Clicks4.3K
maksimusX
147

DLACZEGO DIABEL BOI się SWIETEGO JANA PAWLA II. MUSISZ TO KONIECZNIE PRZECZYTAĆ!

W licznych świadectwach egzorcystów obecny jest lęk Szatana przed Janem Pawłem II. Rzymski egzorcysta Gabriel Amorth wiele razy pytał demona, dlaczego tak boi się Jana Pawła. Co odpowiadał?
Powodów szczególnego zainteresowania Janem Pawłem II ze strony Złego jest kilka. Po pierwsze, Niewiasta z Protoewangelii i z Apokalipsy, z którą Papież związał się w sposób całkowity. Trwa odwieczna walka Szatana z Maryją i Jej potomstwem. Stąd każdy czciciel Matki Najświętszej poznaje smak przeciwności szatańskich – tego właśnie doświadczył Karol Wojtyła. Po drugie, Szatan atakuje przede wszystkim świętych, tych, którzy niweczą jego plany. A wiemy, że Jan Paweł II był wielkim świętym i że odebrał piekłu wiele dusz.
Na działalność Papieża diabeł nie mógł patrzeć obojętnie. Po trzecie, szatańska strategia kierowana jest nade wszystko na pasterzy. Demony z rozmysłem atakują fundamenty Kościoła. To oczywiste: szary człowiek może się zbawić, może też pomóc w zbawieniu kilku ludziom. Większym zagrożeniem jest kapłan, zakonnik, jeszcze większym biskup. Największym pasterz, który prowadzi cały Kościół. On może ocalić przed piekłem miliony! Stąd dzieje papiestwa to historia walki z Szatanem. Nie inaczej było w „polskim” pontyfikacie.
Papiez Jan Pawel II w objawieniach :
W Fatimie z jej trzecią częścią sekretu i „biskupem w bieli”, którym miał być Jan Paweł II. I wizję, jaką w godzinie śmierci miała siostra Łucja. W niej żyjący jeszcze Papież był mieszkańcem nieba…

Objawienia jednoznacznie podkreślaja, że Papież Polak był pod szczególną opieką Maryi, ale zaznaczają też, że otrzymał wyjątkową misję, która potrzebowała wielkiej modlitwy Kościoła.

W kręgu światła Maryi

Skąd takie upodobanie Nieba? Znamy odpowiedź. Jan Paweł II był cały Maryi. „Totus Tuus” to najprostsza, a jednocześnie niezwykle heroiczna droga do świętości i apostolskiej skuteczności. Zaś dla Szatana to potężne zagrożenie, gdyż oto ktoś wiąże się z Maryją, jego znienawidzonym wrogiem. Siły ciemności były wobec Papieża bezsilne, bo trwając w nieustannym z Nią zjednoczeniu, zamieszkiwał w Jej świetle i był bezpieczny; tak jak pastuszkowie fatimscy znajdowali się w świetle bijącym od objawiającej się im Matki Bożej. W ten krąg Szatan nie ma dostępu. Potworność jego królestwa mogła się ujawnić dopiero tam, gdzie kończyło się to światło, jak w objawieniu z lipca 1917 roku, kiedy piekło ukazało się w miejscu, gdzie kończył się krąg niebieskiego światła otaczający postać Matki Bożej.
To niezwykle rzadka łaska, zarezerwowana dla tych, którzy zostali ukształtowani przez Matkę Boga na największych świętych: Najwyższy – pisał św. Ludwik w „Traktacie o prawdziwym nabożeństwie” – wraz z Matką swoją muszą stworzyć sobie wielkich świętych, którzy świętością przewyższą innych świętych, jak cedry Libanu przewyższają karłowate krzewy (…). Kształtowanie i wychowywanie wielkich świętych (…) Jej są zastrzeżone. A według objawień są to słowa o Janie Pawle II, który jest pierwszym z nowego pokolenia mającego zwyciężyć pokolenie szatańskie.

Bezradność Szatana
W licznych świadectwach egzorcystów obecny jest lęk Szatana przed Janem Pawłem II. Rzymski egzorcysta Gabriel Amorth opowiada: Wiele razy pytałem demona, dlaczego tak boi się Jana Pawła II i otrzymywałem dwie odpowiedzi, obie interesujące. Pierwsza, „ponieważ on pokrzyżował moje plany”. Myślę – dodaje Amorth – że demon miał na myśli upadek komunizmu w Rosji i w Europie Wschodniej. Warto przypomnieć wizję Leona XIII, który w 1884 roku usłyszał, iż Szatan otrzymuje na sto lat szczególną władzę w świecie. Miała się ona skończyć w roku 1984. A jest to rok poświęcenia przez Jana Pawła II świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, zgodnie z żądaniem Matki Bożej w Fatimie!

