Clicks2K
pl.news
15

Franciszek ponownie rozmawia ze swoim spowiednikiem, Eugenio Scalfarim

„Kilka dni temu rozmawiałem przez telefon z naszym papieżem Franciszkiem”, pisze antykatolicki dziennikarz Eugenio Scalfari na stronie Repubblica.it (16 stycznia).

Scalfari zadzwonił do Franciszka, aby umówić się na spotkanie 14 stycznia: „mam bardzo intensywne relacje z Jego Świątobliwością”, przyznaje Scalfari.

Dziennikarz, ateista i wróg Kościoła, nazywa Franciszka „Jego Świątobliwością”.

Franciszek powiedział Scalfariemu, że Benedykt przekazał mu w poniedziałek wyrazy „braterskiej solidarności” po publicznych kłamstwach, które Benedykt rozpowszechnił przez arcybiskupa Gänsweina na temat swojej książki o celibacie.

W artykule Scalfari próbował również oczernić kardynała Saraha jako członka „grupy opozycyjnej”, tak jakby Kościół był skupiony wokół Franciszka, a nie Chrystusa.

Scalfari to dziennikarz, któremu Franciszek wyznał, że nie wierzy w boskości Chrystusa, ani w istnienie piekła.

#newsAxknvelvgg

Weronika-S.--Piszesz-[ Czy też się modlisz z nimi, jeżeli tak to jest to grzech]==Ano np. Jan Paweł papież miał w całych dziejach relacji chrześcijańsko-żydowskich znaczenie wyjątkowe. A uznano powszechnie wizytę w rzymskiej synagodze. na stałe weszła do historii. Jan Paweł papież przybył do synagogi. Spotkanie zaczęło się śpiewem psalmu i biblijnymi czytaniami z Księgi Rodzaju i proroka …More
Weronika-S.--Piszesz-[ Czy też się modlisz z nimi, jeżeli tak to jest to grzech]==Ano np. Jan Paweł papież miał w całych dziejach relacji chrześcijańsko-żydowskich znaczenie wyjątkowe. A uznano powszechnie wizytę w rzymskiej synagodze. na stałe weszła do historii. Jan Paweł papież przybył do synagogi. Spotkanie zaczęło się śpiewem psalmu i biblijnymi czytaniami z Księgi Rodzaju i proroka Micheasza itd.DZIŚ JEST św.KAROLEM w niebie.Powiedz czy to źle uczynił i stał się żydem itp.
@wacula25wp.pl A ja na szczęście nie wezmę przykładu nawet z JPII i będę się modlić tylko w katolickim kościele, aby potem się nie spowiadać z tego grzechu.
Weronika-S.Piszesz-[ Popierasz wielobóstwo? itd ]==Hmmm a czy chcesz przez to powiedzieć gdy prowadzę konwersacje z świadkiem Jehowych to już Jestem świadkiem Jehowy lub buddą .A mylicie się jeżeli myślicie że kościół katolicki ma stać w starym nienaruszonym stanie Musimy zrozumieć jedno że nie ma nieomylnego człowieka. A nieomylny jest TYLKO BÓG OJCIEC ŚWIĘTY .W historii Kościoła zdarzało się, …More
Weronika-S.Piszesz-[ Popierasz wielobóstwo? itd ]==Hmmm a czy chcesz przez to powiedzieć gdy prowadzę konwersacje z świadkiem Jehowych to już Jestem świadkiem Jehowy lub buddą .A mylicie się jeżeli myślicie że kościół katolicki ma stać w starym nienaruszonym stanie Musimy zrozumieć jedno że nie ma nieomylnego człowieka. A nieomylny jest TYLKO BÓG OJCIEC ŚWIĘTY .W historii Kościoła zdarzało się, że papieże wypowiadali publicznie swoje prywatne i błędne opinie i tak konserwatyzm Grzegorza był tak duży, że nie zgadzał się on na wprowadzenie w Państwie Kościelnym kolei żelaznej i oświetlania ulic ; określił on drogi żelazne „drogą do piekła. Trzeba dobrze zrozumieć,i to że .Papież Franciszek prowadzi -[-DIALOG EKUMENICZNY -] i on dzięki Bogu ciężko ale jednak idzie do pojednania owieczek rozproszonych w wierze i to jest misja stolicy apostolskiej św. PIOTRA w WATYKANIE Bo zachowujecie się jak w ewangelii apostołowie -[ Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie.] TO JEST MISJA NAMIESTNIKA CHRYSTUSA Papieża stolicy apostolskiej w Watykanie KK -EKUMENIZM -...
