Clicks470
Stano Kobella

Ježišov Plán Bude Učinený

20. novembra 2021

Je tu Čas pre spáčov, aby sa Prebudili do Reality. Ježišov Plán Bude Učinený a NIE ten satanov ani tých, ktorí mu zapredali svoje duše. Ježiš Úplne Riadi. Jeho Vôľa Bude Učinená na Zemi tak ako je v Nebi, od Počiatku, Založenia sveta. Ak si Nie ste istí, čo sa deje, Pýtajte sa Ježiša, NIE omylných ľudí. Samotný Ježiš nás Vedie Do všetkej Pravdy pomocou Jeho Ducha. Odhaľuje nám Veci, dokonca Vopred. Jeho deti Nebudú nikdy vo tme, ale žiaľ mnohí sú, pretože NIE sú S Ježišom a NEKráčajú S Ním v Jednote, Zajedno v Duchu a v Pravde.

Tí, ktorí sú Zmätení a vo Tme, sú takí preto, že NEPOČUJÚ Od Ježiša. ON stále ROZPRÁVA. Kto si však praje iba Mu Naslúchať, aby Prijímal Od Neho? On NIE je Bohom zmätenia. satan mätie. satan chce, aby každý veril jeho lžiam a tomu, že jeho plán bude učinený a NIE Ježišov Plán pre ľudstvo. Ježišove Prisľúbenia NEZlyhávajú. On vždy Verne plní Jeho Prisľúbenia. Musíme SA MODLIŤ a Robiť, ako Chce Ježiš, Jeho Plán, Jeho Vôľa buď Učinená.

Snívalo sa mi, že ľudia sa ma pýtali, ako to že viem o všetkom, čo sa deje v skutočnosti. Keď som sa prebudila, vravela som im: MODLÍM SA. Budeme Žiť Z KAŽDÉHO SLOVA, ktoré VYCHÁDZA Z JEŽIŠOVÝCH ÚST. Samotný Ježiš Povedal: "Prehľadávate Písma, lebo si myslíte, že v Nich máte Večný Život; a Ony sú Tie, ktoré SVEDČIA O MNE. 40 Ale NIE STE OCHOTNÍ PRÍSŤ KU MNE, aby ste mohli mať ŽIVOT." Ján 5:39-40.

Ľudia tiež hľadajú odpovede od iných ľudí, ale NIE od Samotného Ježiša. On je náš Zdroj Života. Mnohí hynú, pretože im chýba pravé Poznanie Od Ježiša, Toho, O Ktorom To všetko je. Veria V to a Uctievajú to, čo NEPoznajú. My všetci môžeme Poznať Ježiša Reálne a Počuť Od Neho. Je to o našom VZŤAHU Lásky S Ježišom a NIE o mŕtvych náboženských praktikách. Ak nám Chýba Vzťah S Ježišom, musíme za to obviňovať len samých seba, pretože zaň máme našu vlastnú Zodpovednosť, nikto iný to nemôže urobiť za nás. Je to naša voľba.

Ježiš je Jediný, Ktorý Všetko Pozná a ktorý má Všetky Odpovede pre každého. Pokorne sa MODLIME a Trpezlivo Čakajme na Ježiša. On Rozpráva, ako Chce a Kedy Chce. Potom nebudeme Nikdy oklamaní a vo tme. On je naše Svetlo a náš Zdroj Života. Je to naša voľba. Záleží to úplne od nás. Ježiš je vždy dostupný pre všetkých z nás, vo dne i v noci. Nikoho Neuprednostňuje ani Nediskriminuje. Ak Ho Hľadáme, tak Ho Nájdeme. Ježiš vždy Odmeňuje tých, ktorí Ho Usilovne Hľadajú a chcú Počuť a Prijímať Od Neho. Bude nás tiež skúšať, našu Vernosť Jemu. On musí byť našim Zdrojom. Miluje i Stará sa o každého, ako nikto iný. On je náš Abba Otec a náš Dobrý Pastier. Jeho Ovce, Počujú Jeho Hlas, Naslúchajú Mu, Poslúchajú Ho a Nasledujú Ho, len Jeho Cestu, ako nás On Sám Poučuje a Vedie, každý krok Cesty, aby sme boli v Jeho Dokonalej Vôli. Vtedy budeme mať a zažívať Ježišov Pokoj, nezávisle od našich okolností alebo toho, čo sa deje vo svete. Budeme Vedieť a rozumieť. Ježišov Plán, Jeho Vôľa Bude Učinená. Ježiš je Nekonečný a Všemohúci.

Ježiš Žehnaj každého a podrž nás v bezpečí v tomto čase.

(Kristína Boshoffová.)

"Volajte ku Mne a Ja vám Odpoviem, a Ukážem vám Veľké a Mocné Veci, ktoré Nepoznáte." Jeremiáš 33:3

"Lebo Nič nie je Tajné, čo NEBUDE Zjavené, Ani nič Skryté, čo NEBUDE Známe a Vyjde to na Svetlo." Lukáš 8:17

"A sú aj mnohé ďalšie Veci, ktoré Ježiš Urobil, ktoré, keby boli Napísané jedna za druhou, domnievam sa, že ani samotný svet by NEMOHOL obsiahnuť Knihy, ktoré by boli Napísané. Amen." Ján 21:25.

youtube.com/watch?v=BvRVSsJ7OVU
Public domain