Clicks364

Rosárium – Mystéria

Sacerdos Hyacinthus
Rosárium Mystéria gaudiósa (in feria secunda et quinta) 1. Annuntiátio – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny. 2. Visitátio – Nawiedzenie św. Elżbiety. 3. Natívitas – Narodzenie Pana Jezusa. 4. …More
Rosárium

Mystéria gaudiósa

(in feria secunda et quinta)

1. Annuntiátio – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny.
2. Visitátio – Nawiedzenie św. Elżbiety.
3. Natívitas – Narodzenie Pana Jezusa.
4. Praesentátio – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
5. Invéntio in Templo – Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Mystéria dolorósa
(in feria tertia et sexta)

1. Agonía in Hortu – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
2. Flagellátio – Biczowanie Pana Jezusa.
3. Coronátio spínis – Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
4. Baiulátio Crúcis – Dźwiganie Krzyża.
5. Crucifíxio et Mors – Ukrzyżowanie i Śmierć Pana Jezusa.

Mystéria gloriósa
(in feria quarta, in sabbato, et Dominica)

1. Resurréctio – Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
2. Ascénsio – Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
3. Descénsus Spíritus Sancti – Zesłanie Ducha Świętego.
4. Assúmptio – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
5. Coronátio in Caelo – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i ziemi.

- - -

Zob. także strony internetowe:
DICTA
sacerdoshyacinthus.wordpress.com/dicta/
LINGUA LATINA
sacerdoshyacinthus.wordpress.com/lingua-latina/