@wacula25wp.pl Czy też się modlisz z nimi, jeżeli tak to jest to grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Takie modlitwy z wyznawcami różnych bożków organizował Watykan.
antonio 64_64 likes this.
Weronika-S.-Piszesz-[ grzechem hierarchów, co widać i słychać jest ekumenizm,itd]-- A piękny obraz ekumenii chrześcijaństwa to ruch w obrębie chrześcijaństwa dążący do przywrócenia pierwotnej jedności pomiędzy rozlicznymi wyznaniami chrześcijańskimi w ramach dzielenia się chlebem z ubogimi i jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła . Głównym narzędziem ekumenizmu jest WIARA i …More
Weronika-S.-Piszesz-[ grzechem hierarchów, co widać i słychać jest ekumenizm,itd]-- A piękny obraz ekumenii chrześcijaństwa to ruch w obrębie chrześcijaństwa dążący do przywrócenia pierwotnej jedności pomiędzy rozlicznymi wyznaniami chrześcijańskimi w ramach dzielenia się chlebem z ubogimi i jednego, świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła . Głównym narzędziem ekumenizmu jest WIARA i dialog .WIARA zmieniła życie milionów ludzi na całym świecie i Paweł w ostatnim fragmencie listu pokazuje, jak życie człowieka zmienia się w praktyce przez wiarę w Ewangelię.Więc zaufajmy papieżowi Franciszkowi KK .Każdy zgrzeszył i wszyscy potrzebujemy pomocy Bożej
@wacula25wp.pl Ekumenizm, a objął on podczas ,,wspólnotowych modlitw o pokój,, również demoniczne kulty hinduskie i afrykańskie, jest grzechem. Pierwsi chrześcijanie umierali za wiarę w jednego Boga, a teraz politeizm szerzy się za sprawą i Franciszka w Watykanie. Zgroza!!! Co dały te modlitwy wspólnotowe? Grozi nam konflikt globalny i już mamy w kościele konflikty hierarchów najwyższego …More
@wacula25wp.pl Ekumenizm, a objął on podczas ,,wspólnotowych modlitw o pokój,, również demoniczne kulty hinduskie i afrykańskie, jest grzechem. Pierwsi chrześcijanie umierali za wiarę w jednego Boga, a teraz politeizm szerzy się za sprawą i Franciszka w Watykanie. Zgroza!!! Co dały te modlitwy wspólnotowe? Grozi nam konflikt globalny i już mamy w kościele konflikty hierarchów najwyższego szczebla. Popierasz wielobóstwo?
pmichal==Przyjacielu A przecież w słowach obiecał Pan Jezus Piotrowi, że powierzy mu kierowanie całym ludem Bożym, czyli Kościołem.Oczywiście używał Pan Jezus słów obrazowych. Powiedział Piotrowi, że będzie skałą, czyli mocnym fundamentem jedności wiary Kościoła. Mówił o kluczach, aby zaznaczyć, że powierzy Piotrowi władzę nad całym ludem Bożym. Przekazanie kluczy było zawsze rozumiane jako …More
pmichal==Przyjacielu A przecież w słowach obiecał Pan Jezus Piotrowi, że powierzy mu kierowanie całym ludem Bożym, czyli Kościołem.Oczywiście używał Pan Jezus słów obrazowych. Powiedział Piotrowi, że będzie skałą, czyli mocnym fundamentem jedności wiary Kościoła. Mówił o kluczach, aby zaznaczyć, że powierzy Piotrowi władzę nad całym ludem Bożym. Przekazanie kluczy było zawsze rozumiane jako oddanie komuś władzy.Po odejściu Jezusa Chrystusa do Ojca Piotr rzeczywiście w Jego imieniu kierował ludem Bożym, czyli Kościołem. Rozstrzygał w różnych sprawach, z którymi Apostołowie czy inni chrześcijanie zwracali się do niego. Czuwał nad tym, aby nauka, jaką głoszą inni, była zgodna z Ewangelią przekazaną przez Chrystusa. Umacniał ją wszystkich w wierze. Ale chyba masz rację to Bóg kreuje -KK ,bo czytając historię papieży to włos się jeży tak bym to ujął
pmichal==Przyjacielu .Wydaje mi się że Jezus Chrystus dał świętemu Piotrowi władze.Pismo Święte wyróżnia Piotra spośród innych uczniów Jezusa i apostołów .A sam Jezus Chrystus dal Kościołowi widzialnego zwierzchnika w osobie św. Piotra. O tej prawdzie świadczą w pierwszym rzędzie słowa obietnicy wyrzeczone do św. Piotra i akt nadania mu władzy przez Zbawiciela.A skoro władza nad ludem wiernym …More