To z tą datą rozpoczął się proces dekonstrukcji komunizmu i – jak powiedziała Siostra Łucja – początek zapowiedzianego w Fatimie triumfu Niepokalanego Serca. Jan Paweł II pokrzyżował wielkie plany piekła… Wielu ludzi odciągnął z drogi tam prowadzącej, zbudowanej przez Szatana w czasie jego stuletniego „panowania” w świecie. Według diabelskich planów u schyłku XX wieku nowe pokolenie miało już nie znać Boga. Tymczasem demon, o którym opowiada Amorth, wyznaje, iż Jan Paweł II wyrwał tak wielu młodych ludzi z mych rąk. Młodzież nawracała się przez spotkanie z nadprzyrodzonością, która była w Ojcu Świętym.

Czy Szatan atakował Jana Pawła II?

Wiemy, że diabeł nie ujawnia się temu, kto nie jest dla niego definitywnie stracony. Manifestuje swe istnienie tylko przed tymi, nad którymi nie ma już władzy. Gdy wie, że czyjaś dusza należy już do Boga, wyładowuje swą wściekłość w sposób nawet fizyczny, ujawniając swoją obecność pod postacią materialną. Poznali to św. Antoni Pustelnik, św. Benedykt, św. Gemma Galgani, św. Jan Vianney, św. Ojciec Pio. Czy Jan Paweł II był fizycznie atakowany przez złego ducha? Nie znamy na to pytanie odpowiedzi, ale brak tego typu świadectw sugeruje, że Papież był niedostępny dla bezpośrednich ataków. Tym bardziej że chroniła go opieka Maryi – podobna do tej, jakiej doznawała siostra Łucja, która do końca życia zapewniała, że zgodnie z obietnicą Maryi, Jej Niepokalane Serce było dla niej pewnym schronieniem i pomocą. Papież był jednak przedmiotem szatańskich intryg, z których największa to zamach w 1981 roku (a także próby innych zamachów). Szatan nie przewidział tylko, że Jan Paweł II wykorzysta jego pośrednie działania do pomnożenia chwały Bożej i że ofiaruje swój krzyż dla ratowania świata spod jego wpływów!

Miał sposobność ofiarować coś jeszcze. Niektórzy krytycy wielokrotnie ogłaszali, że Jan Paweł II jest papieżem Szatana, że jest mu całkowicie posłuszny i realizuje jego plany. Najwięcej tego typu głosów pojawiło się w związku z modlitwą o pokój w Asyżu, kiedy Ojciec Święty spotkał się z przedstawicielami kilkudziesięciu innych religii.

Teologia czy doświadczenie

Jan Paweł II wielokrotnie wypowiadał się na temat istnienia i działania Szatana. Uczył, że słowa apostoła Jana – „cały świat leży w mocy Złego” (1 J 5, 19) – mówią również o obecności szatana w historii ludzkości, o obecności, która staje się jeszcze bardziej dotkliwa, gdy człowiek i społeczeństwo odchodzi od Boga. Przestrzegał, że diabeł jest aniołem, a zatem czystym duchem stworzonym przez Boga jako dobry,który wypaczył się, bo zbuntował się przeciwko Bogu. Posiada on wszystkie cechy właściwe czystemu duchowi, jak bardzo dużą inteligencję, wiele większą niż nasza. Czy są to słowa Papieża jako teologa, czy może także owoc jego osobistego doświadczenia? Niech za odpowiedź wystarczy przypomnienie, że Jan Paweł II jest jednym z niewielu papieży w czasach nowożytnych, który odprawiał egzorcyzmy. Świadkowie mówią o trzech takich przypadkach wypędzania złego ducha przez Najwyższego Pasterza. Pierwszy z nich miał miejsce w 1982 roku, a ostatni w roku 2000. Czy diabeł boi się Jana Pawła II? Bał się Papieża za jego życia, ale boi się go także po śmierci. Dokumentacja kanonizacyjna wystarczająco jasno kreśli bowiem przed nami obraz świętego, który nadal pracuje dla naszego zbawienia

Wincenty Łaszewski
xxx

Giovanni Paolo II fa infuriare il diavolo
Il pontefice ha realizzato esorcismi e ha avvertito l'umanità che il diavolo è più attivo che mai
Diabel wscieka sie kiedy slyszy Jana Pawla II.
Papiez dokonal kilka egzorcyzmow i ostrzegal ludzkosc, ze w tych czasach diabel jest bardziej aktywny niz kiedykolwiek.
Piotr2000
Swiety Janie Pawle II - modl sie za Kosciolem Chrystusowym.
Jako czlowiek, kaplan, biskup i zastepca Chrystusa na ziemi
dotkniety byles nie tylko trudem cierpienia i pogardy,
ale tez i grzechem.
Ukazywales jednak,
calym swoim zyciem ,
ze jest droga do Ojca przez pokute i nawrocenie,
ze jest tez Matka, Maryja,
ktorej warto oddac cale swoje zycie.

