Clicks992
Coburg
5

Pozvánka na výročie Bitky pri Viedni: Za slobodnú a silnú kresťanskú Európu, Ján Čarnogurský: Dvanásty september

Oslava úspešného odrazenia útoku islamských Osmanov v bitke pri Kahlenbergu – manifestácia - fakľový pochod - družné stretnutie - prejavy prominentných vlasteneckých Európanov zo spriatelených krajín

Termín: sobota, 12. september 2020, 17.30

Miesto: Kahlenberg, Námestie pred kostolom

Prihlásenie potrebné (meno, mailová adresa, telefón, Whats App, Viber) na: verein@provita.at

Kto chce príjemne cestovať je pozvaný využiť spoločný autobus (za 10 eur). Vyžaduje sa prihlásenie (ako vyššie) na akciu

Za slobodnú a silnú kresťanskú Európu

12. september 2020 - Kahlenberg - 17.30 h.

Námestie pred kostolom


V r. 1683 vyhlásil turecký sultán Mehmet IV. Rakúsku džihád - "svätú vojnu" - a doslova s celou silou začal dobývať "Zlaté jablko" ríše a rezidenčné mesto Viedeň, ktorej bohatstiev sa Osmani zamýšľali zmocniť. Geostrategickým cieľom operácie bola islamizácia strednej Európy.

S pomocou verných spojencov a hrdinských vojakov s pevnou vôľou ubrániť mesto sa dosiahol spoločný stredoeurópsky úspech - bitkou pri Kahlenbergu 12. septembra 1683 sa zabezpečilo udržanie kresťanskej Európy na stáročia.

Naša sloboda nie je ohrozovaná iba nebezpečenstvom plazivej islamizácie. Kultúrny socializmus, diktáty globalizácie a bezohľadného multilateralizmu a teraz ešte aj otroctvo režimu koronavírusu ohrozujú základy spoločnosti slobodných ľudí. Preto má veľký význam nielen si uvedomovať nevyhnutnosť našej kultúrnej podstaty, ale ju aj aktívne brániť príp. obnovovať a budovať. K tomu má podujatie v sobotu 12. septembra poskytnúť viditeľný prínos.

Impressum: Plattform 1683, 1080 Wien, Schlösselgasse 11:

Spolok „PRO VITA – Hnutie pre ľudské právo na život“ (verein@provita.at), spolok „Wiener Akademikerbund“ (office@wienerakademikerbund.org), spolok Okzident, Gedenken 1683

Dvanásty september

Ján Čarnogurský (pozvaný rečník)

Európy nemá veľa dní, ktoré by sme považovali za dni jej záchrany. Medzi tieto dni však nesporne patrí 12. september 1683, kedy Turci stáli pred Viedňou, o ktorú sa rozpútal neľútostný boj.

Na dobytie Viedne už stačili dni. Turci podkopávali mestské hradby a vyhodili ich časť do povetria. 120-tisícovej armáde moslimov čelilo asi 4 tisíc členov posádky mesta. Ale od severu a od západu prišla záchrana. S prispením pápeža Inocenta XI. (a arcibiskupa Jána Szelepcsényho) ako aj kapucínskeho rehoľníka Marca da Aviano sa podarilo zhromaždiť armádu európskych kresťanov - Poliakov, Nemcov, Rakúšanov, Sasov, Bavorákov. 70-tisícovému zboru velil poľský kráľ Ján Sobieski, pod ním boli velitelia Karol Lotrinský, Eugen Savojský a ďalší. Kresťanských vojakov oduševňoval kapucínsky mních Marco da Aaviano. Vojakom na ceste k Viedni podaroval v Bratislave ostrihomský arcibiskup Ján Szelepcény, slovenský Uhor (vtedy so sídlom v Trnave, Ostrihom okupovali Turci) medailónky Panny Márie Sedembolestnej a požehnal ich. Na obranu Viedne venoval veľkú sumu zo svojich úspor. Získal titul „Obranca Viedne“. Kresťanské vojská ubránili Viedeň a hnali Turkov k Budínu (dnešnej Budapešti). Cestou oslobodili Nové Zámky a do konca roku aj Štúrovo a Ostrihom. V nasledujúcich rokoch celé Uhorsko a do začiatku 20. storočia Európa zahnala Turecko do dnešných hraníc.

Smutným faktom je, že na strane Turkov bojoval uhorský šľachtic Imrich Tököly, ktorý sa chcel nechať sultánom korunovať ako kráľ Horného Uhorska (dnešného Slovenska). Tököly je pochovaný v novom evanjelickom kostole v Kežmarku. Na pamäť víťazstva pri Viedni pápež ustanovil 12. september ako prikázaný sviatok Mena Panny Márie pre celú Cirkev.

