mów do dusz o tym wielkim miłosierdziu, póki jeszcze jest czas, aby udzielić miłosierdzia. Jeśli teraz milczysz, w ten wspaniały dzień odpowiesz za wiele dusz. Niczego się nie lękajcie, do końca pozostańcie wierni, towarzyszę wam ... ”

25 grudnia 1936 roku usłyszał głos Pana:
„Mów do świata o moim miłosierdziu, aby cała ludzkość poznała nieskończone miłosierdzie Moje; jest to znak czasów ostatecznych, a potem nadejdzie dzień sprawiedliwości ”. Znów usłyszał w swojej duszy kilka wyraźnych i mocnych słów Jezusa: „ Przygotujesz świat na moje ostatnie przyjście[7] .

Objawienia Matki Boskiej w Heede
Między 1937 a 1949 rokiem Matka Boża ukazała się ponownie, tym razem w Heede w Niemczech (zatwierdzona przez miejscowego biskupa 3 czerwca 1959 r. ), Przekazując orędzie podobne do innych przekazanych w poprzednich i późniejszych objawieniach, wzywając do nawrócenia świat, jeśli nie chciał otrzymać ogromnej kary z Nieba. Zobaczmy kilka wiadomości [8] :

Gwiazda piekła będzie ścigać mój znak, ale mój znak zwycięży piekło.
Świat będzie musiał wycisnąć ... kielich boskiego gniewu za swoje niezliczone grzechy, które zraniły Najświętsze Serce Jezusa (...)
„Wściekłość gwiazdy piekielnej przewyższy przemoc i spowoduje straszliwą dewastację, bo już wie (szatan), że jej czas jest krótki (...)
„Czasy są straszne. Niech wreszcie mężczyźni odpokutują za swoje grzechy.
Odwróć się od zła całym sercem i módl się, módl się dużo, aby złagodzić gniew Boży.
Odmawiajcie często różaniec, tę modlitwę, która może tak wiele przed Bogiem. Mniej zabawy i hobby ”.
„Jestem bardzo blisko. Ziemia się zatrząśnie… To będzie straszne. Mała próba!
Ale ty się nie bój, Jestem z tobą...
Ci, którzy czekają, mają moją pomoc, moją łaskę i moją miłość. Ale dla tych, którzy nie są w stanie łaski, będzie to przerażające.
Aniołowie sprawiedliwości są już rozproszeni po czterech głównych punktach. Dają się poznać ludzkości.
Wszystkie dusze rozpoznają mnie jako swojego Boga. Jest za pięć dwunasta.
Idę, jestem u bram! Ludzkość będzie opłakiwać ”.
„To, co się wydarzy, będzie straszne, jakiego nigdy nie widziano od początku świata.
Sam przychodzę i zamanifestuję swoją wolę (…) Moje córki, przyjdę wkrótce, niedługo.
Najświętsza Maryja Panna i chóry aniołów będą interweniować we wszystkich tych wydarzeniach.
Piekło myśli, że jest pewne swojego zwycięstwa, ale wyrwę mu je z rąk.
Pozwolę, aby nieszczęścia spadły na świat, bo w ten sposób wielu zostanie zbawionych.
Błogosławieni, którzy cierpią wszystko za tych, którzy Mnie obrażają. Przychodzę i pokój przyjdzie ze Mną.

Z niewielką liczbą wybranych zbuduję swoje Królestwo. Nadejdzie nagle jak błyskawica, wcześniej niż myślisz ...
„Mężczyźni odrzucają moje miłosierdzie, moją miłość i moje zasługi. Ludzkość jest gorsza niż przed potopem, umiera na bagnach grzechu. Nienawiść i chciwość kierują ich sercami. Wszystko to jest dziełem szatana ”.
„To pokolenie zasługuje na unicestwienie, ale tylko patrząc na sprawiedliwych, pozwolę zwyciężyć mojemu miłosierdziu”.
„Ludzkość rozpozna moją moc i pokażę ci moją sprawiedliwość i moje miłosierdzie.
Moje drogie małe dzieci; godzina zbliża się coraz bardziej.
Módlcie się niestrudzenie, a nie będziecie zdezorientowani.

Jak widać, Dziewica mówi o bliskości paruzji, a wcześniej małej próby, co w Garabandal nazywało się Ostrzeżeniem, a św. Faustyna Kowalska nazywa oświeceniem sumień. A potem, jeśli nie ma nawrócenia, wielka kara

Objawienia Matki Bożej Bruno Cornacchiola w Trè Fontane w Rzymie

12 kwietnia 1947:

„Pasterze trzody nie wypełniają swojego obowiązku. Zbyt wiele świata weszło do jego krwi, by zaszokować stado i odwrócić je od trajektorii. […]. Zanim Rosja nawróci się (widzimy więc, że nie została jeszcze poświęcona)i porzuci ścieżkę ateizmu, rozpętane zostaną ogromne i poważne prześladowania. Módlcie się, można to powstrzymać. […]. Trzymajcie się z dala od fałszywych rzeczy tego świata… Szatan zostanie uwolniony na pewien czas i rozpali ogień rewolucji wśród ludzi. […]. Cały Kościół przejdzie straszne doświadczenie, aby oczyścić zgniliznę, która przeniknęła do jego ministrów. […]. Kapłani i wierni znajdą się w niebezpiecznym punkcie zwrotnym w świecie zgubionych, którzy będą atakować wszelkimi sposobami: fałszywymi ideologiami i teologiami. […]. Nadejdą dni smutku i żałoby. Ze wschodniej części silny lud, ale z dala od Boga, przypuści straszliwy atak i złamie najświętsze i najświętsze rzeczy. […]. Świat pójdzie na kolejną wojnę, bardziej bezwzględną niż poprzednie; Najbardziej dotknięta będzie Wieczna Skała (Rzym).Gniew Szatana już nie trwa; Duch Boży znika z ziemi, Kościół został wdową, pozostanie na łasce świata. […]. Najbardziej dotknięty będzie Kościół Chrystusowy, aby oczyścić go z zanieczyszczeń, które w nim są. […]. Kapłani będą stratowani i zabijani… ”(Saverio Gaeta, op. Cit., Str. 80-88).

Objawienie z 15 sierpnia 1958 roku:
„Nastąpi wielkie trzęsienie ziemi, które wstrząśnie całym światem. Nie idź spać, jeśli jesteś w grzechu śmiertelnym, spowiadaj się i żałuj, że to zrobiłeś, i więcej tego nie rób. […]. Słońce zaćmi się, a gwiazdy opadną, ale rozumieją nie tylko materialną część tego obrazu: jest strona interpretacyjna i duchowa, a słońca padną, a dumne gwiazdy spadną (tutaj jest aluzja do biskupów i kardynałów, którzy padają w odstępstwo). […]. Poza Kościołem katolickim, apostolskim i rzymskim nie ma zbawienia. […]. Kochanie każdego nie oznacza zachowywania sentymentalnej postawy. […]. Że kapłani nie zdejmujcie habitu: strój przypomina nam, jest to znak z nieba ”(op cit, s. 93-95 ..).

16 kwietnia 1987 roku :
„Musicie ofiarować siebie jako ofiarę do nawrócenia i uświęcenia kapłanów i zakonników, którzy porzucili drogę doktryny i moralności, tracąc siłę zbawienia i dzięki nim wiele dusz idzie do piekła” (op. , Str. 102). W pełni przypomina to drugą wiadomość od Garabandal.

Objawienia Pani Wszystkich Narodów w Amsterdamie
Również nasza Matka podczas swoich objawień w Amsterdamie (zatwierdzonych przez Kościół dekretem
biskupa Haarlem-Amsterdamu biskupa Józefa Marianusa Punta z dnia 31 maja 2002 r.) Ostrzegła nas, że przyjdą fałszywe doktryny, zwłaszcza dotyczące Eucharystii.
„Ostrzega duchownych przed błędnymi doktrynami, zwłaszcza dotyczącymi Eucharystii.
Przekaż to ... Powiedz mu, że Pani prosi go, aby zaprowadził cię do Papieża. Powtarzam, że dużo się modlicie, prosząc o dobrych kapłanów i nawrócenie narodów. Ale…". (Przesłanie z 31 maja 1958 r.) [9] .


Występy Virgen del Carmen w Garabandal
W małej wiosce Garabandal w Kantabrii w Hiszpanii Dziewica, nie ujawniając Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej w 1960 roku, jak prosiła Siostrę Łucję, ponownie pojawi się wiele razy w latach 1961-1965 do czterech pasterzy. : Conchita, Jacinta, Mari Loli i Mari Cruz.

Od 12 do 19 stycznia 1966 r. Conchita, główna widząca, została wezwana do Rzymu przez prefekta Świętej Kongregacji Nauki Wiary, kard. Ottavianiego. Przez dwie godziny była przesłuchiwana przez samego Kardynała i innych członków Świętej Kongregacji. Następnie Conchita poprosiła o audiencję u Ojca Świętego Pawła VI. Papież powiedział jej: „Conchito, błogosławię cię i razem ze mną błogosławi cię cały Kościół” [10] . Sam Paweł VI powiedział, że te objawienia były jak drugie życie Dziewicy na Ziemi, najbardziej szczęśliwe wydarzenie dla ludzkości od narodzin Chrystusa. Papież udzielił Apostolskiego Błogosławieństwa dziełu rozpowszechniania Orędzi z Garabandal 12 czerwca 1967 r. [11] .

Zdaniem ks. Malachi Martina, profesora teologii, osobistego sekretarza kard. Agostino Bea, który przeczytał całą Trzecią Tajemnicę Fatimską, drugie przesłanie Dziewicy w Garabandal było wyciągiem lub streszczeniem jeszcze niepublikowanej części. Pamiętajmy, że w tych dwóch orędziach Dziewica raz jeszcze ostrzegła przed odstępstwem Kościoła i przed bardzo wielką karą:
Pierwsze przesłanie (18 października 1961): „Musimy dużo poświęcić, dużo pokuty, odwiedzić Najświętszy Sakrament, ale najpierw musimy być bardzo dobrzy, a jeśli tego nie zrobimy, zostaniemy ukarani. Kielich jest już napełniony i jeśli się nie zmienimy, nastąpi bardzo duża kara
Drugie Orędzie Dziewicy (18 czerwca 1965): „Ponieważ moje Orędzie z 18 października nie zostało wypełnione i nie zostało ujawnione światu, powiem wam, że jest to ostatnie. Zanim kubek się napełnił, teraz jest przepełniony. Wielu księży, biskupów i kardynałów jest na drodze do zatracenia, a wraz z nimi prowadzą o wiele więcej dusz. Eucharystia jest coraz mniej ważna. Swoimi wysiłkami musimy unikać Bożego gniewu. Jeśli poprosisz o przebaczenie swoimi szczerymi duszami, On ci wybaczy. Ja, wasza Matka, za wstawiennictwem Świętego Anioła Michała, chcę wam powiedzieć, abyście się naprawili . Masz już ostatnie ostrzeżenia. Tak bardzo cię kocham i nie chcę twojego potępienia. Módl się szczerze... Musisz poświęcić więcej. Pomyśl o męce Jezusa ”.


Dziewica ostrzegła nas tam przed odstępstwem Kościoła, zwłaszcza osób konsekrowanych, których poważne błędy doktrynalne i duszpasterskie doprowadzą wielu wiernych do wiecznego potępienia w piekle. Nasza Matka ostrzega, że Eucharystia ma coraz mniejsze znaczenie ... I czy nie dzieje się tak podczas tego ostatniego pontyfikatu, kiedy widzimy Bergoglio, który promuje komunię między małżonkami w cudzołóstwie bez czystości [12] , kiedy widzieliśmy, jak rozdaje Eucharystia bez godności i bez słowa „Ciało Chrystusa” [13] ; kiedy widzimy, że jest on oferowany zatwardziałym publicznym grzesznikom [14]; kiedy jest błogosławione, że katolicy z północy Argentyny, gdyby nie mogli pójść na Mszę katolicką, podeszliby niewyraźnie do anglikańskich nabożeństw, w których nie ma przeistoczenia [15] ; kiedy widzimy, że luteranie przyjmują Komunię w Watykanie [16] ? Było to również pełne udręki wezwanie naszej Matki do nawrócenia, aby złagodzić ostateczną karę Bożą (ostatnie ostrzeżenia), abyśmy nie pili ...Gniewu (o którym mówi Objawienie 16).

Conchita ostrzegła:
Anioł powiedział mi, że wielu kardynałów, biskupów i księży jest na ścieżce zatracenia i wraz z nimi prowadzą o wiele więcej dusz. Kiedy Anioł mi to powiedział - to wciąż Conchita opowiada o tym w swoim dzienniku - bardzo się wstydziłem, a Anioł powtórzył mi to po raz drugi: `` Tak, Conchito, wielu kardynałów, biskupów i księży jest w drodze zatracenia i razem z nimi prowadzą o wiele więcej dusz ” [17] .

Dziewica w Garabandal powiedziała dziewczętom, że...; Jej Syna jest blisko: w rozmowie z D. Albrechtem Weberem i innymi świadkami 13 listopada 1965 r., Po krótkiej przerwie, Conchita powiedziała, że „ Najświętsza Dziewica mówiła nam kilkakrotnie, że Jej Syn Jezus powróci, ale nie wiem, kiedy On przyjdzie ”. Aniceta kończy tę część rozmowy pytaniem: - Czy jesteś pewien, że Dziewica powiedziała ci to wszystko? Conchita odpowiada: - „Tak” [18] . Dziewica nie odnosi się tutaj do końca świata, ale do końca czasów ostatecznych, czasów pogan, narodów, które zakończą się wielkim odstępstwem, fałszywym prorokiem (antychrystem ziemi) i politycznym antychrystem (lub del mar), a na koniec Parousia.
W Garabandal Dziewica mówiła o Ostrzeżeniu, cudzie i karze jako wydarzeniach poprzedzających Paruzję. Ponieważ są one powszechnie znane, nie będziemy ich już przypominać. Dziewica ostrzegła również Conchitę, że Ostrzeżenie nastąpi w najgorszym momencie rewolucji komunistycznej, przed rosyjską inwazją i w chwili tak poważnej dla Kościoła, że wydaje się, że religii nie można praktykować, i że przed tym ostrzeżeniem odbędzie się ważny Synod w Rzymie [19] .
Występy Akity z Japonii
Między 1973 a 1975 rokiem Dziewica ukazała się w Japonii Agnes Sasagawie, katolickiej zakonnicy, która została wyleczona z głuchoty. W czerwcu 1988 r. Kard. Joseph Ratzinger, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, wydał ostateczną ocenę wydarzeń i przesłań Akity, oceniając je jako wiarygodne i godne zaufania. Kardynał zauważył, że Akita jest kontynuacją orędzi fatimskich. W jakim stopniu? Do tego stopnia, że Dziewica odniosła się ponownie ... do problemu odstępstwa w Kościele, jako dobra Matka, która przychodzi, aby ostrzec swoje dzieci. Dziewica płakała 101 razy w ciągu kilku lat i nauczyła zakonnicę modlitw zadośćuczynienia, których Anioł w Portugalii nauczył małych pasterzy z Fatimy w 1917 roku, aby odmawiała je po każdej tajemnicy różańca. Zobaczmy niektóre z ich wiadomości[20] :

„Jak wam powiedziałem, jeśli ludzie nie okażą skruchy i nie poprawią się, Ojciec nałoży straszną karę na całą ludzkość. Będzie to kara większa niż powódź, jakiej nigdy wcześniej nie widziano. Ogień spadnie z nieba i wyeliminuje dużą część ludzkości , zarówno dobrych, jak i złych, bez wyjątku kapłanów i wiernych. Ci, którzy przeżyją, będą tak opuszczeni, że będą zazdrościć zmarłym. Jedyną bronią, która pozostanie, będzie różaniec i znak pozostawiony przez mojego Syna. Codziennie odmawiajcie modlitwy różańcowe. Na różańcu módlcie się za Papieża, biskupów i kapłanów ”.