JEZUS i MARYJA
maksimusX likes this.
Anna Mopka and one more user like this.
Anna Mopka likes this.
KochamZycie likes this.
KochamZycie
Totus tuus ego sum, et omnia mea tua sunt
Tymoteusz
@Waz2054

„Sam ojciec Glas twierdzi, że Marię Magdalenę musiano egzorcyzmować kilka razy...”

Jeżeli ktoś po egzorcyzmach nad nim wraca do swoich wcześniejszych grzechów, to na powrót wracają do niego demony i w związku z tym ten ktoś musi być ponownie albo nawet wielokrotnie egzorcyzmowany, oby do pozytywnego skutku.

Tak więc, z oczywistych powodów (Boskości Chrystusa), dowolny diabeł najbard…More
@Waz2054

„Sam ojciec Glas twierdzi, że Marię Magdalenę musiano egzorcyzmować kilka razy...”

Jeżeli ktoś po egzorcyzmach nad nim wraca do swoich wcześniejszych grzechów, to na powrót wracają do niego demony i w związku z tym ten ktoś musi być ponownie albo nawet wielokrotnie egzorcyzmowany, oby do pozytywnego skutku.

Tak więc, z oczywistych powodów (Boskości Chrystusa), dowolny diabeł najbardziej boi się Pana Jezusa, tylko że człowiek ze swoją wolną wolą może na powrót wpuścić do siebie demona (demony).
W obronie Tradycji Kościoła and one more user like this.
W obronie Tradycji Kościoła likes this.
sarenica likes this.
waz2054
Znacznie ciekawsze byłoby rozważanie na temat: "dlaczego diabeł boi się wody, soli, Jana Pawła II, ale nie boi się Chrystusa". Sam ojciec Glas twierdzi, że Marię Magdalenę musiano egzorcyzmować kilka razy (nie podaje czy to Chrystus ją egzorcyzmował). Ot co.
pawelwarz likes this.
ratiorustica
Na przykład luteranie. Poczytaj sobie jaki obraz Boga miał Luther.
Weronika.S
.....niestety, ekumenizm to główne hasło na posoborowym sztandarze. Zapomniano zdecydowanie o 1. przykazaniu. W kościołach katolickich były rezerwowane miejsca dla obcych bożków.
Tymoteusz likes this.
Tymoteusz
Dlaczego diabeł boi się świętego Jana Pawła II?

Bo Jan Paweł II jest święty świętością Boga - Pana Jezusa, którego był bardzo ważnym namiestnikiem.

Można mieć jakieś wątpliwości co do prawdomówności jakiś niektórych egzorcystów, ale nie co do świątobliwego Ojca Gabriele’a Amortha.
W obronie Tradycji Kościoła likes this.
ratiorustica
Jak można mówić o miłości do bliźniego innowiercy jeżeli powtarza mu się że nie jest konieczne aby się nawrócił jedyną prawdziwą wiarę katolicka.
ratiorustica
JP2 mistrz posoborowego ekumenizmu. A posoborowy ekumenizm jak wiadomo siarką zalatuje.
One more comment from ratiorustica
ratiorustica
A może diabeł kłamie że się boi.
Dzisiaj Swiat potrzebuje pokoju!

Otwórzmy się na Boga, by zapanował pokój .... słowa Wielkiego Papieża Jana Pawła II: "
jakze dzisiaj potrzeba nam Papieza Polaka Jana Pawla II.
W obronie Tradycji Kościoła and one more user like this.
W obronie Tradycji Kościoła likes this.
ELZBIETA SPITALNIAK likes this.
maksimusX
egzorcysta ojciec Gabriele Amorth :
Pytałem kilkakrotnie demony dlaczego tak bardzo boją się Jana Pawła II. Dostałem dwie różne odpowiedzi".
Ponieważ on niszczy nasze plany
”- brzmiała. Myślę, że odnosi się ona w jakiś sposób do upadku komunizmu. „Ponieważ wyrwał tylu młodych ludzi z naszych rąk”- taka jest druga odpowiedź.” - opowiada duchowny.
W obronie Tradycji Kościoła likes this.
tak bylo szatan wsciekal sie :
„To szatan sprzeciwia się beatyfikacji Jana Pawła II”
– Nie ludzie, lecz szatan sprzeciwia się beatyfikacji Jana Pawła II – mówi w wywiadzie dla portalu „pontifex.it” dziekan włoskich egzorcystów, ksiądz Gabriele Amorth
W obronie Tradycji Kościoła likes this.
Jan Paweł II był papieżem pełnym miłości do ludzi. Był wymagający, ale jednocześnie pełen szacunku. Szatan natomiast jest księciem nienawiści, podjudza ludzi do wrogości, w sercach zasiewa pogardę i niechęć. Dlatego tak bardzo bał się papieża Polaka. Swiętość Papieża objawiała się miłością do każdego człowieka i przez to diabeł tak bardzo boi się i jednocześnie nienawidzi Jana Pawła II.
W obronie Tradycji Kościoła and one more user like this.
W obronie Tradycji Kościoła likes this.
ELZBIETA SPITALNIAK likes this.