Clicks275

Učme se řecky, 1/2 Řeků přežije 3. světovou válku a bude učit jiné znát Krista

Libor Halik
Dle proroctví sv. starců. Sv. hora Athos stále má mnoho řeckých knih napsaných světci. Nový zákon 1 Janova 1. kapitola. Řecko-česky.