Dzieło diabła przeniknie nawet do Kościoła w taki sposób, że kardynałowie będą przeciwko kardynałom, biskupi przeciwko biskupom. Kapłani,
którzy mnie czczą , będą wzgardzeni i napotkają sprzeciw swoich rówieśników… splądrowane kościoły i ołtarze; Kościół będzie pełen tych, którzy godzą się na kompromisy, a diabeł będzie naciskał na wielu kapłanów i dusze konsekrowane, aby odeszli ze służby Panu.

„Diabeł będzie szczególnie nieubłagany wobec dusz poświęconych Bogu. Myśl o utracie tak wielu dusz jest przyczyną Mojego smutku. Jeśli liczba i dotkliwość grzechów wzrośnie, nie będzie już dla nich przebaczenia.
Odważnie porozmawiaj ze swoim przełożonym. On będzie wiedział, jak dodać każdemu odwagę do modlitwy i zadośćuczynienia ”

Aby świat poznał Jego gniew, Ojciec Niebieski przygotowuje się do nałożenia wielkiej kary na całą ludzkość . Razem z moim Synem interweniowałam tyle razy, aby uśmierzyć gniew Ojca. Zapobiegłam, nadejściu nieszczęść, ofiarując wam cierpienia Syna na Krzyżu, Jego Najdroższą Krew i umiłowane dusze, które pocieszają Go, tworząc sąd dusz ofiar. Modlitwa, pokuta i odważne ofiary mogą złagodzić gniew Ojca. Życzę tego również waszej wspólnocie ... aby kochała ubóstwo, aby się uświęciła i modliła się w zamian za niewdzięczność i odrzucenie tak wielu ludzi.


Występy Kibeho (Rwanda)
W 1982 r. Matka Słowa ukazała się niektórym nastolatkom w Ruandzie. Przewidział straszną wojnę domową i następującą po niej rzeź w tym kraju i otwarcie mówił o końcu czasów i przyjściu Chrystusa. Zostały zatwierdzone przez biskupa Misago [21] :
„Świat się kończy. Powrót Jezusa jest już bardzo bliski…
Królowa Aniołów przychodzi nam doradzić, abyśmy przygotowali się na przyjście Jej Syna.
Musimy cierpieć z Jezusem, modlić się i być apostołami, aby przygotować się na Jego przyjście ”.
"
„Nie zostało dużo czasu na przygotowanie się do ostatecznego wyroku. Muszą zmienić swoje życie, wyrzec się grzechu. Módlcie się i przygotujcie na własną śmierć i na koniec czasów . Muszą się przygotować, póki jest jeszcze czas. Ci, którzy czynią dobro, pójdą do nieba. Jeśli wybiorą źło, potępią się bez możliwości odwołania się. Nie trać czasu i zacznij się modlić i czynić dobro już teraz. Czasu zostało niewiele... ”.
„Wiele osób traktuje swoich sąsiadów nieuczciwie. Świat jest pełen nienawiści. Dowiecie się, że powtórne przyjście jest blisko, gdy ujrzycie wybuch wojen religijnych. Więc wiedz, że idę ”.


wniosek
Jak widzimy, ton i treść objawień Dziewicy w ciągu ostatnich dwustu lat z pewnością były ponure, ale konieczne, jak zawsze czyniłaby dobra Matka, ostrzegając nas przed niebezpieczeństwem, na które narażamy się, jeśli nadal będziemy dopuszczać się obrzydliwości (homoseksualizm okazywany z dumą; aborcja, samobójstwo, antykoncepcja, eutanazja przekształcona w prawa; fałszywy ekumenizm, który ostatnio wyznaje Kościół, starając się zjednoczyć z przyjściem fałszywego Kościoła, który jest projektowany, gdzie wszyscy, w tym protestanci i schizmatycy, mają te same prawa i doktrynę ; atak na Eucharystię; religia wyrzucona ze społeczeństwa; i, w skrócie, Kościół opętany przez masonerię i marksizm, głoszący tylko materializm i królestwo na ziemi, zapominając o najnowszym i świętym ,pokuta i nawrócenie itp.).

Ale tak nie, czy prawdziwi prorocy przepowiadali erę optymizmu i kościelnego postępu, ale ostrzegali przed karami i katastrofami zesłanymi przez Boga za odstępstwo Izraela [22] . Fałszywi prorocy byli i są kochani przez świat, prorokują, że wszystko pójdzie dobrze i że jesteśmy w najlepszych czasach Kościoła. W ten sposób rodzice obłudników traktowali fałszywych proroków, którzy roili się w Izraelu (Łk 6:26), wychwalając ich, i to oni prześladowali i mordowali prawdziwych proroków (Mt 23,30-31).

Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami . Poznacie ich po owocach. Czy zbierasz winogrona z cierni czy figi z ostów? W ten sposób każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Dobre drzewo nie może wydawać złych owoców, ani złe drzewo nie może wydawać dobrych owoców. (Mateusza 7, 13-18)

Izajasz został oddzielony i skarcony w swoich czasach za prorokowanie nieszczęść (prawd):
„To uparty lud, obłudne stworzenia , dzieci, które nie zgadzają się słuchać instrukcji Jahwe; którzy rzekli do widzących: „Nie patrzcie”; i do widzących: «Nie patrzcie na nas prawdziwych wizji; mów do nas pochlebne rzeczy, kontempluj złudzenia. " (Izajasz, 30, 9-10).
Dlatego też ta argumentacja objawień maryjnych służy również do określenia ram tego, co bez wątpienia jest najważniejszym objawieniem naszej Matki Niebieskiej, objawienia fatimskiego w 1917 roku. Ze względu na bardzo poważny kontekst, w jakim się ono odbywa, co zobaczymy teraz Zrozumiemy, dlaczego przyniosła tak poważne przesłanie: wizję piekła, do którego idą biedni umierający w grzechu śmiertelnym; ostrzeżenie, że jeśli świat się nie poprawi, to będzie gorsza wojna (II wojna światowa) niż ta, która istniała w tym czasie; wreszcie, w części, która nie została jeszcze upubliczniona, Dziewica wyraźnie skomentowała apostazję Kościoła, która rozpocznie się u szczytu.
II WYGLĄD DZIEWICY W FATIMIE I JUŻ ZNANE TAJEMNICE
Wprowadzenie: kontekst objawień
W 1917 roku Dziewica ukazała się w małej portugalskiej wiosce Fatima, należącej do gminy Ourem, w zakątku kraju z dala od wszelkich środków komunikacji drogowej lub kolejowej. W tym zakątku świata Dziewica postanowiła przekazać rodzajowi ludzkiemu najbardziej transcendentalne i dramatyczne przesłanie. I ukazał się trzem pokornym chłopskim dzieciom, a dokładniej pasterzom: Lucii, Franciszkowi i Hiacyncie, w wieku 10, 8 i 7 lat w czasie pierwszego objawienia, 13 maja 1917 r. W tym znowu widzimy , że myśli i drogi Boga nie mają nic wspólnego z ludzkimi (Izajasz 55, 8-9).
Portugalia, podobnie jak wiele innych narodów, była już w rękach masońskiego rządu, co bardzo utrudniło praktykowanie religii [23] . W następnej dekadzie wojna Cristeros toczyła się przeciwko meksykańskiemu rządowi masońskiemu Plutarco Elías Calles, a nawet dekady przed zamordowaniem prezydenta Ekwadoru Garcíi Moreno przez masonerię swojego kraju. Dzisiaj praktycznie wszystkie kraje zachodnie, europejskie, północnoamerykańskie i południowoamerykańskie jęczą w szponach masonerii lub marksizmu, mlecznych braci z tej samej ateistycznej i materialistycznej matrycy.
Pierwsza wojna światowa została rozpętana w 1914 r., Jako wynik masońskich i rewolucyjnych spisków, które rozpoczęły się w XIX wieku w celu obalenia wszystkich monarchii europejskich, aby położyć kres chrześcijańskiemu porządkowi społecznemu odziedziczonemu po średniowieczu. W tym przypadku celem było wielkie austro-węgierskie imperium katolickie, na czele z dynastią Habsburgów. Nie przypadkiem wojna wybuchła po zabójstwie dokonanym na ludziach następców tronu, arcyksięcia Franciszka Fernando Austrii i jego żony. W tym czasie popełniono wiele innych królobójstw.
Celem tego samego spisku była Rosja, wielka Rosja, której dusza słowiańska była głęboko chrześcijańska i pokojowa, rządzona przez dynastię carów. Manifest komunistyczny został sporządzony przez Marksa i Engelsa w 1948 r. I był bodźcem do wszystkich antychrześcijańskich rewolucji w latach. XIX. Komunizm miał swoje korzenie w doktrynie francuskich utopistów, a nawet można go prześledzić od idealizmu Hegla i Kanta, romantycznego nacjonalizmu, a jeszcze dalej do prymatu subiektywizmu protestantyzmu w panteizmie Giordano. Bruno i tajemnica Pico della Mirandola.
Dziewica pojawia się również w miesiącach i dniach poprzedzających powstanie bolszewickie, które miało na zawsze obalić chrześcijańską monarchię z Rosji, wypełniając proroctwo protoewangelii: walkę na śmierć i życie, wieczną wrogość między Niewiastą a wężem.
Ponadto w porządku duchowym modernizm zaczął silnie infekować Kościół, dlatego Pius X opublikował 8 września 1907 r. Monumentalną encyklikę potępiającą go jako sumę wszystkich błędów i herezji historii: Pascendi , nigdy wystarczająco obciążony. 8 grudnia 1864 r. Pius IX zatwierdził także wzniosłą encyklikę Quanta Cura , wraz z Syllabus errorum , w której proroczo potępia błędy i herezje tak rozpowszechnione dziś w Kościele, jak komunizm, socjalizm, tajne stowarzyszenia, indyferentyzm religijny, liberalizm, Amerykanizm, liberalizm religijny i błędy w sprawach małżeństwa (!!).
Ale nawet wcześniej, w 1832 r., Grzegorz V już w Mirari Vos , innej istotnej encyklice, potępił błędy, które wkradały się do Kościoła. Oprócz religijnego indyferentyzmu, tak modnego, dziś uderzające byłoby przypomnienie słów tego Papieża przypominającego o świętości małżeństwa [24] .
W tym krytycznym momencie historii, z czystego miłosierdzia Bożego, Dziewica ukazała się ludziom w Fatimie.

2. Trzy tajemnice, które Dziewica dała pasterzom w Fatimie

A. Pierwsza część Tajemnicy
W liście datowanym w Tuy (prowincja Pontevedra) z 31 sierpnia 1941 r. Siostra Lucía przesłała biskupowi Leiria Mons. Jose Alves Correia Da Silva dokument znany jako „trzecie wspomnienie” w pierwszej i drugiej części „I prawie w całości (piętnaście stron) poświęcony tajemnicom otrzymanym podczas trzeciego objawienia Dziewicy, z 13 lipca 1917 roku.

Przejdźmy teraz do pierwszej części.
Nasza Matka nie chciała przerażać troje małym dzieciom w przerażającej wizji piekła, do którego idą biedni zatwardziali grzesznicy [25] . Gdyby nasza Matka pojawiła się w jednym z naszych Kościołów, dając publicznie tę wizję obecnym, ilu księży nie oskarżyłoby Jej o brak miłosierdzia i taktu, a ilu teologów [26]? Zapominają, że nie ma większego miłosierdzia niż pamiętanie o Prawdzie naszej wiary: ważne jest, aby uratować naszą duszę i naszych bliskich. „Szukajcie Królestwa Bożego, a reszta będzie wam dana dodatkowo”… I Chrystus nie odniósł się tutaj w tych słowach do budowy Królestwa na Ziemi, ponieważ Jezus dokładnie obwiniał swoich wyznawców, że martwią się tylko o materiał na jedzenie, napoje lub ubrania. Miał na myśli oczywiście Królestwo Niebieskie (Mt 6: 31-33), świętość osobistą.

Lucia pisze:
„Matka Boża pokazała nam wielkie morze ognia, które wydawało się być pod ziemią. Zanurzone w tym ogniu demony i dusze, jakby były przezroczyste i czarne lub opalone, z ludzką postacią, która fluktuowała w ogniu, niesione przez płomienie, które z nich wychodziły, razem z chmurami dymu, które spadały ze wszystkich stron, podobny do upadku z żaru w wielkie pożary, bez równowagi i ciężaru, pomiędzy krzykami bólu a jękami rozpaczy, które przerażały i wywoływały dreszcze ze strachu. Demony wyróżniały się okropnymi i obrzydliwymi formami ohydnych i nieznanych zwierząt, ale przezroczystych i czarnych. Ta wizja była przez chwilę i dzięki naszej dobrej Niebieskiej Matce, która wcześniej ostrzegła nas obietnicą, że zabierze nas do Nieba! Jeśli nie,Myślę, że umarlibyśmy ze strachu i strachu. Natychmiast podnieśliśmy wzrok na Matkę Bożą, która powiedziała nam z życzliwością i smutkiem: - Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby was zbawić, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mojego Niepokalanego Serca ”

Siostra Łucja w wywiadzie udzielonym w Karmelu w Coimbrze 26 grudnia 1957 r . Meksykańskiemu księdzu Agustínowi Fuentesowi (opublikowany w treści 22 maja następnego roku, kiedy wygłosił konferencję w swoim rodzinnym Meksyku, komentując ją ) wyraził, że widział w nim znak bliskości czasów ostatecznych.
Ojciec Fuentes mówi:
„Znalazłem ją w jej klasztorze bardzo smutną, bladą i wychudzoną”; i powiedziałem:

„Ojcze, Najświętsza Maryja Panna jest smutna, ponieważ nikt nie zwraca uwagi na jej przesłanie, ani dobre, ani złe. Ci dobrzy, ponieważ kontynuują swoją drogę dobra, ale nie zwracają uwagi na to przesłanie. Niegodziwi, ponieważ nie widząc obecnie kary Bożej, z powodu swoich grzechów, również kontynuują swoją drogę zła. Ale wierz mi, Ojcze, Bóg ukarze świat i ukarze go w niesamowity sposób ...

Ojcze diabeł, toczy decydującą walkę z Dziewicą; A skoro wie, co najbardziej obraża Boga, a co w krótszym czasie zdobędzie największą liczbę dusz, stara się pozyskać dusze poświęcone Bogu , gdyż w ten sposób również opuszcza pole dusze na bezradność i łatwiej je opanować.

Powiedz im również, Ojcze, że moi kuzyni Franciszek i Hiacynta poświęcili się, ponieważ zawsze widzieli Najświętszą Dziewicę bardzo smutną we wszystkich jej przejawach. Nigdy się do nas nie uśmiechali, a smutek i cierpienie, które dostrzegliśmy w Najświętszej Dziewicy z powodu zniewag wobec Boga i kar, które groziły grzesznikom, dotknęły naszej duszy. Drugą rzeczą, która uświęciła dzieci, była wizja piekła.