Toľko 17. storočie. V 21. storočí Ján Sobieski stále ešte nemá pomník vo Viedni. Keď sa v minulých rokoch niektorí Rakúšania pokúsili čo aj len pripomenúť pamiatku bitky, najdôležitejšej v dejinách mesta, rakúska tzv. mainstreamová tlač ich nazvala fašistami. Na Kahlenbergu, odkiaľ útok kresťanov začal, je len v zemi zabudovaná kamenná doska s neutrálnym nápisom. Vatikán ako štát uzavrel s Rakúskom a Viedňou v roku 1983 zmluvu o postavení pamätníka Sobieskemu v centre Viedne. Rakúsko a Viedeň doteraz zmluvu neplnia.

Dvanásty september tohto roku sa blíži. Tentoraz ohlásili príslušnému viedenskému úradu a rakúskej polícii usporiadanie verejného zhromaždenia na Kahlenbergu 12. septembra o 17,30 hodine štyri rôzne rakúske občianske združenia. Na zhromaždení prehovoria zástupcovia národov, ktoré zachraňovali pred viac než 300 rokmi Viedeň. Slovensko bude tiež zastúpené. Niektorí budú hovoriť nielen o bitke v 17. storočí, ale aj o postupujúcej islamizácii Európy, globalizácii, pripravovanom odstránení papierových peňazí. O zachovaní kresťanskej kultúrnej substancie Európy.

Kto môže, príďte v sobotu 12. septembra pred večerom do Viedne na Kahlenberg. Premáva tam mestská doprava, na stanici metra Heiligenstadt na zelenej línii je potrebné prestúpiť na autobus číslo 38a, ktorý premáva až na Kahlenberg. Možno prísť na miesto autom, do navigácie vložiť Viedeň Kahlenberg a z centra mesta pôjdu aj objednané autobusy, cena 10 €, miesto ich odchodu z centra bude ešte oznámené. Hranice medzi Slovenskom a Rakúskom sú zatiaľ otvorené. V dobe, keď v Turecku katedrálu Hagia Sofia menia opäť na mešitu, spomienka na víťazstvo pod Viedňou je tým dôležitejšie.

Kto nepôjde do Viedne, môže sa zúčastniť aj na Slovensku. V Štúrove je jediný pomník kráľovi Sobieskemu v strednej Európe mimo Poľska. Zájdite do Štúrova a položte kvety k jeho pomníku. Kráľ Ján Sobieski zachránil aj nás.
Dana22
Nádherne vyzdobenú sochu Panny Márie nesú kolísavým krokom ako čln na vlnách.
Dana22
Všimnite si medajly,ktoré majú námorníci na prsiach a monogram mena Panny Márie na chrbáte.
One more comment from Dana22
Dana22
Panna Mária a pomoc obrancom kresťanstva v bitke pri Viedni.
Vedeli ste,že na počesť víťazstva PANNY MÁRIE,ktorá vypočula modlitby kresťanov pred bitkou s mohamedánmi a dopomohla im k víťazstvu,bol zvolený 12.september ako deň slávenia mena Panny Márie?

Panna Mária pomohla zvíťaziť námorným kresťanským vojskám aj v bitke pri Lepante.

Panna Mária-patrónka španielskeho námorníctva -MARINERA

More
Panna Mária a pomoc obrancom kresťanstva v bitke pri Viedni.
Vedeli ste,že na počesť víťazstva PANNY MÁRIE,ktorá vypočula modlitby kresťanov pred bitkou s mohamedánmi a dopomohla im k víťazstvu,bol zvolený 12.september ako deň slávenia mena Panny Márie?

Panna Mária pomohla zvíťaziť námorným kresťanským vojskám aj v bitke pri Lepante.

Panna Mária-patrónka španielskeho námorníctva -MARINERA

www.youtube.com/watch

Španielski námorníci vzdávajú česť MATKE BOŽEJ
Bosími nohami absolvujú procesiu

Himno de la Armada Española interpretado por la Banda de Música de la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid. Letra: Don Jose Mª Pemán y Pemartín. Música: Don Germán Álvarez Beigbeder Director Musical: Coronel Don Agustín Díez Guerrero

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch
Coburg
RTVS a účinná ľútosť... Zlé spojenie.
dalila
Film Bitka pri Viedni by mohla STV ako účinnú ľútosť po otovi pustiť