Ojcze, nie czekajmy, aż wezwanie do pokuty nadejdzie z Rzymu, od Ojca Świętego, dla całego świata : ani nie oczekujemy, że przyjdzie ono od biskupów każdej z waszych diecezji, ani nawet od Kongregacje zakonne. Nie: nasz Pan już wielokrotnie używał tych środków, a świat go zignorował. Dlatego teraz, teraz, gdy każdy z nas rozpoczyna swoją duchową reformę: musi zbawić nie tylko swoją duszę, ale także wszystkie dusze, które Bóg postawił na swojej drodze.

Właśnie z tego powodu Ojcze, nie jest moją misją wskazywanie światu materialnych kar, które z pewnością spadną na ziemię, jeśli świat nie odprawi najpierw modlitwy i pokuty. Nie, moją misją jest pokazanie wszystkim bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty naszej duszy na zawsze, jeśli nadal będziemy trzymać się grzechu.


Ojcze, Najświętsza Dziewica nie powiedziała mi, że jesteśmy na końcu świata, ale dała mi to udowodnić z trzech powodów:

- pierwszy,
ponieważ powiedział mi, że diabeł toczy decydującą bitwę z Dziewicą , a decydująca bitwa jest ostateczną bitwą, w której dowie się, która partia jest zwycięstwem, a która porażką. Więc teraz jesteśmy albo od Boga, albo od diabła.

- Po drugie, ponieważ powiedział mi, że dwa są ostatnimi lekarstwami, jakie Bóg dał światu : Różaniec Święty i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi .

- I po trzecie , ponieważ zawsze na planach Bożej Opatrzności, kiedy Bóg zamierza ukarać świat, najpierw wyczerpuje wszystkie inne środki, a kiedy zobaczył, że świat zignorował którykolwiek z nich, to jakby powiedzmy w naszym niedoskonałym sposobie mówienia, przedstawia nam z pewnym lękiem ostatni środek zbawienia, swoją Najświętszą Matkę. Ponieważ jeśli gardzimy i odrzucamy ten ostatni środek, nie będziemy już mieli przebaczenia z nieba, ponieważ popełniliśmy grzech, który w Ewangelii jest zwykle nazywany grzechem przeciwko Duchowi Świętemu: który polega na jawnym odrzuceniu, z całą wiedzą i wolą, zbawienia, które jest prezenty w rękach; a także dlatego, że nasz Pan jest bardzo dobrym synem; i nie pozwala nam obrażać i gardzić swoją Najświętszą Matką, mając za wyraźne świadectwo historię kilku wieków Kościoła, która z przerażającymi przykładami wskazuje nam, jak Nasz Pan zawsze wychodził w obronie czci swojej Błogosławionej Matki ”.
[27] .

B. Druga część Tajemnicy

Nasza Matka następnie zapewniła troje dzieci pasterzy, że I wojna światowa wkrótce się skończy, ale jeśli nie przestaną obrażać Boga, kolejna gorsza wojna rozpocznie się nieco później. I tak było dwadzieścia lat po zakończeniu IGM, wybuchła II wojna światowa.

Zobaczmy tekstowe słowa Dziewicy:
„Wojna wkrótce się skończy. Ale jeśli nie przestaną obrażać Boga, za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się kolejna gorsza wojna. Kiedy zobaczysz noc oświetloną nieznanym światłem, będziesz wiedział, że jest to znak, że Bóg da ci, że ukarze świat za jego zbrodnie wojną, głodem i prześladowaniem Kościoła i Świętego. Ojciec [28]. Aby temu zapobiec, przyjdę prosić o poświęcenie Rosji mojemu Niepokalanemu Sercu i odnowioną Komunię Pierwszych Sobót. Jeśli spełnię moje życzenia, Rosja się nawróci i zapanuje pokój; jeśli nie, rozpowszechni swoje błędy na całym świecie, sprzyjając wojnom i prześladowaniom Kościoła. Dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć; różne narody zostaną unicestwione. W końcu moje Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci, a świat otrzyma trochę czasu ”.
To poświęcenie Rosji, które przepowiedziała Dziewica, nasza Matka Niebieska przyszła do Siostry Łucji, aby poprosić o to 13 czerwca 1929 roku i znalazła się w Siostrach Dorotean w Tuy. W swoich wspomnieniach opowiada o tym, co powiedziała mu Matka Boża:
„Nadszedł czas, kiedy Bóg prosi Ojca Świętego, aby poświęcił Rosję mojemu Niepokalanemu Sercu, w jedności ze wszystkimi biskupami świata, obiecując ją w ten sposób zbawić. Jeśli nie usłuchają mojej prośby, wybuchnie kolejna wojna i wiele narodów zostanie unicestwionych ”.

C. Ujawniona część trzeciej części tajemnicy
W „czwartym wspomnieniu” siostra Łucja dodaje: W Portugalii zawsze będzie zachowany dogmat wiary itd. Wydaje się również, że Dziewica dodała: Pamiętaj, że nie wolno ci tego mówić nikomu poza Franciszkiem ”. Pamiętajmy, że Siostra Łucja widziała, słyszała i rozmawiała z Dziewicą; że Hiacynta widziała i słyszała Dziewicę; ale ten Francisco tylko ją widział, nie słysząc jej.
Kiedy i dlaczego siostra Łucja napisała tę trzecią część Tajemnicy? W Tuy siostra Lucía zachorowała w czerwcu 1943 roku i musiała być leczona w Pontevedra. Z tego powodu biskup José Correia Da Silva, gdy się o tym dowiedział, osobiście udał się do Tuy 15 września 1943 roku, aby poprosić go o napisanie Trzeciej Tajemnicy. Poprosiła go o osobiste, pisemne zamówienie i otrzymała je w połowie października.
W tej trzeciej części Tajemnicy były wyraźnie dwa przesłania: wizja, którą Dziewica pokazała trzem pasterzom; i słowa Dziewicy interpretujące tę wizję. Pierwsza część (wizja Papieża opuszczającego Rzym i umierającego jako męczennik) została ujawniona przez Watykan w 2000 roku. Był to czterostronny dokument, napisany ręcznie przez Łucję 3 stycznia 1944 roku.

Druga część, czyli słowa Dziewicy wyjaśniające wspomnianą wizję i wielką apostazję Kościoła, zostały ukończone 9 stycznia 1944 r. Są to dwa różne dokumenty, spisane w odstępie kilku dni. Dlatego Dziewica mówi Łucji i Hiacyncie, że te słowa - najpoważniejsze, jakie kiedykolwiek wypowiedziała Dziewica w tysiącach Jej objawień na tym świecie - można przekazać tylko Franciszkowi. Słowa te nie zostały jeszcze opublikowane przez Watykan, który nawet zaprzecza istnieniu dokumentu, w którym się znajduje (pojedyncza strona, zawierająca 20-25 wierszy).

Skąd to wiemy?
Siostra Łucja opowiada, że po otrzymanym przez biskupa rozkazu napisania Trzeciej Tajemnicy atak Demona, aby tego nie zrobił, był tak silny, że przez wiele dni nie mogła nawet chwycić pióra. W końcu dzięki Dziewicy ukazała mu się 2 stycznia i powiedziała mu, że wolą Nieba jest, aby to napisał, był w stanie to zrobić. W ten sposób 3 stycznia mógł napisać wizję Trzeciej Tajemnicy i zakończyć pisanie wyjaśnień Dziewicy o jej znaczeniu (wielka apostazja Kościoła) 9 stycznia.
W 1957 r., Kiedy Święte Oficjum Kardynała Ottavianiego poprosiło biskupa Fatimy o przesłanie Tajemnicy do Watykanu, biskup Fatimy, biskup José Alves Correia da Silva, powierzył to zadanie biskupowi pomocniczemu Venancio. W czasie, gdy biskup Venancio był sam na sam z Tajemnicą, spojrzał na kopertę pod światło. Mógł zauważyć, że wewnątrz dużej koperty biskupa była mniejsza. Wewnątrz tej koperty znajdował się złożony arkusz zwykłego papieru z marginesami po trzech czwartych centymetra z każdej strony. Frère Michel de la Trinité zauważa, że biskup Venancio „zadał sobie trud zapisania rozmiaru wszystkiego”. Dzięki biskupowi Venancio wiemy, że Ostatnia tajemnica została napisana na małej kartce papieru, która ma od 20 do 25 wierszy. List ten został uzupełniony przez Siostrę Łucję 9 stycznia 1944 roku.

Jednak wizja Trzeciej Tajemnicy, która została ujawniona 26 czerwca w Watykanie, została napisana 3 stycznia przez Siostrę Łucję na czterech arkuszach papieru i zawierała 62 wiersze. Znajdujemy tutaj dowody dwóch różnych tekstów Tajemnicy.

Przyjrzyjmy się teraz wizji, upublicznionej w 2000 roku w Dokumencie podpisanym przez kard. Ratzinger jako prefekt doktryny wiary, zatytułowany „Orędzie fatimskie” [29] :

„Trzecia część tajemnicy ujawniona 13 lipca 1917 roku w jaskini Iria-Fatima.
Piszę w posłuszeństwie Tobie, mój Boże, abyś to zarządził za pośrednictwem Jego Wielebnej Ekscelencji Biskupa Leirii oraz Twojej i mojej Najświętszej Matki.
Po dwóch częściach, które już pokazałem, widzieliśmy po lewej stronie Matki Bożej nieco wyżej anioła z mieczem ognia w lewej ręce; jej błysk wydzielał płomienie, które zdawały się podpalać świat; ale zgasły one w kontakcie z blaskiem, jaki promieniowała Matka Boża prawą ręką skierowaną ku niemu; Anioł wskazujący prawą ręką na ziemię powiedział donośnym głosem: Pokuta , pokuta , pokuta! I zobaczyliśmy w ogromnym świetle, czym jest Bóg: „coś podobnego do tego, jak ludzie widzą siebie w lustrze, kiedy przechodzą przed nim” biskup ubrany na biało „mieliśmy przeczucie, że to Ojciec Święty”. Także innym biskupom, kapłanom, zakonnikom i zakonnicom, aby wspięli się na stromą górę, na której szczycie znajdował się wielki krzyż z grubego drewna, jakby był to dąb korkowy z korą; Zanim tam dotarł, Ojciec Święty przeszedł przez wielkie miasto na wpół zrujnowane i na wpół drżąc niepewnym krokiem, ciężkim z bólu i żalu, modląc się za dusze trupów, które napotkał po drodze; Przybył na szczyt góry, klęcząc na kolanach u stóp Wielkiego Krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy oddali kilka strzałów z pistoletów i strzał; w ten sam sposób kapłani biskupi umierali jeden po drugim,zakonnicy i zakonnice oraz różni świeccy, mężczyźni i kobiety z różnych klas i na różnych stanowiskach. Pod dwoma ramionami Krzyża znajdowało się dwóch Aniołów, każdy ze szklanym dzbanem w ręku, w którym zbierali krew Męczenników i podlewali nią dusze zbliżające się do Boga ”.


Następnie wspomniany dokument zawiera słowa kardynała Sodano (sekretarza stanu), w których, moim zdaniem, swobodnie interpretuje go w sposób surowy: wymusza literę wizji, a nawet ją zmienia! sprawić, by Dziewica powiedziała to, czego nie powiedziała, chcąc wmówić nam, że cała ta wizja odnosi się do próby zamachu na Jana Pawła II przez Alí Agcę. W ogóle się nie trzyma. Ponieważ Jan Paweł II rankiem w dniu strzelaniny nie przejeżdżał przez miasto w ruinie, nie było też na drodze zwłok księży, o których dusze prosił, ani nie towarzyszyli mu zakonnicy, księża, biskupi i świeccy u stóp krzyż, w którym zostaje zabity przez kule i strzały….

Posuwa się nawet do stwierdzenia, że JPII upadł „jak martwy”, by wymusić taką interpretację…. Tak czy siak…. Pamiętajmy, że Sodano również aktywnie uczestniczył w wyborach kard. Bergoglio, ponieważ jako dziekan Kolegium Kardynałów kierował Kongregacjami Generalnymi, w których dyskutowano o profilu Papieża, którego Kościół potrzebował, dziwnie identyczny z ... W swojej książce „Ostatni papież” ks. kompletny, mówi, że należał do masonerii i że został poinstruowany przez kard. Villot, również mason, jego poprzednik na stanowisku sekretarza stanu.

Mając to na uwadze, nie jest więc zaskakujące, że sekretarz stanu (stanowisko, które nie ma moralnego ani duchowego autorytetu do mówienia o doktrynie) wypowiedział te dziwne słowa po mszy świętej odprawionej 13 maja 2000 r. W Fatimie przez JPII. W nich, poza tym, co zostało powiedziane, wyjaśnia:
-" że przesłanie fatimskie nie odnosi się do przyszłości, ale do przeszłości („która nie opisuje szczegółów przyszłych wydarzeń w sensie fotograficznym”).
- Że ich język jest symboliczny, a nie rzeczywisty („dlatego klucz do czytania tekstu musi być symboliczny ”).
- Dlatego ten opis jest następstwem udręki kolejnych papieży z powodu konieczności radzenia sobie z ateistycznymi systemami, które sprowokowało tak wielu męczenników.
- To, że ubrany na biało biskup, o którym pasterze przeczuwali, że jest papieżem i że został zamordowany, to właściwie JPII, który zginął „jak martwy” po zamachu Ali Agcy."


Jak widać, chwalebny wysiłek zniekształcenia proroczej treści słów Dziewicy i skierowania go w przeszłość. Ale żałosne dla każdego znającego się na rzeczy katolika, który kocha prawdę (2 Tes. 2, 10).

Pamiętajmy, że ta wizja jest prawie identyczna z wizją Papieża św. Piusa X. Podczas audiencji franciszkańskiej w 1909 r. Popadł w tajemniczą senność. Kiedy doszedł do siebie, wykrzyknął: „Widzę, że to jest okropne. to będę ja - Czy będzie moim następcą? Pewne jest, że Papież opuści Rzym i aby opuścić Watykan, będzie musiał przejść przez zwłoki swoich kapłanów ”(M. Servant, s. 244; A. Marty, s. 78).

Wiele innych prywatnych objawień przepowiadało to samo: ucieczka papieża z Rzymu na końcu czasów. Zobaczmy tylko kilka:


Juan de Rocapartida: „Gdy zbliża się koniec czasów, papież i jego kardynałowie będą musieli uciekać z Rzymu w tragicznych konsekwencjach do miejsca, gdzie pozostaną nierozpoznani, a papież poniesie okrutną śmierć na wygnaniu”.
Nicolas de Fluh: „Papież ze swoimi kardynałami będzie musiał uciekać z Rzymu w tragicznej sytuacji do miejsca, w którym będą nieznani. Papież umrze okrutnie na wygnaniu. Cierpienia Kościoła będą większe niż w jakimkolwiek poprzednim momencie historycznym ”.
Czcigodny Bartholomew Holzhauser przewidział: „Bóg dopuści wielkie zło przeciwko swojemu Kościołowi: nadejdą nagle i nieoczekiwanie, włamując się, gdy biskupi i księża śpią. Wejdą do Włoch i zniszczą Rzym, spalą kościoły i wszystko zniszczą ”.
Objawienie, jakie otrzymała Matka Elena Aiello, jest takie, że: „ Włochami wstrząśnie wielka rewolucja (…) Rosja narzuci się narodom, zwłaszcza Włochom, i podniesie czerwoną flagę na kopule św. Piotra”.
Juan de Vitiguero: „Kiedy świat zostanie zaniepokojony, Papież zmieni miejsce zamieszkania”.
Elena Leonardi, duchowa córka Ojca Pio : „Watykan zostanie najechany przez komunistycznych rewolucjonistów. Zdradzą Papieża. Włochy ucierpią podczas wielkiego buntu i zostaną oczyszczone przez wielką rewolucję. Rosja wyruszy na Rzym, a Papież będzie w wielkim niebezpieczeństwie ”.
Widzący Enzo Alocci: „Papież tymczasowo zniknie, a stanie się to, gdy nastąpi rewolucja we Włoszech”.
Błogosławiona Ana María Taigi: „Religia będzie prześladowana, a księża zmasakrowani. Ojciec Święty będzie zmuszony opuścić Rzym ”.
Mistyk Maria Steiner: „Kościół święty będzie prześladowany, Rzym będzie bez pasterza”.
Z objawień Garabandala wynika, że: „Papież nie będzie mógł przebywać w Rzymie, będzie prześladowany i będzie musiał się ukrywać”. „Papież ujrzy stąd cud” (dodam, że ucieknie przed Rzymem)

Kardynał Karol Wojtyła wyraził się bardzo jasno, wypowiadając się przed Kongresem Eucharystycznym w Pensylwanii w 1977 roku:
„Stoimy w obliczu największej historycznej konfrontacji, jaką kiedykolwiek miała ludzkość. Jesteśmy przed ostateczną walką między Kościołem a anty-kościołem, Ewangelią i anty-ewangelią. Ta konfrontacja wpisuje się w plany Bożej Opatrzności i jest wyzwaniem, które musi przyjąć cały Kościół ”.

Święty Maksymilian Kolbe: „Pewnego dnia flaga Niepokalanej Marii Panny powiewa nad Kremlem (centrum władzy komunistycznej), ale najpierw czerwona flaga powiewa nad Watykanem”. To znaczy: Rosja się nawróci, ale nie bez pierwszego komunizmu (jego błędów i ateizmu) dotrze do samego Watykanu, siedziby papieża.

Karta. Ratzinger w 1984 roku w swoim słynnym wywiadzie dla Messoriego, zapytany o Trzecią Tajemnicę, powiedział, że Sekret dotyczy „niebezpieczeństw, które zagrażają wierze i życiu chrześcijan, a więc i świata. A także znaczenie ostatnich czasów ( novissimi ) ”. Kardynał wyjaśnił również, że „rzeczy zawarte w Trzeciej Tajemnicy odpowiadają temu, co jest zapowiedziane w Piśmie Świętym i potwierdzone w wielu innych objawieniach maryjnych…” [31] .

Jednak coś zapisuje pozycję Kard. Ratzinger: nie udaje, że podaje „oficjalną” interpretację Trzeciej Tajemnicy, ale ogranicza się do zaproponowania „próby” interpretacji.
W rzeczywistości w 2003 roku, będąc jeszcze kardynałem, Joseph Ratzinger przyznał publicznie w wywiadzie dla kanału EWTN z Raymondem Arroyo, że interpretacja Trzeciej Tajemnicy może różnić się od tej przedstawionej w czerwcu 2000 r., Która może być otwarta. przyszłym pokoleniom i nie możemy wykluczyć, że odnoszą się one do przyszłych ataków ... [32] . A także odnieś się do przyszłego wydarzenia. I jeszcze coś bardziej odkrywczego: dla znanego biskupa kard. Ratzinger wyznał, że ówczesny sekretarz stanu zmusił go do przyjęcia fałszywej interpretacji: „Skręcili mi rękę”.

W rzeczywistości Wydaje się, że Kard. Ratzinger żałował wcześnijszej (z 2000 r.) interpretacji, ponieważ będąc już papieżem, powiedział w Fatimie w 2010 roku:

„Myli się ten, kto myśli, że prorocza misja fatimska dobiegła końca”.

A w samolocie do Fatimy powiedział coś bardzo surowego: że Trzecia Tajemnica potwierdza, że największe ataki Kościoła pochodzą z wnętrza.

„ Nowość, którą możemy dziś odkryć w tym przesłaniu, polega na tym, że ataki na Papieża i Kościół pochodzą nie tylko z zewnątrz, ale także, że cierpienia Kościoła pochodzą właśnie z wnętrza Kościoła, z grzechu, który jest w Kościół. To również było zawsze znane, ale dziś widzimy to w naprawdę ogromny sposób: że największe prześladowanie Kościoła nie pochodzi ze strony wrogów zewnętrznych, ale rodzi się z grzechu w Kościele i dlatego Kościół ma głęboką potrzebę na nowo nauczyć się pokuty, przyjąć oczyszczenie, nauczyć się z jednej strony przebaczenia, ale także potrzeby sprawiedliwości. Przebaczenie nie zastąpi sprawiedliwości. Jednym słowem, musimy na nowo nauczyć się tych zasadniczych rzeczy: nawrócenia, modlitwy, pokuty i cnót teologicznych. W ten sposób odpowiadamy, realistycznie oczekujemy, że zło zawsze atakuje, atakuje od wewnątrz i z zewnątrz, ale także, że siły dobra są obecne i że ostatecznie Pan jest silniejszy niż zło i Dziewica jest dla nas widzialną i macierzyńską gwarancją dobroci Boga, która jest zawsze ostatnim słowem w historii. ” [33] .

Później porozmawiamy o słowach Dziewicy wyjaśniających Wizję Trzeciej Tajemnicy.
Konsekracja Rosji nie została jeszcze dokonana w sposób, o jaki prosiła Dziewica
W ramach masońskiego planu likwidacji chrześcijańskiego porządku społecznego [34] konieczne było zburzenie wschodniego płuca wiary, czyli Rosji. Plan polegał na obaleniu katolickiej monarchii carów i narzuceniu komunistycznej dyktatury bolszewików, po przejściu przez masoński rząd Kiereńskiego, który ostatecznie osiągnęli wraz z Leninem, a później Stalinem, powodując w następnych latach największą rzeź w historii ludzkości, z ponad 100 milionami ofiar śmiertelnych i represji.
Rzeczywiście, starożytny wąż z Genesis, ten, który uwiódł naszych pierwszych rodziców, wzrastał z mocą, jaką dał mu grzech ludzi i jest już nam przedstawiony w tym końcu czasów ostatecznych (koniec czasów narody) w Apokalipsie jako Czerwony Smok, czyli komunizm.
Zwróć uwagę, że ostatnie objawienie w Fatimie, 13 października 1917 r., Przedstawia Niewiastę Obleczoną w Słońce: gigantyczny cud miał miejsce w Słońcu, które wirowało i groziło upadkiem na 70 000 obecnych dusz, zapraszając do nawrócenia (typ o karze lub powodzi ognia, na której będzie składać się ostateczna kara ludzkości, jak wskazuje 2 Piotra 3, 7), i która ustąpi miejsca nowym niebiosom i nowej ziemi, o których mówi Izajasz 65,17; Izajasza 66, 22; Apoc. 21 i 22 itd.
Kilka dni później w Rosji, 7 listopada 1917 r. W Sankt Petersburgu, miała miejsce rewolucja bolszewicka. Od tego czasu Czerwony Smok grozi, że pożre Niewiastę ubraną w Słońce i Jej Syna, co jest cudownym faktem, w którym spełnia się XII Objawienie.
Dziewica przyszła prosić o poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi Dziewicy, a nie o poświęcenie świata, jak wielu mówi, nie wiedząc (lub nie wiedząc o tym, ale ze złą wiarą).
Siostra Łucja sama to potwierdziła. W 1946 roku profesor William T. Walsh spotkał się z Siostrą Łucją. Powiedział, co następuje: „Siostra Łucja wyjaśniła mu, że Matka Boża nie prosiła o poświęcenie świata Jej Niepokalanemu Sercu. Ona szczególnie zażądała poświęcenia Rosji. Oczywiście nie skomentowała, że papież Pius XII poświęcił świat Niepokalanemu Sercu, a nie Rosję, Niepokalanemu Sercu w 1942 r. Ale mówiła nieraz i ze świadomym naciskiem:
„Matka Boża chce, aby Papież i wszyscy biskupi na świecie poświęcili Rosję Jej Niepokalanemu Sercu w szczególny dzień. Jeśli to się stanie, Ona nawróci Rosję i zapanuje pokój. Jeśli tego nie zrobi, błędy Rosji rozprzestrzenią się na wszystkie kraje świata ”.
"Czy to oznacza, twoim zdaniem, że wszystkie kraje bez wyjątku zostaną zdominowane przez komunizm?"
- "Tak," odpowiedziała.

To samo mówi José María Zavala w swojej najnowszej książce „Najpilniej strzeżona tajemnica fatimska”, strony 126-127.
Ale jest więcej świadectw na ten temat od siostry Łucji:
Siostra Łucja napisała 17 lutego 1947 r.: „Ojciec Święty już poświęcił Rosję, włączając ją do konsekracji świata, ale nie uczynił tego w sposób wskazany przez Matkę Bożą”. ...

(... ) W ramach marksistowskiej i masońskiej infiltracji w Kościele warto przypomnieć sobie słynną watykańską „Ostpolitik” przed i po Soborze Watykańskim II, promowaną przez Jana XXIII, która w skrócie oznaczała rezygnację Kościoła z potępienia komunizmu. (na wniosek Kościoła prawosławnego, zasymilowanego przez Kreml) w zamian za wysłanie przez schizmatycki Kościół prawosławny obserwatorów na Sobór Watykański II. Został podpisany w Metz we Francji między kardynałem Tisserantem (wysłannikiem JXXIII) a Nikodimem, patriarchą Moskwy.
Również konsekracje dokonane przez Pawła VI lub JPII nie były ważne, ponieważ nie cytuje wyraźnie słowa Rosja. Pius XII zacytował to, ale nie zostało to przeprowadzone w połączeniu z innymi biskupami świata.
Wielu w dzisiejszym Kościele uważa, że konsekracja JPII w dniu 25 marca 1984 r. Została przyjęta przez Niebo jako poświęcenie Rosji. Papież poświęcił tego dnia „ten nasz ludzki świat”, a następnie dodał: „W sposób szczególny zawierzamy i poświęcamy tych ludzi i te narody, które szczególnie potrzebują tego poświęcenia i tej konsekracji” [40] , z domniemaną aluzją do Rosja, choć bez wyraźnego nadania jej nazwy, o co wielokrotnie prosiła Siostra Łucja w imieniu Matki Bożej.
Jakiś czas później powiedziano, że Siostra Łucja w liście z 8 listopada 1989 r. Stwierdziła, że ta konsekracja została przyjęta przez Niebo ( Łucja - być może nie prawdziwa, podmieniona dopow.), zgodnie z prośbą Dziewicy. Jednak list ten nigdy nie został upubliczniony, na co narzeka Antonio Socci w swojej książce „El Cuarto Secreto de Fátima [41]„Albo pisarz José María Zavala w swojej ostatniej znakomitej książce„ Najpilniej strzeżona tajemnica fatimska ”. Zawiera rozmowę z księdzem egzorcystą Gabriele Amorth, w której mówi, jak na ironię, że nikt nie widział tego rzekomego listu od Siostry Łucji i uważa, że ona go nie napisała (str. 119 książki). I że on sam był z JPII w dniu konsekracji, 25 marca 1984 r., Że Papież miał zamiar powołać się na Rosję, ale jego współpracownicy wywierali na niego dużą presję, aby tego nie robił, więc musiał to zrobić peryferia („W sposób szczególny zawierzamy i poświęcamy tych ludzi i te narody, które szczególnie potrzebują tego poświęcenia”).
Jak już powiedzieliśmy, Matka Boża prosiła o poświęcenie Rosji w 1929 roku. Dwa lata później, w sierpniu 1931 roku, z powodu choroby, Siostra Łucja spędziła sezon w przyjaznym domu w Rianjo w Hiszpanii, małym nadmorskim mieście niedaleko Pontevedry. odpocząć i odzyskać siły. To właśnie w tamtejszej kaplicy Wysłannik Fatimy miał ponownie otrzymać wiadomość z Nieba. Nasz Pan skarżył się Siostrze Łucji, na zwłokę swoich ministrów, którzy opóźnili poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, jak Matka Boża prosiła Siostrę Łucję podczas objawienia 13 czerwca 1929 r. miesiące wcześniej.

Siostra Łucja przekazała swojemu biskupowi ważne objawienie:

(29 sierpnia 1931)
Biskup: mój spowiednik każe mi podzielić się z Waszą Ekscelencją
tym, co ostatnio wydarzyło się między mną a naszym Dobrym Bogiem: prosząc Boga o nawrócenie Rosji, Hiszpanii i Portugalii, wydawało mi się, że Jego Boski Majestat powiedział mi:
„Bardzo mnie pocieszasz, prosząc mnie o nawrócenie tych biednych narodów. Proście także moją Matkę, powtarzając wiele razy: Słodkie Serce Maryi, będzie zbawieniem Rosji, Hiszpanii i Portugalii, Europy i całego świata. - Innym razem: przez Twoje czyste i Niepokalane Poczęcie, Maryjo, przynieś mi nawrócenie Rosji, Hiszpanii, Portugalii, Europy i całego świata. „Przyłączcie się do Moich ministrów, którzy, biorąc pod uwagę fakt, że idą za przykładem króla Francji, opóźniając wykonanie mojej prośby, muszą także iść za nim w utrapieniu. Nigdy nie będzie za późno, aby zwrócić się do Jezusa i Marii ”.

Siostra Łucja sama wspomina w swoich wspomnieniach, że sam Chrystus poskarżył się siostrze Łucji podczas prywatnego objawienia w następnym roku, w 1932 roku, i powiedział jej:
„Nie chcieli odpowiedzieć na moją prośbę. Podobnie jak król Francji, będą pokutować , ale będzie to za późno. Rosja już rozprzestrzeni swoje błędy na całym świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła: Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć ( Wspomnienia Siostry Łucji, s. 464) [42] .

Widzimy naleganie Nieba, aby Papież dokonał tej konsekracji.
Nasz Pan nawiązał do Siostry Łucji o obietnicy złożonej Ludwikowi XIV przez świętą Małgorzatę Marię z Alacoque, która w 1689 roku poleciła królowi Ludwikowi XIV, aby poświęcił Francję Najświętszemu Sercu Jezusa ... Król całkowicie zignorował prośbę. Zaledwie w wieku stu lat utworzono Stany Generalne (plebs zgodził się z fałszywą perjurą Kościoła), usuwając Ludwika XVI, a świecka Rewolucja Francuska zdewastowała Francję, tak że król został zabrany na gilotynę.

Prośba Matki Bożej skierowana do Siostry Łucji nie została wysłuchana. Rosja się nie nawróciła. Nadeszła II wojna światowa i błędy Rosji rozprzestrzeniły się na cały świat. (błędy komunizmu - masońskie dopow.)

Oczywiste jest, że konsekracja nie została przeprowadzona prawidłowo, dopóki Rosja nie przeszła na wiarę katolicką i jest jednym z krajów na świecie, w którym występuje najwięcej aborcji, rozwodów, dzieci pozamałżeńskich, pornografii, alkoholizmu, korupcji społecznej i politycznej itp. [43] . A Kościół prawosławny nie przeszedł na wiarę katolicką (dopuszcza między innymi drugie i trzecie małżeństwo, nie poddaje się Piotrowi).

Jeśli chodzi o konsekrację w 1984 r., Należy zauważyć, że nie została ona dokonana tak, jak prosiła Matka Boża od początku, chociaż fakt jej dokonania wspólnie z biskupami całego świata pozwala stwierdzić, że część tego, o co prosiła, została wypełniona. z pozytywnymi konsekwencjami, podobnie jak miało to miejsce w przypadku konsekracji Piusa XII, która skróciła czas drugiej wojny światowej.

Kiedy wreszcie nastąpi konsekracja Rosji, będzie to w bardzo ciężkich czasach, być może w środku rosyjskiej inwazji na Europę (Kościół, Nowy Izrael) przepowiedzianej przez Ezechiela 38, gdzie mówi o Gogu i Magogu, wyrażeniach odnoszących się do Rosji (Gagu lub Gugu nazywali to Asyryjczykami, w odniesieniu do Scytów). Ta rosyjska inwazja została również przepowiedziana przez wielkich świętych, takich jak św.Maksymilian Kolbe, siostra Elena Aiello, św.Jan Bosko itp. I Turcja (Togarma) towarzyszyłaby jej w jej inwazji, a być może nawet Chiny i niektóre kraje islamskie w Afryce Północnej, również tam wymieniane ich starożytnymi imionami biblijnymi (Kus, Put) oraz Persja (Iran) itp. W Garabandal Dziewica powiedziała również dziewczętom, że polityczną lub ziemską częścią kary Bożej był komunizm,i że nastąpi to, co wydawało się inwazją Rosji na niektóre narody, co sprawi, że będzie się wydawało, że religii nie można praktykować i że Kościoły zostaną zamknięte tuż przed Ostrzeżeniem.

I ciekawy fakt: kiedy Dziewica powiedziała pastuszkom z Fatimy, że przyjdzie prosić o poświęcenie Rosji i że jeśli nie zostanie to zrealizowane, Rosja rozprzestrzeni swoje błędy (komunizm i marksistowski ateizm) na całym świecie, to imię: że ze względu na swoją niewinność był im całkowicie nieznany, Franciszek skomentował, że Dziewica musiała odnosić się do wuja Joaquína, zwanego „Rosjaninem”, na co najstarsza z trzech, Łucja, odpowiedziała, stwierdzając, że Rosja powinna być imię bardzo złej kobiety (!). Mając te dane jasno widzimy, że to nigdy nie mógł być ich wynalazek i że Dziewica nie prosiła o poświęcenie świata, ale kraju, w którym zasiądzie Czerwony Smok, mimo że Marks i większość ideologów rewolucji rosyjskiej a komunizm byli fałszywymi Żydami (czyli talmudikami i kabalistami, a nawet satanistami[44] ).
Wydaje się jasne, że tak jak Asyria była biczem kary Izraela za ich odstępstwo, a Babilon za odstępstwo Judy i Beniamina, tak Rosja (czerwony smok) będzie plagą, którą Bóg ukarze apostazję Europy i Ameryki Północnej. Podkreśliła to również siostra Łucja.
Co więcej, Matka Boża ujawniła Ojcu René Althofferowi 2 grudnia 1962 r., Że hordy Antychrysta będą stanowić Rosja i Chiny [45] .
Sama Dziewica powiedziała księdzu Gobbi, założycielowi mariańskiego ruchu kapłańskiego i przyjacielowi Jana Pawła II, z którym co roku koncelebrowała w jego prywatnej kaplicy, że konsekracja 25 marca 1984 r. Nie została przeprowadzona w jedności ze wszystkimi biskupami, i że Rosja nie została mu jeszcze wyraźnie poświęcona ze względu na szczególne okoliczności, które mu na to nie pozwoliły. Spójrzmy na przesłanie, które ojciec Gobbi de la Virgen otrzymał w wewnętrznej mowie, tego samego 25 marca:
„ Niestety zaproszenie nie zostało przyjęte przez wszystkich biskupów. Szczególne okoliczności nie pozwoliły mu jeszcze wyraźnie poświęcić mi Rosji, o co wielokrotnie prosiłem. Jak już wam powiedziałem, to poświęcenie zostanie mi dokonane, gdy krwawe wydarzenia już się rozpoczną. Błogosławię ten odważny akt „mojego” Papieża, który chciał poświęcić świat i wszystkie narody Mojemu Niepokalanemu Sercu; Witam go z miłością i wdzięcznością, a dla niego obiecuję interweniować, aby znacznie skrócić godziny oczyszczenia i uczynić test mniej surowym. "

Matka Boża ponownie powtarza w swoim orędziu z 13 maja 1987 r., Że Rosja nie została jej poświęcona:
Moja prośba, aby Papież poświęcił mi Rosję w jedności ze wszystkimi biskupami, nie została przyjęta, a tym samym rozpowszechniła swoje błędy we wszystkich częściach świata. "
Jak widzimy, Dziewica mówi nam, że Rosja nie została jej wyraźnie poświęcona i że nastąpi to wtedy, gdy będą już krwawe wydarzenia. Ale nic, co uczyniło się z miłością do Dziewicy, nie trafia w głuche uszy. Ponieważ Rosja nie została konsekrowana, to przynajmniej nasza Matka przyjęła to poświęcenie świata, aby skróciło to oczyszczenie i uczyniło próbę mniej surową.
Nawiasem mówiąc, w Orędziu z 25 marca 1984 Dziewica mówi, że jej córka, siostra Łucja wciąż żyje na ziemi, co zdaje się zaprzeczać tezie, że Łucja zmarła znacznie wcześniej i została zastąpiona przez fałszywą:
„ Tak, ja sam zamanifestowałem swoją wolę w Fatimie, kiedy pojawiłem się w 1917 roku. Wielokrotnie prosiłem moją córkę Siostrę Łucję, która wciąż jest na Ziemi, o wypełnienie tej misji, którą jej powierzyłem. "

III. JESZCZE NIE UJAWNIONA CZĘŚĆ TRZECIEJ TAJEMNICY
Referencje

Istnieje już wiele dowodów, które posiadamy, wiarygodnych, poważnych, udokumentowanych i uznanych, które mówią nam, BEZ ŻADNEJ PŁCI I JAKICHKOLWIEK Wątpliwości [46] , o istnieniu części, która nie została jeszcze upubliczniona przez Watykan w związku z Trzecią Tajemnicą Fatima. Jego treść jest tak wybuchowa, że kościelna masoneria infiltrowana w Watykanie walczyła na śmierć i życie, tak że nie była znana, i nadal to robi, rozprzestrzeniając na cztery strony, że przesłanie fatimskie już się wypełniło i odniosło do przeszłości.
Oświadczenia i wywiady księdza Agustina Fuentesa, księdza Malachi Martina, biskupów, takich jak biskup Cosme do Amaral, kardynałów, takich jak Oddi, Ciappi, Ottaviani, Loris Capovilla (osobisty sekretarz Jana XXIII) ..., papieże, tacy jak Pius XII i JPII przez świętych, takich jak Ojciec Pio czy San José María Escrivá (w swoim słynnym liście nazwanym trzecim dzwonem, w którym ostrzegał przed apostazją Kościoła) [47] .
- Święty Pio z Pietrelciny

12 marca 1913 roku, cztery lata przed objawieniami Matki Boskiej w Fatimie, Ojciec Pio powiedział swojemu kierownikowi duchowemu: Sam Chrystus ukazał się Ojcu Pio, cały krwawy, spoglądający z nieskończonym smutkiem na kapłanów związanych z Masoneria. Nazwał ich „rzeźnikami ( macellai )” [48], ponieważ kiedy konsekrowali chleb i wino, składali je ponownie z wściekłością, a nie z miłosierdziem i miłością należną tym, którzy składają ofiarę Niepokalanemu Barankowi, składając Ojcu tę bezkrwawą ofiarę o przebłagalnym skutku ale mordując samego Pana, rozdzierając go pateną.

Ojciec Pio mówi, że tego, co Chrystus powiedział mu później, nie można było powiedzieć żadnej duszy na świecie. Wszystko wskazuje na to, że Chrystus miał na myśli apostazję Kościoła, wznoszącego się z jego szczytu. Wiemy o tym, ponieważ w swojej najnowszej książce, którą radzimy, José María Zavala („Najpilniej strzeżona tajemnica Fatimy”) ujawnia, że w wywiadzie ze słynnym watykańskim księdzem Gabriele Amorthem stwierdza, że Ojciec Pio powiedział mu tylko: , kiedy zapytał o to, tak, że Chrystus objawił Ojcu Pio cztery lata wcześniej niż Matka Boża małym pastuszkom, Trzecią Tajemnicę Fatimską (str. 20 książki), dotyczącą wielkiej apostazji Kościoła [49 ] .
Później, jak ujawnił José María Zavala, Ojciec Pio powiedział ojcu Amorthowi mniej więcej w 1960 roku:
„Znasz Gabriele? To szatan wszedł na łono Kościoła i wkrótce będzie rządził fałszywym Kościołem ”.
Niedawno Solideo Paolini zbadał temat Fatimy i napisał książkę o Trzeciej Tajemnicy („Fatima: nie gardzić proroctwami”), która została opublikowana we Włoszech. Ku własnemu zdziwieniu zawsze znający się na rzeczy Antonio Socci - który bronił argumentów Watykanu, że trzecia tajemnica została w pełni opublikowana w 2000 roku - uznał argumenty Paoliniego za warte rozważenia. Socci konkluduje, że błędem Kurii i związanych z nią mediów było zignorowanie wyzwania tradycyjnych katolików, którzy utrzymywali, że Trzecia Tajemnica nie została w pełni ujawniona.

... W książce Ojca Paula Kramera „Ostatnia bitwa diabła” zebrano prace i artykuły różnych autorów i potępiono, że Watykan nie zastosował się do próśb Matki Bożej Fatimskiej (nie poświęcił Rosji, o którą prosiła i nie ujawnił pełnej trzeciej tajemnicy),tak więc „cena niezdecydowania Watykanu może być niezwykle wysoka i zostanie zapłacona przez całą ludzkość”. Później Antonio Socci napisał swoją znakomitą książkę „The Secret Room of Fatima”, odnoszącą się do drugiej części Trzeciej Tajemnicy, która nie została jeszcze ujawniona.

Antonio Socci powtarza rozmowę telefoniczną, w której biskup Loris Capovilla (zmarły w zeszłym roku), po znakomitym śledztwie Solideo Paoliniego, w końcu uznaje, że istnieją dwa teksty Trzeciej Tajemnicy: jeden czterostronicowy, w archiwach Świętego Oficjum, które Siostra Łucja napisała 3 stycznia 1944 r. i które zostało upublicznione w Dokumencie Watykańskim skomentowanym i podpisanym 26 czerwca 2000 r. przez Karty. Sodano i Ratzinger [50]; i inny, który początkowo znajdował się w drewnianej skrzyni w czasach Piusa XII (co potwierdził Sor Pasqualina, jego wierny sekretarz, fotografowi Robertowi Serrou z Paris Match, który w 1958 r. zrobił zdjęcia papieskich apartamentów dla tego magazynu), że następnie Jan XXIII położył się na biurku zwanym „Barbarigo” (o czym świadczył Loris Capovilla, sekretarz Jana XXIII, po wezwaniu bpa Angelo dell´Acqua - zastępcy sekretarza stanu - na prośbę Pawła VI, który szukał tekstu w w tamtym momencie) i wysłano go później, aby zniknął z pola widzenia, do głębokiego i tajnego archiwum [51] .

Czwarte wspomnienie zostało przekazane przez Siostrę Lucię, najobszerniejszą ze wszystkich, na polecenie Biskupa D. José Da Silvy i dr Galamby, którzy poprosili ją o napisanie kolejnego zeszytu zawierającego więcej szczegółów dotyczących objawień. W ten sposób 8 grudnia 1941 r. Siostra Łucja zakończyła swoje czwarte wspomnienie. W części dotyczącej Trzeciej Tajemnicy Łucja dodała frazę, której nie było w jej trzecim wspomnieniu. Tymi słowami, z wielką inteligencją, ostrzegł wszystkich, że jest jeszcze część do ujawnienia. To zdanie brzmiało:

W Portugalii zawsze będzie zachowany dogmat wiary, itd.… Nikomu o tym nie mów. Możesz powiedzieć Francisco[52] .

I to właśnie Siostra Łucja widziała, słyszała i rozmawiała z Dziewicą; gdy Hiacynta widziała i słyszała Dziewicę; Francisco tylko ją widział, nie słysząc jej. To kolejna ważna informacja: co dziewczyny mogły powiedzieć Franciszkowi, zgodnie z pozwoleniem udzielonym przez Dziewicę? Cóż, najwyraźniej coś, czego nie widział: widział wizję papieża opuszczającego zrujnowane miasto, aby umrzeć jako męczennik u stóp krzyża. To, czego nie mógł usłyszeć, to słowa Dziewicy wyjaśniające wizję, to znaczy brakującą i jeszcze nie objawioną część Trzeciej Tajemnicy.
W tym zdaniu Siostra Łucja mówi wbrew sensu , że w wielu krajach zostaną utracone dogmaty wiary, czyli autentyczna wiara katolicka, popadając w wielkie odstępstwo przepowiedziane przez św. Siostra Łucja sama dała jasno do zrozumienia, że Trzecia Tajemnica została znaleziona w Apokalipsie, a konkretnie w jej rozdziałach VIII i XIII, które dotyczą kar za ludzkość, fałszywego proroka i Antychrysta. Rzeczywiście, w jednym ze swoich bardzo rzadkich publicznych oświadczeń, siostra Łucja wprost odniosła trzecią część Tajemnicy do ostatniej księgi Biblii: „Wszystko jest w Ewangeliach i Apokalipsie, przeczytaj je”. Wskazał nawet dokładnie rozdziały od VIII do XIII Apokalipsy [53] .

- Kardynał Ottaviani
Kardynał Alfredo Ottaviani, przewodniczący Kongregacji Wiary, w związku ze zbliżającą się pięćdziesiątą rocznicą objawień fatimskich w lutym 1967 r. Powiedział: «Maryja przekazała wszystkim w Fatimie przesłanie i to tajne. … Modlitwa i pokuta pytały Maryję, jako dwa sposoby na uniknięcie strasznych kar, które, jak w Apokalipsie św. Jana, zagrażają światu, o którym można powiedzieć, jak powiedział Prorok: „Ziemia została zbezczeszczona przez jej mieszkańców . ” [54] ”.
On, który przeczytał wciąż nieujawnioną część Trzeciej Tajemnicy wraz z Janem XXIII i jego sekretarzem Lorisem Capovillą w piątek 21 sierpnia 1959 r. (Święty Piusa X, papieża, który w 1909 r. Miał wizję papieża opuszczającego Rzym, między zwłokami!), w Castelgandolfo, wraz z portugalskim księdzem Paolo Tavaresem, późniejszym biskupem, którego Jan XXIII wezwał do tłumaczenia ustnego, ponieważ były zwroty akcji i potoczne zwroty, których Papież nie rozumiał. Mówił o „nieszczęściach i karach”. Trzecią tajemnicę trzeba było pochować w najbardziej ukrytym, najgłębszym, najciemniejszym i najbardziej niedostępnym miejscu na Ziemi ”.
Sam kard. Ottaviani przeprowadził wywiad z Siostrą Łucją 17 maja 1955 r. Na temat Trzeciej Tajemnicy. Dwanaście lat później na konferencji, która odbyła się w Papieskiej Akademii Maryjnej w dniu 11 lutego 1967 r., Potwierdził, że był w stanie osobiście przeczytać Trzecią Tajemnicę, którą Matka Boża powierzyła Siostrze Łucji, a która posłusznie napisała po portugalsku na jednym arkuszu papier:
„Miałem łaskę i dar odczytania tekstu Trzeciej Tajemnicy, chociaż byłbym również zobowiązany zachować go w tajemnicy, ponieważ Tajemnica na mnie go narzuca. Mogę wam tylko powiedzieć: nadejdą trudne czasy dla Kościoła i potrzeba wielu modlitw, aby odstępstwo nie było zbyt wielkie ”.
- Kardynał Luigi Ciappi
Osobisty teolog czterech papieży, w tym Jana Pawła II. W 1995 powiedział tak:
„W Trzeciej Tajemnicy przepowiedziane jest między innymi, że wielka apostazja w Kościele zaczyna się na szczycie”. (Oczywiście najwyższym w Kościele jest papież).
- Papież Pius XII
W 1938 roku, kiedy nie był jeszcze papieżem, biskup Eugenio Pacelli powiedział:
„Mam obsesję na punkcie zwierzeń Dziewicy wobec Lucii, dziewczyny z Fatimy. Upór Matki Bożej w obliczu niebezpieczeństwa grożącego Kościołowi jest boskim ostrzeżeniem przed samobójstwem, które oznaczałoby zmianę wiary w jej liturgię, jej teologię i jej duszę. Słyszę wokół siebie innowatorów, którzy chcą zburzyć Świętą Kaplicę, zniszczyć powszechny płomień Kościoła, odrzucić jego ozdoby, sprawić, by pokutował za swoją historyczną przeszłość. Nadejdzie dzień, w którym cywilizowany świat zaprze się swojego Boga, w którym Kościół będzie wątpił, tak jak wątpił św. Piotr. Będzie kuszona, by uwierzyć, że człowiek stał się Bogiem, że jego Syn jest niczym innym jak symbolem, filozofią podobną do wielu innych, aw kościołach chrześcijanie na próżno będą szukać lampy, na której czeka na nich Bóg i jak Maria Magdalena będą wcześniej wołać do pustego gróbu :Gdzie go położyli?

Austriacki jezuita Joseph Schweigl, wysłany przez Piusa XII w celu przeprowadzenia wywiadu z Siostrą Łucją 2 września 1952 r. Na temat treści Trzeciej Tajemnicy, oświadczył, co następuje:
„Nie mogę ujawnić niczego, co słyszałem w Fatimie w związku z Trzecią Tajemnicą, ale mogę powiedzieć, że składa się ona z dwóch części: jednej dotyczącej Papieża; druga, logicznie (choć nie mogę tego powiedzieć), byłaby kontynuacją słów: „w Portugalii dogmat wiary będzie zawsze zachowany…” [55] .

- Papież Jan Paweł II
Pamiętajmy, że to Papież, który będąc kardynałem, w przemówieniu podczas Kongresu Eucharystycznego w Pensylwanii w 1976 roku z okazji obchodów 200-lecia podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, powiedział:
Stoimy teraz w obliczu największej historycznej konfrontacji, jakiej kiedykolwiek doświadczyła ludzkość. Nie sądzę, aby wielki krąg Towarzystwa Amerykańskiego czy całe szerokie krąg wspólnoty chrześcijańskiej w pełni to zdawało sobie sprawę. Teraz stajemy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antychrystem, między Ewangelią a anty-ewangelią, między Chrystusem a antychrystem. Konfrontacja jest zgodna z planami Boskiej Opatrzności. Jest to zatem zgodne z Bożym planem i musi to być sąd, który Kościół musi przyjąć i stawić czoła z odwagą… ”

Mówił więc o starciu między fałszywym Kościołem a wierną resztką (małym) Kościołem.

Po latach, jako papież, październikowy numer niemieckiego magazynu Stimme des Glaubens donosił o rozmowie, jaką Jan Paweł II odbył z wybraną grupą niemieckich katolików w listopadzie 1980 r. W mieście Fulda [56] , Niemcy. Poniżej znajduje się dosłowne odtworzenie przemówienia:
Papieża zapytano: „A co z trzecią tajemnicą fatimską? Czy nie powinien był już zostać opublikowany w 1960 roku? ”
Papież Jan Paweł II odpowiedział: „Zważywszy na powagę treści, moi poprzednicy , przekazali poufne informacje w sposób dyplomatyczny, aby nie zachęcać światowej potęgi komunizmu do podjęcia pewnych działań.
„Z drugiej strony powinno wystarczyć, aby wszyscy katolicy wiedzieli to: jeśli jest przesłanie, w którym jest napisane, że oceany zaleją wszystkie obszary Ziemi i że za chwilę zginą miliony ludzi, naprawdę publikacja takich przesłanie nie jest już czymś czego sobie życzą. ”.
Papież kontynuował: „Wielu chce wiedzieć po prostu z ciekawości i dla smaku sensacji, ale zapominają, że wiedza oznacza również odpowiedzialność. Szukają tylko zaspokojenia swojej ciekawości i jest to niebezpieczne, jeśli jednocześnie nie chcą czegoś zrobić i są przekonani, że nie można nic zrobić przeciwko złu.
W tym momencie Papież wziął różaniec i powiedział: „Oto lekarstwo na to zło. Módlcie się, módlcie się i nie proś o nic więcej. Wszystko inne pozostaw w rękach Matki Bożej.

Następnie zapytano Ojca Świętego: „Co się stanie z Kościołem?”.
Odpowiedział: „ Musimy wkrótce przygotować się na wielkie próby, które będą wymagały od nas chęci utraty życia i całkowitego oddania się Chrystusowi … Dzięki waszym i moim modlitwom można złagodzić ten ucisk, ale Nie można go już oddzielić, ponieważ tylko w ten sposób można skutecznie odnowić Kościół. Jak długo potrwa odnowa Kościoła zrodzonego z krwi? Wtedy też nie będzie inaczej. Musimy być silni i przygotowani, ufać Chrystusowi i Jego Matce oraz bardzo, bardzo wytrwale odmawiać Różaniec ”. [57] .
Jak widać, JPII mówi o karze materialnej i duchowej, która zmusi nas do obrony wiary aż do męczeństwa, w obliczu apostazji.
Jak ujawnił ojciec Gabriele Amorth, Jan Paweł II chciał ujawnić całą Trzecią Tajemnicę. Jednak jego „współpracownicy” powiedzieli mu nie, że odstępstwo w Kościele było zbyt straszne. Był więc do tego zmuszony pośrednio: podczas ceremonii beatyfikacyjnej Hiacynty i Franciszka 13 maja 2000 r. Papież chciał pośrednio „odsłonić” drugą część - „najstraszliwszą” - tajemnicę swojego kazania. To tam JPII mówił o Apokalipsie:
„Na niebie pojawił się inny znak: wielki czerwony smok” (Obj. 12,3). Te słowa z pierwszego czytania Mszy św. Nasuwają nam myśl o wielkiej walce dobra ze złem, pokazując, jak człowiek opuszczając Boga nie może osiągnąć szczęścia, ale w końcu sam się niszczy ... Przesłanie fatimskie jest wezwaniem do nawrócenia, ostrzegającym ludzkość, by nie miała nic wspólnego ze „smokiem”, który „ogonem wyciągnął trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię” (Obj. 12, 4).

- Kardynał Joseph Ratzinger

W wywiadzie opublikowanym w magazynie Jesus 11 listopada 1984:
„Trzecia tajemnica odnosi się do niebezpieczeństw, które zagrażają wierze i życiu chrześcijanina i świata, a także znaczenie czasów ostatecznych” .

- Arcybiskup Cosme do Amaral
Biskup Fatimy, 10 września 1984 r .:
„Trzecia tajemnica fatimska nie mówi o bombach atomowych, wojnach nuklearnych ani o pociskach SS-20. Jego treść dotyczy naszej wiary. Utożsamianie Tajemnicy z zapowiedziami katastrof lub nuklearnego holokaustu jest wypaczaniem znaczenia Przesłania. Utrata wiary na kontynencie jest gorsza niż unicestwienie narodu; i na pewno wiara w Europie stale spada ” .

- Nieżyjący ojciec Alonso
Archiwista Fatimy (+1981), który przez szesnaście lat był oficjalnym archiwistą w Fatimie i który miał wiele wywiadów z siostrą Łucją, zeznał, co następuje:
„Jest zatem całkowicie prawdopodobne, że tekst zawiera konkretne odniesienia do kryzysu wiary w Kościele i zaniedbań samych pasterzy [i] wewnętrznych walk w samym Kościele, a także do poważnych zaniedbań duszpasterskich ze strony Kościoła. najwyższa hierarchia ...
W okresie poprzedzającym wielki triumf Niepokalanego Serca Maryi wydarzą się straszne rzeczy . To część treści trzeciej części Sekretu. Które są? Jeśli „w Portugalii dogmat wiary zawsze będzie zachowany”,… można z tego jasno wywnioskować, że w innych częściach Kościoła te dogmaty stają się niejasne lub nawet całkowicie zagubione . ...
„Czy niepublikowany tekst mówi o konkretnych okolicznościach? Jest całkiem możliwe, że mówi on nie tylko o prawdziwym kryzysie wiary w Kościele w tym okresie przejściowym, ale podobnie jak na przykład tajemnica La Salette, mogą być bardziej konkretne odniesienia do wewnętrznych walk katolików lub upadku księża i zakonnicy. Być może odnosi się nawet do niepowodzeń w najwyższej hierarchii Kościoła. W każdym razie nic z tego nie jest obce innym rzeczom, które Siostra Łucja powiedziała na ten temat ” [58] .

- Kardynał Silvio Oddi

Bliski przyjaciel JPII, który koordynował Katechizm z 1985 r. W 1990 r .:
„Błogosławiona Dziewica ostrzegła nas w Fatimie przed odstępstwem w Kościele”.

translate.google.com/…-la-gran-apostasia-la-iglesia/

- Ojciec Ingo Dollinger
Ten ksiądz, osobisty przyjaciel BXVI, któremu napiętnowana Teresa Neumann przepowiedziała, że musi być kapłanem z woli Chrystusa, był duchowym synem Ojca Pio. Wyjaśnił niedawno, że tuż po opublikowaniu w czerwcu 2000 r. Przez Kongregację Nauki Wiary Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej kardynał Joseph Ratzinger w osobistej rozmowie, po koncelebrowanej z nim Mszy św. Trzecia tajemnica pozostaje niepublikowana! „Jest więcej niż to, co publikujemy” - powiedział Ratzinger [61] .
Bombowe wieści nadeszły od Maike Hicksona z 1Peter5 [62] . W rzeczywistości Giuseppe Nardi, redaktor niemieckiej katolickiej strony internetowej Katholisches.info, zaledwie dwa miesiące temu upublicznił słowa, które według Dollingera Benedykt XVI powiedział mu poniżej: „ Polecono nam to zrobić” (to znaczy opublikować tylko część wizji trzeciej tajemnicy) [„ Es ist uns so aufgetragen worden [63] ”] ”.

Później, przed ujawnieniem Maike Hickson, Watykan wyszedł wściekły i natychmiast zaprzeczył tej informacji w imieniu BXVI, mówiąc nie, że wszystko zostało już opublikowane w 2000 roku. Ta szybka i zdecydowana reakcja nie wydaje się nam dziełem BXVI , ale o kimś, kto włożył w usta takie odwołanie przeciwko swojemu przyjacielowi Ingo Dollingerowi, człowiekowi o udowodnionej mądrości i uczciwości, że nigdy nie skłamałby na tak delikatny temat. W rzeczywistości BXVI nie przemawiał osobiście... [64]. Wygląda na to, że słowa BXVI zostały zmanipulowane przez Watykan. Sam dyrektor Infocatolica, Juanjo Romero, również był zaskoczony szybkością zaprzeczania BXVI [65] .
Również niektórzy święci i wizjonerzy otrzymali objawienia dotyczące odstępstwa Kościoła
Spośród setek, które istnieją, umieścimy tylko cztery.
- Błogosławiona Anne Catherine Emmerick, augustianka w 1820 r
„Widziałem silny sprzeciw między dwoma Papieżami i widziałem, jak straszne będą konsekwencje fałszywego kościoła, widziałem, że Kościół Piotra zostanie podkopany przez plan sekty. Kiedy królestwo Antychrysta będzie blisko, pojawi się fałszywa religia, która będzie sprzeczna z jednością Boga i Jego Kościoła. Spowoduje to największą schizmę, jaką świat kiedykolwiek widział ”.

- Błogosławiona Ana Maria Taigi

„Religia będzie prześladowana, a księża zmasakrowani. Ojciec Święty będzie zmuszony opuścić Rzym ” [66] .


- Bruno Cornacchiola, widzący objawienia maryjne w Tre Fontane w Rzymie, bardzo drogi Piusowi XII, co skłoniło go do ogłoszenia dogmatu Wniebowzięcia

Tamtego 21 września 1988 roku śnił mu się:
„To, czego nigdy nie mogłem sobie wyobrazić, spełniło się, jest to bardzo bolesne i mam nadzieję, że Pan nie pozwoli mi zobaczyć, że Papież zaprzecza wszystkim prawdom wiary, i stawia się na miejscu Boga. Ile bólu odczuwałem w nocy, byłem sparaliżowany w nogach i nie mogłem się już ruszać, widząc ból, jaki odczuwałem, widząc Kościół zredukowany do kupy ruin ”(op. Cit., S. 218).

31 grudnia 1990 roku Maria powierzyła mu:
„Fałszywi prorocy usiłują za wszelką cenę zatruć dusze, zmieniają naukę Jezusa na doktryny szatana; i usuną ustawiczną ofiarę krzyża, która się powtarza na ołtarzach świata ”(op. cit., s. 221). Tutaj Dziewica mówi bezpośrednio o zniesieniu Mszy, o której mówi Daniel.

13 marca 2000:
„Jezus chce, abyście byli ognistymi płomieniami sprawiedliwości i miłości, abyście po powrocie do sądu przygotowali serca” (str. 203-204). Moje dzieci, zbawienie nie polega na zjednoczeniu wszystkich religii w celu stworzenia masy herezji i błędów, ale na nawróceniu się poprzez jedność miłości i wiary. Nie można ustanowić nowego Kościoła, ponieważ został on już utworzony, aby przyjąć pokutujących, którzy popełniają błąd i są w herezji ... Nie zmieniajcie doktryny

- Swięty Francisco de Asis
Pojawi się niekanonicznie wybrany papież, który spowoduje wielką schizmę. Głoszone będą różne sposoby myślenia, które wzbudzą wiele wątpliwości. Wtedy będą wielkie spory i prześladowania na poziomie powszechnym, że gdyby te dni nie zostały jeszcze skrócone, wybrani byliby straceni ...

Demony będą miały niezwykłą moc; niepokalana czystość naszego Zakonu i innych osób zostanie przyćmiona, ponieważ bardzo niewielu chrześcijan będzie posłusznych prawdziwemu Najwyższemu Papieżowi i Kościołowi rzymskiemu z lojalnym sercem i doskonałą miłością. W czasie tego ucisku do pontyfikatu wstąpi człowiek wybrany niekanonicznie i swą przebiegłością będzie się starał doprowadzić wielu do błędu i śmierci.

Wtedy skandale będą się mnożyć, nasz Zakon zostanie podzielony, a wiele innych zostanie całkowicie zniszczonych, ponieważ błąd zostanie zaakceptowany, a nie przeciwstawiony ...


Ci, którzy zachowują swój zapał i trwają przy cnocie z miłością i gorliwością dla prawdy, muszą cierpieć zranienia i prześladowania; Będą uważani za zbuntowanych i schizmatyckich, ponieważ ich prześladowcy, prowadzeni przez złe duchy, powiedzą, że oddają wielką przysługę Bogu, niszcząc tak podłych ludzi z powierzchni ziemi. Ale Pan ma być ucieczką uciśnionych i zbawi wszystkich, którzy Mu ufają, a wybrani, aby być jak Jego Głowa, będą działać z nadzieją, a przez Jego śmierć kupią sobie życie wieczne; wybierając raczej posłuszeństwo Bogu niż ludziom, nie będą się niczego bać i będą woleli raczej zginąć niż zgodzić się na fałsz i perfidię.

Niektórzy kaznodzieje będą milczeć o prawdzie, a inni podeptają ją i zaprzeczają. Świętość życia będzie prowadzona pośród szyderstw, wypowiadanych nawet przez tych, którzy wyznają ją na zewnątrz, ponieważ w tych dniach Pan Jezus Chrystus nie pośle im prawdziwego Pasterza, ale niszczyciela.

Będzie taka różnorodność opinii i schizmy wśród ludzi, zakonników i duchowieństwa, że gdyby te dni nie zostały skrócone, zgodnie ze słowami Ewangelii, nawet wybrani zostaliby wprowadzeni w błąd, gdyby nie byli specjalnie prowadzeni, pośród tak wielkiego zamieszania, dzięki ogromnemu miłosierdziu Boga. [67] "


Jest to dobrze sprawdzona przepowiednia, która została przekazana w całości przez wiele miejsc, w tym opis panowania Angelo de Clareno (1247-1337) i Verba, którą niektórzy uważają, że powstała między 1300 a 1325 i została przypisana przez tradycja zakonu Conrado de Offida (1241-1306).

3. Orędzia Dziewicy do Ojca Gobbiego, ujawniające treść Trzeciej Tajemnicy: wielkiej apostazji Kościoła, która miała się rozpocząć od jej szczytu.
Przesłanie z 6 września 1986 r .:
„ Na powierzchni wszystko jest spokojne i wydaje się, że wszystko idzie dobrze. W rzeczywistości ogarnia go brak wiary, który rośnie z dnia na dzień, szerząc wszędzie wielkie odstępstwo.
Wielu biskupów, kapłanów, zakonników i wiernych już nie wierzy, stracili już prawdziwą wiarę w Jezusa i Jego Ewangelię. Dlatego Kościół musi zostać oczyszczony prześladowaniami i krwią. Brak jedności, podziały, walka, antagonizmy weszły także w Kościół.
Siły ateizmu i masonerii, które przeniknęły do jego wnętrza , zdołały złamać jego wewnętrzną jedność i zaciemnić blask jego świętości. To są przepowiedziane przeze mnie czasy, w których kardynałowie sprzeciwiają się kardynałom, biskupi biskupom, kapłani przeciw kapłanom, a stado Chrystusa jest rozdarte przez drapieżne wilki, które weszły pod skóry nieszkodliwych i potulnych jagniąt.

Są wśród nich tacy, którzy zajmują bardzo odpowiedzialne stanowiska i za ich pośrednictwem Szatanowi udało się przeniknąć i działać na samym szczycie Kościoła. Biskupi i Kapłani Świętego Kościoła Bożego, jak wielka jest dzisiaj wasza odpowiedzialność!
Pan wkrótce pociągnie cię do odpowiedzialności za to, jak zarządzałeś jego winnicą. Nawracajcie się, błagajcie o przebaczenie, naprawcie, a przede wszystkim powróćcie do wierności posłudze, która została wam powierzona ”.

Przesłanie z 15 września 1987 r., Przekazane w Akita:
Płaczę, ponieważ Kościół nadal kroczy ścieżką podziału, utraty prawdziwej wiary, odstępstwa , błędów, które są coraz częściej publikowane i coraz częściej naśladowane. Teraz to, co przepowiedziałam w Fatimie, się spełni i to, co ujawniłem w trzecim przesłaniu powierzonym mojej córeczce. Wtedy także dla Kościoła nadszedł moment jego wielkiej próby, ponieważ „człowiek nieprawości” utwierdzi się w nim, a obrzydliwość spustoszenia wejdzie do Świętej Świątyni Boga

Przesłanie z 11 marca 1995 r .:
«Dlatego dzisiaj, w tym samym miejscu, w którym się pojawiłem, chcę wam wyjawić mój sekret. Mój sekret dotyczy Kościoła . W Kościele nastąpi wielkie odstępstwo, które rozprzestrzeni się na cały świat; schizma nastąpi podczas ogólnego odejścia od Ewangelii i prawdziwej wiary. Wejdzie do niego człowiek niegodziwości, który sprzeciwia się Chrystusowi i który będzie nosił w sobie ohydę spustoszenia, dopełniając w ten sposób strasznego świętokradztwa, o którym mówił prorok Daniel (Mt 24:15). Mój sekret dotyczy ludzkości . Ludzkość osiągnie punkt kulminacyjny zepsucia i bezbożności, buntu przeciwko Bogu i otwartego sprzeciwu wobec Jego Prawa miłości. Pozna godzinę swojej największej kary, którą przepowiedział już prorok Zachariasz. (Zac. 13, 7-9). »

Przesłanie z dnia 13 maja 1990 r. Przekazane w Fatimie:
Moja trzecia tajemnica , którą wyjawiłem trojgu dzieciom, którym się ukazałem i która do tej pory nie została wam objawiona, zostanie ujawniona wszystkim w tym samym rozwoju wydarzeń. Kościół pozna godzinę swojej największej apostazji, człowiek niegodziwości wejdzie do niego i zasiądzie w samej świątyni Boga, podczas gdy mała resztka, która pozostanie wierna, zostanie poddana największym próbom i prześladowaniom. Ludzkość przeżyje moment swojej wielkiej kary, w ten sposób będzie przygotowana na przyjęcie Pana Jezusa, który powróci do was w chwale. "

Przesłanie z 1 stycznia 1993 r .:
„Przede wszystkim dla Kościoła nadeszła godzina wielkiej próby, ponieważ zostanie wstrząśnięty brakiem wiary, zaciemniony apostazją, zraniony zdradami, opuszczony przez swoje dzieci, podzielony schizmami, opętany i zdominowany przez masonerię przemienione w żyzną ziemię, z której wykiełkuje złe drzewo złego człowieka, antychrysta, które wprowadzi jego królestwo do wnętrza .

Przesłanie z 15 marca 1993 r., Również przekazane w Fatimie:
„Kochałem was tutaj, ponieważ musicie wszystkim zakomunikować, że już od tego roku weszliście w wydarzenia, które zostały przeze mnie przepowiedziane i które są zawarte w trzeciej części tajemnicy, która nie została wam jeszcze objawiona. Teraz stanie się jasne dzięki wydarzeniom, które będą miały miejsce w Kościele i na świecie. Moim Kościołem wstrząśnie porywczy powiew apostazji i niewiary, podczas gdy ten, kto sprzeciwia się Chrystusowi, wejdzie do jego wnętrza, wypełniając w ten sposób ohydę spustoszenia, przepowiedzianą przez Boskie Pismo ”.

Dziewica mówi w innych orędziach, że ta obrzydliwość spustoszenia będzie zniesieniem Eucharystii: usuną przeistoczenie, przyjmując doktrynę protestancką, mówiąc, że to zwykły obiad, wspomnienie ich ostatniej wieczerzy. A potem, usunięty "katejon" , Antychryst będzie czczony jako Bóg w Kościele. Tam, gdzie powinno być najświętsze, Tabernakulum wkrótce będzie najbardziej ohydne: patrz Orędzie z 31 grudnia 1992 [68] .

Przesłanie z 13 maja 1994 r .:
„Kiedy bezbożny wejdzie do niego, który dopełni obrzydliwości spustoszenia i którego kulminacją będzie straszliwe świętokradztwo, podczas gdy wielkie odstępstwo będzie się rozprzestrzeniać wszędzie, wtedy Moje Niepokalane Serce zbierze małą wierną resztkę, która w cierpienie, modlitwa i nadzieja będą czekać na powrót mojego Syna Jezusa w chwale.

Z tego powodu zapraszam was dzisiaj do spojrzenia na wielkie światło, które z Fatimy rozprzestrzeniło się na losy tego waszego stulecia i które w ostatnich czasach nabiera szczególnej mocy. Moje przesłanie jest apokaliptyczne, ponieważ znajdujesz się w samym sercu tego, co zostało ci ogłoszone w ostatniej i najważniejszej księdze Pisma Świętego. "


Przesłanie z 13 marca 1995 r .:
„Z tego powodu dzisiaj, w tym samym miejscu, w którym się pojawiłem (Fatima), chcę wam wyjawić mój sekret. Mój sekret dotyczy Kościoła. W Kościele nastąpi wielkie odstępstwo, które rozprzestrzeni się na cały świat; schizma nastąpi podczas ogólnego odejścia od Ewangelii i prawdziwej wiary. Wejdzie do niego człowiek niegodziwości, który sprzeciwia się Chrystusowi i który będzie nosił w sobie ohydę spustoszenia, dopełniając w ten sposób strasznego świętokradztwa, o którym mówił prorok Daniel (Mt 24:15). Mój sekret dotyczy ludzkości. Ludzkość osiągnie punkt kulminacyjny zepsucia i bezbożności, buntu przeciwko Bogu i otwartego sprzeciwu wobec Jego Prawa miłości. Pozna godzinę swojej największej kary, którą przepowiedział już prorok Zachariasz. (Zac. 13, 7-9). "

Mogliby umieścić o wiele więcej wiadomości, ale myślę, że to wystarczy. Kto chce zrozumieć, zrozumieć. Kto ma uszy, niechaj słucha.

5. Wciąż nieujawniona część Trzeciej Tajemnicy. Teza Tradycji w działaniu i José Alberto Villanasa. José María Zavala, który również ujawnił ten tekst w swojej ostatniej książce, nie komentuje, czy jest to brakująca część Trzeciej Tajemnicy.
Ojciec Malachi Martin był irlandzkim księdzem jezuitą, teologiem i poliglotą doradcą Car. Agostino Bea. Miał 3 doktoraty i bezpośredni dostęp do Papieża. Wybitny teolog, znawca Kościoła katolickiego, były jezuita i profesor w Biskupim Instytucie Biblijnym Watykanu. Przeczytał brakującą część Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej.
Był bardzo rozczarowany towarzystwem Jezusa i hierarchią, która otaczała Papieża w tych późniejszych latach, kiedy zobaczył w pierwszej osobie, jak został przeniknięty, nawet do krat, przez modernistów, masonów i marksistów [69]..

Diabeł dobrze wykonał swoją pracę dziesiątki lat wcześniej. Wróg dobrze wiedział, że infiltrując najważniejszy filar Kościoła (ten, który był najbardziej wierny ortodoksji, im dalej niósł Ewangelię i im bardziej stawiał czoła siłom ciemności, Towarzystwu Jezusowemu) może lepiej obalić prawie cały Kościół. Mówimy prawie w całości, ponieważ dobrze wiemy, że Kościół jest niezniszczalny i że bramy Hadesu nie przemogą go, chociaż ta obietnica spełni się w resztce, która pozostanie wierna Magisterium Kościoła, podczas gdy większość z nich zbłądzi, popadając w odstępstwo, o którym mówi św. Paweł w 2 Tes. 2, 3-11.
Napisał kilka wspaniałych powieści, w których odtwarza tę apostazję i ostatnie czasy końca, masońską okupację w Kościele przed wielkim uciskiem, takich jak „Ostatni papież” (który omówiliśmy już w naszym poprzednim artykule „Krótka kronika masońskiego zamachu stanu”) w Kościele ”) lub„ Klucze tej krwi ”. Jako egzorcysta przez kilka lat pełnił swoją posługę i napisał o niej powieść „Zakładnik diabła”.
Mieszkał już w Nowym Jorku, po tym jak Paweł VI zwolnił go z inkardynacji w Rzymie z kard. Bea i Towarzystwo Jezusowe regularnie uczestniczyli w programie radiowym The Art Bell Show. Złożył przysięgę, że sam nie ujawni Trzeciej Tajemnicy, ale mógł odpowiedzieć „tak” lub „nie” na pytania, które słuchacze radia zadawali mu na temat Trzeciej Tajemnicy.
W 1998 r. O. Malachi Martin oświadczył w programie The Art Bell Show, że na początku lutego 1960 r., Kiedy był sekretarzem kard. Agustína Bei, miał możliwość przeczytania Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, która została napisana na jednej kartce. z papieru. Co więcej, NA JEDNEJ STRONIE!:
„Trzęsły mi się kolana na korytarzu przed apartamentami papieskimi, podczas gdy mój szef, kardynał Bea, debatował w środku z papieżem i grupą innych biskupów i księży oraz dwoma młodymi portugalskimi seminarzystami, którzy przetłumaczyli ten list, jeden pojedyncza strona napisana po portugalsku dla wszystkich w pokoju ”.
Powiedział, że słowa Matki Bożej są bardzo krótkie i konkretne ; a zapytany przez słuchacza, który powiedział mu, że przed laty słyszał jezuita w Perth (Australia), który mówił, że w przyszłości będzie „papież” całkowicie zdominowany przez diabła, ojciec Martin odpowiedział:

- Tak, wygląda na to, że ta osoba w jakiś sposób ją przeczytała lub że przekazała mu zawartość Sekretu . Jest na tyle niejasne, że się wahasz, ale wydaje się, że to wszystko ”.

Radzę wysłuchać wywiadu, w którym to mówi. Niestety jest w języku angielskim, ale jest doskonale rozumiany [70] .
Papież zdominowany przez diabła!…. wydaje się być centralnym rdzeniem Trzeciego Przesłania. To jest coś strasznego, bo z wszystkim, co widzieliśmy, można by wywnioskować, że ten demoniczny papież doprowadzi Kościół do odstępstwa (pod fałszywym posłuszeństwem, które wyznają mu ci, którzy nie kochają prawdy, zapładniali pole ogromną ignorancją teologiczną tylu ochrzczonych).

Dodaje, że w tej Trzeciej Tajemnicy nie jest to przyjemny dokument do czytania ... zawiera się w nim różne kary. Mówi przede wszystkim o wielkim odstępstwie Kościoła. Komentuje, że Jan XXIII odmówił upublicznienia Trzeciej Tajemnicy w 1960 r., Na prośbę Dziewicy, i że miało to bardzo poważne konsekwencje dla wszystkich. Jego mentalność była zbyt postępowa i nie przyszło mu do głowy, że Matka Boża chciała ostrzec Kościół przed jego odstępstwem, kiedy (papież) spodziewał się przyszłości promiennej wiarą i pomyślnością [71] .
W tym miejscu, 21 kwietnia 2010 r., Na tradycyjnej stronie internetowej Tradition in action opublikowano fotografię rzekomej faksymile brakującej części Trzeciej Tajemnicy [72] . Nie będę wchodził, aby oceniać, czy dokument jest prawdziwy, czy nie. Wydaje się, że jest to pismo Sor Lucíi, ponieważ zarówno Tradycja w działaniu, jak i inni ludzie (José Alberto Villasana, znakomity teolog i marianolog, również upublicznił to w 2016 r., A José María Zavala w tym samym roku w swojej ostatniej książce, którą pochwaliliśmy). przeprowadził testy graficzne, które potwierdzają, że został napisany przez Siostrę Łucję. Mówi o papieżu zdominowanym przez diabła, jak powiedział ojciec Malachi Martin.
Ale nie komentuję, czy jest to faktyczna brakująca część, o której mówiliśmy w tym artykule. Ani też nie powinno.
Opowiadając się za jego autentycznością, powiedziałbym, że istnieją poważne dowody pisma ręcznego, które potwierdzają, że została napisana przez siostrę Lucíę; także, która mówi o apostazji w Kościele i papieżu kontrolowanym przez diabła, co jest bardzo mocnym objawieniem, dlatego poprzedni papieże nie chcieli tego upubliczniać. Opis tego kościoła piekielnego mógłby pasować do istniejącego (przerażający kościół Neviges, Niemcy) lub przyszłego, który jest zbudowany, aby pomieścić fałszywy Kościół ekumeniczny, który zdaje się triumfować nad pozostałym i rzadkim kościołem katakumb. Wygląd Diabła Papieża to bardzo twarde dane w odniesieniu do Papieża, który nie jest prawdziwy (oszusta) i pozostawiamy to rozeznaniu czytelnika.

Wbrew, autentyczności tego tekstu mógłby powiedzieć:
- Że ten tekst nie zawiera wyrażenia : „W Portugalii dogmat wiary zawsze będzie zachowany”, początkowe zdanie brakującej części Trzeciej Tajemnicy, jak zauważyła siostra Łucja w swoim czwartym pamiętniku.
- Ten ojciec Malachi Martin powiedział, że Trzecia Tajemnica zawierała na jednej kartce kilka kar i nie ma ich tutaj.
- Ta wizja Hiacynty samotnego papieża, płaczącego i obrażonego przez tłum (o czym szczegółowo opiszę później) i że siostra Łucja powiedziała, że był to ten sam papież, który pojawił się w Tajemnicy - i dlatego nie mogła tego powiedzieć - nie pojawia się tutaj.
- Również prośba Matki Bożej o przeniesienie grobu św.Piotra do Fatimy za panowania Jana Pawła II nie wydaje mi się jasna (wydaje mi się to argumentem niemal sedewakantystycznym, ponieważ prawdą jest, że Rzym popadnie w apostazję, ale tak się nie stało W 1917 r. Nie uczyniło się to jeszcze tak jasno do tej pory: pamiętajmy, że herezja jest formalnym i wytrwałym zaprzeczaniem prawdzie, w którą należy wierzyć z wiarą boską i katolicką: wierzę, że nadejdzie ten moment, kiedy Eucharystia zostanie zniesiona. , Nie wydaje się, aby ta chwila nadeszła za panowania Jana Pawła II, niezłomnego papieża w sprawach doktrynalnych i bardzo kochanego przez Dziewicę. W rzeczywistości wyrażenie to pojawia się w czasie przeszłym („Ponieważ dogmat wiary nie zachował się w Rzymie ”), Kiedy w lipcu 1917 roku, kiedy Tajemnica została przekazana pasterzom,Rzym nie tylko nie popadł w apostazję, ale był bastionem zdrowej doktryny (....)


...
Teraz chcę wyjaśnić trzeci fragment tajemnicy; ta część to apostazja Kościoła. Nasza Pani pokazała nam w wizji kogoś, kogo ja opisałam jako Ojca Świętego, przed którym wielka rzesza ludzi kłaniała się/oddawała cześć. Ale była różnica (w porównaniu) z prawdziwym Ojcem Świętym, wzrok demoniczny, on miał złe oczy/oczy zła.
Potem, kilka chwil później zobaczyliśmy tego samego Papieża wchodzącego do Kościoła, lecz ten Kościół to był Kościół piekielny. Nie można opisać brzydoty tego miejsca, przypominał warownię z betonami, z narożnikami pokruszonymi, z oknami jak oczy i miał iglice na dachu budynku. Szybko wznieśliśmy wzrok do Naszej Pani, która powiedziała: zobaczyliście apostazję Kościoła.
Ten list może być otwarty przez Ojca Świętego, ale musi być ogłoszony po Piusie XII przed 1960r.

W czasie panowania Jana Pawła II kamień węgielny z grobu Piotra musi być wyjęty i zawieziony do Fatimy.
Ponieważ dogmat wiary nie jest zachowany w Rzymie, autorytet będzie wyjęty i złożony w Fatimie.
Katedra Rzymska musi zostać zniszczona, a nowa zbudowana w Fatimie.
Jeżeli (minie) 69 tygodni, po tym jak ten rozkaz (został dany), Rzym będzie kontynuował obrzydliwość/to co budzi wstręt/, miasto zostanie zniszczone.
Nasza Pani powiedziała, że to wszystko jest w napisane
u Dn 9,24-25 i Mt 21,42-44.”.
(...)

Wielkie odstępstwo Kościoła, , opisane przez św. Pawła w 2 Liście do Tesaloniczan, spowodowanym przez fałszywego papieża lub fałszywego proroka, który ustąpi Antychrystowi, gdy zdusi Eucharystię;
że wielkie odstępstwo zacznie się na szczycie, to znaczy od papieża: pojawi się fałszywy papież, nie wybrany kanonicznie, który zburzy wszystkie dogmaty, doktrynę, magisterium i tradycję Kościoła; Ten papież będzie masonem i będzie fałszywym prorokiem z Apokalipsy XIII, antychrystem morza lub religii, z wyglądem baranka, ale zdominowanym przez szatana, jego narzędzie: z rogami jak baranek, ale mówiącym jak smok (Obj. 13, jedenaście). Ten fałszywy prorok będzie promować tworzenie fałszywego Kościoła, w którym wszyscy chrześcijanie, a nawet Żydzi i muzułmanie są zintegrowani, fałszywego Kościoła Szatana. W tym fałszywym Kościele nie będzie przeistoczenia, ale zostanie powiedziane, że jest to zwykły obiad, przyjmujący doktrynę protestancką; Ten fałszywy Kościół nie potępi grzechu, ale będzie go błogosławił; Odrzuci wszystkie dogmaty wiary;

Zdecydowana większość ochrzczonych podąży za fałszywym papieżem w jego apostazjią: niektórzy z braku uczciwości i miłości do prawdy (2 Tes. 2, 10), inni z powodu możliwej do pokonania ignorancji, inni z tchórzostwa, w większości z powodu posłuszeństwa niezrozumiany, ponieważ nikt nie powinien słuchać błędu lub instrukcji, które są sprzeczne z wiarą lub moralnością;
podczas gdy ten fałszywy papież rządzi odstępczym Kościołem, inny papież, prawdziwy, będzie więźniem, cierpiąc i płacząc z powodu czasów, kiedy nie bronił Kościoła tak, jak powinien (zaprzeczenia Piotra). W czasie rewolucji komunistycznej we Włoszech i Rzymie ten papież będzie musiał uciekać z miasta, aby umrzeć jako męczennik na wygnaniu, wraz z grupą wiernych mu zakonników, księży i świeckich;

Możliwe, że tajemnica mówi również o innych karach: wielkiej wojnie atomowej, w której Rosja (Czerwony smok - komunizm) wygrywa i zostaje narzucona USA i Europie; jednocześnie komunistyczne rewolucje w wielu krajach (Czerwony Smok, komunizm, ostatecznie zdominują świat); ogromna kosmiczna katastrofa spowoduje przechylenie osi planety i inwazję oceanów na kontynenty, zabijając co minutę miliony ludzi; spustoszenie będzie całkowite;

ponieważ sekret odnosi się do Caps. VIII i XIII Apokalipsy, wiemy, że papież oszust, który uzurpuje sobie papiestwo, będzie fałszywym prorokiem, który w końcu przygotuje drogę dla Antychrysta (tak jak święty Jan Chrzciciel przygotował ją dla Chrystusa), który utworzy rząd światowy, aby ujarzmić świat, przynosząc pożywienie lekarstwa, materialne rozwiązania wojny (którą uda mu się powstrzymać jak wielki rozjemca) za cenę apostazji; Ale podczas gdy święty Jan umarł jako męczennik z powodu nierozerwalności małżeństwa, ten fałszywy prorok powie, że można być w łasce Bożej i żyć w cudzołóstwie;

po 3,5 latach panowania pozornej dobroci Antychrysta fałszywy prorok i Antychryst będą jednocześnie prześladować wierny Kościół, tworząc tysiące męczenników wśród reszty lub resztki, która mimo wszystko pozostanie katolikiem, zaatakowanym przez świat , stał się komunistą i odstępczym Kościołem (tak jak Chrystus został zaatakowany przez pogan - Rzymian - i Sanhedryn).
Chociaż niekoniecznie musi to nastąpić w Tajemnicy, wiemy, że ostateczna bitwa została już wygrana przez ród Niewiasty obleczonej w Słońce: Chrystus w swoim Przyjściu pokona Antychrysta i fałszywego proroka, którzy zostaną żywcem wrzuceni do jeziora ognia. lub piekło, i ustanowi duchowe królestwo, o którym mówią Izajasz 11 i Apokalipsa 21. Kościół odnowi się i zatriumfuje. Wszyscy, którzy przeżyją, nawrócą się na katolicyzm: będzie jedno stado z jednym pasterzem. Nadal będą papieże, ale nową siedzibą może być Jerozolima, Żydzi nawróceni na jedyną prawdziwą wiarę.
Ze względu na jego niewielką długość (pojedynczy arkusz) powyższe sprawy zostaną jedynie odnotowane w wciąż nieujawnionej części Trzeciej Tajemnicy. Niektórzy nie pojawią się nawet wyraźnie. Tutaj trochę je rozwinęliśmy, aby czytelnik mógł je ułożyć w toku wydarzeń eschatologicznych, które mają nadejść, i które zakończą paruzję Chrystusa, niosąc ze sobą nowe niebiosa i nową ziemię.
To, co właśnie przedstawiłem w tej sekcji, jest jedynie osobistą hipotezą, opracowaną na podstawie własnego rozeznania, po wielu latach czytania na ten temat. Nie proszę nikogo, aby w to uwierzył lub podążał. Tylko Bóg wie, co się wydarzy i nie możemy poddawać Go naszym ludzkim planom, ponieważ jest wszechmocny i wszechwiedzący. Jestem tylko ludzkim stworzeniem, dzieckiem Jego Nieskończonego Miłosierdzia i miłości Jego Najświętszej Matki. Ale Chrystus nie powiedział nam, abyśmy wkładali "głowy w piasek"; przeciwnie, nazwał obłudnikami tych, którzy nie rozpoznali znaków obecnego czasu (Łk 12,54-56).

Dziewico Fatimska, poświęcam się Tobie. Poświęcam się także wszystkim, którzy czytają ten artykuł, i ich rodzinom. Chroń nas w bezpiecznym schronieniu Twojego Niepokalanego Serca przed sztuczkami Diabła i wykorzystuj nas do tego, co chcesz, dla dobra Kościoła i naszych braci. Błogosławiony Święty Józefie, patronie Kościoła, pomóż nam pozostać wiernymi Jezusowi. Święci Aniołowie Stróże, prowadź nas do świętości. Amen.

„Ten, kto o tym wszystkim świadczy, mówi:„ Tak, wkrótce przyjadę ”. Amen! Przyjdź Panie Jezu! Niech łaska Pana Jezusa będzie ze wszystkimi. Amen!"
(Wer. 22, 20-21)


Juan Suarez Falcó
przypisy w pdf.

żródło - tłumaczenie automatyczne - PDF: Wciąż nieujawniona część Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej dotyczy wielkiej apostazji w Kościele 2 comovaradealmendro.com/…-apostasía-en-la-Iglesia-2.pdf
Quas Primas shares this
53
PRAWDA.

1
V.R.S.
"Zdaniem ks. Malachi Martina, profesora teologii, osobistego sekretarza kard. Agostino Bea," ... i żydowskigo agenta wpływu na Soborze Watykańskim II, który od swej roli nigdy potem publicznie się nie odciął.
Co do tekstu - skoro zestawia Fatimę z Garabandal i niejakim don Gobbim szkoda czasu na jego czytanie.
Croisade
Co ty bredzisz? Ka. Martin był wspaniałym kapłanem. Oczywiście w sprawie Garabandal się mylił, ale to nie jest tak istotne.
V.R.S.
@Croisade
Ks. Martin aktywnie działał na rzecz rewolucji w Kościele podczas Soboru Watykańskiego II. Pisał wówczas pod pseudonimami F. Carthus i M. Serafian:
- por. np. s. 66 i 67: wordpress.com/2019/12/kontekst-fatimski.pdf
W ramach szumu informacyjnego puścił nawet w obieg rzekomą modlitwę Jana XXIII za żydów. Później nigdy od tej działalności się nie odciął a jego twórczość literacka była …More
@Croisade
Ks. Martin aktywnie działał na rzecz rewolucji w Kościele podczas Soboru Watykańskiego II. Pisał wówczas pod pseudonimami F. Carthus i M. Serafian:
- por. np. s. 66 i 67: wordpress.com/2019/12/kontekst-fatimski.pdf
W ramach szumu informacyjnego puścił nawet w obieg rzekomą modlitwę Jana XXIII za żydów. Później nigdy od tej działalności się nie odciął a jego twórczość literacka była wydawana i promowana przez mainstreamowe wydawnictwa.
Śp. ks. Grzegorz Hesse mówił o jego książce The Windswept House że jest niewiarygodna i zawiera liczne błędy.
m.rekinek
,,Dziewica ostrzegła nas tam przed odstępstwem Kościoła, zwłaszcza osób konsekrowanych, których poważne błędy doktrynalne i duszpasterskie doprowadzą wielu wiernych do wiecznego potępienia w piekle. Nasza Matka ostrzega, że Eucharystia ma coraz mniejsze znaczenie ... I czy nie dzieje się tak podczas tego ostatniego pontyfikatu, kiedy widzimy Bergoglio, który promuje komunię między małżonkami w …More
,,Dziewica ostrzegła nas tam przed odstępstwem Kościoła, zwłaszcza osób konsekrowanych, których poważne błędy doktrynalne i duszpasterskie doprowadzą wielu wiernych do wiecznego potępienia w piekle. Nasza Matka ostrzega, że Eucharystia ma coraz mniejsze znaczenie ... I czy nie dzieje się tak podczas tego ostatniego pontyfikatu, kiedy widzimy Bergoglio, który promuje komunię między małżonkami w cudzołóstwie bez czystości [12] , kiedy widzieliśmy, jak rozdaje Eucharystia bez godności i bez słowa „Ciało Chrystusa” [13] ; kiedy widzimy, że jest on oferowany zatwardziałym publicznym grzesznikom [14]; kiedy jest błogosławione, że katolicy z północy Argentyny, gdyby nie mogli pójść na mMzę katolicką, podeszliby niewyraźnie do anglikańskich nabożeństw, w których nie ma przeistoczenia [15] ; kiedy widzimy, że luteranie przyjmują Komunię w Watykanie [16] ? Było to również pełne udręki wezwanie naszej Matki do nawrócenia, aby złagodzić ostateczną karę Bożą (ostatnie ostrzeżenia), abyśmy nie pili ...Gniewu (o którym mówi Objawienie 16)."
Weronika....S
Trzecia Tajemnica nie ujawniona oficjalnie, ale się sprawdza. To wielka apostazja w Kościele Katolickim.
jac505
A jak dojdzie do rozłamu to ci, którzy zostaną przy kościele, który uległ zwiedzeniu a będzie ich ogromna większość, będą nas, pozostających przy zdrowej nauce Jezusa, uważali za tych złych, wichrzycieli, za buntowników. Oni nigdy nie zrozumieli prawdziwej nauki Jezusa, bo bardziej zainteresowani byli życiem tego świata i dlatego ulegną zwiedzeniu. A my módlmy się za nich. Panie Jezu przyjdź ! …More
A jak dojdzie do rozłamu to ci, którzy zostaną przy kościele, który uległ zwiedzeniu a będzie ich ogromna większość, będą nas, pozostających przy zdrowej nauce Jezusa, uważali za tych złych, wichrzycieli, za buntowników. Oni nigdy nie zrozumieli prawdziwej nauki Jezusa, bo bardziej zainteresowani byli życiem tego świata i dlatego ulegną zwiedzeniu. A my módlmy się za nich. Panie Jezu przyjdź ! Pozdrawiam