pmichal==Przyjacielu .Wydaje mi się że Jezus Chrystus dał świętemu Piotrowi władze.Pismo Święte wyróżnia Piotra spośród innych uczniów Jezusa i apostołów .A sam Jezus Chrystus dal Kościołowi widzialnego zwierzchnika w osobie św. Piotra. O tej prawdzie świadczą w pierwszym rzędzie słowa obietnicy wyrzeczone do św. Piotra i akt nadania mu władzy przez Zbawiciela.A skoro władza nad ludem wiernym TO I JEGO KREOWANIE na drodze do świętości .Taka jest rola papieża Franciszka dziś .Myślę że zgodzisz się ze mną?
pmichal
Oczywiście, że się nie zgodzę. Od kreowania jest Pan Bóg, św. Piotr i jego następcy są przede wszystkim depozytariuszami, mającymi chronić Skarby Kościoła. Jak ta ochrona w ostatnich ok 60 latach wygląda to jest jednym słowem: DRAMAT.
ps. ale masz rację w tym, że wikariuszom się pomyliły role i bawią się w kreatorów nowego kościoła, Wielkiego Babilonu...
antonio 64_64 and one more user like this.
antonio 64_64 likes this.
wacula25wp.pl likes this.
Mark0S
Ciągnie swój do swego. Od antychrystów zarazy uwolnij nas Panie
antonio 64_64 likes this.
Weronika-S.-Coś wydaje mi się że za daleko zabrnołaś w swojej pysze porównując się do papieża Franciszka który kreuje i kieruje KK na całej kuli ziemskiej .A ty co?jedynie siebie samą w ławeczce kościelnej .Czyż nie widzisz co czynisz?
pmichal
@wacula25wp.pl Mnie za to się nie wydaje tylko widzę, żeś za daleko zabrnął w papolatrii, czyniąc papieża Franciszka kreatorem Kościoła Katolickiego. Jakbyś nie wiedział kreatorem Kościoła Katolickiego jest Bóg w Trójcy Jedyny. Franciszek jest wikariuszem Chrystusa (zastępcą) i swoją rolę pełni jak pełni. Jak to mówiła staropolska definicja konia. Koń jaki jest każdy widzi...
@wacula25wp.pl Raczej porównałam go też i do ciebie, bo się spowiadasz i Franciszek zapewne także. Chociaż raz w roku powinien się każdy wyspowiadać, jak głosi przykazanie kościelne. A najbardziej powszechnym grzechem hierarchów, co widać i słychać jest ekumenizm, czyli wielobóstwo. Jeżeli się z niego nie spowiadają to tragedia. Uczynkiem miłosiernym co do duszy jest upomnieć grzeszących, …More
@wacula25wp.pl Raczej porównałam go też i do ciebie, bo się spowiadasz i Franciszek zapewne także. Chociaż raz w roku powinien się każdy wyspowiadać, jak głosi przykazanie kościelne. A najbardziej powszechnym grzechem hierarchów, co widać i słychać jest ekumenizm, czyli wielobóstwo. Jeżeli się z niego nie spowiadają to tragedia. Uczynkiem miłosiernym co do duszy jest upomnieć grzeszących, choćby był to i papież. Grzechem z kolei byłoby też mówić, że papieże nie grzeszą, bo oprócz Matki Bożej nie ma człowieka bezgrzesznego.
Czy decydenci sprawujący władzę we współczesnym Kościele spowiadają się z grzechu, z którego musiałby się wyspowiadać każdy wierny, jeżeli nie odrzucałby kultu innych bożków oraz modliłby się w świątyniach obcych wyznań i tym samym akceptowałby te świątynie, występując z przeciwko pierwszemu przykazaniu. Mogę z całą pewnością na podstawię pewnych faktów powiedzieć, że spowiadający kapłan na …More
Czy decydenci sprawujący władzę we współczesnym Kościele spowiadają się z grzechu, z którego musiałby się wyspowiadać każdy wierny, jeżeli nie odrzucałby kultu innych bożków oraz modliłby się w świątyniach obcych wyznań i tym samym akceptowałby te świątynie, występując z przeciwko pierwszemu przykazaniu. Mogę z całą pewnością na podstawię pewnych faktów powiedzieć, że spowiadający kapłan na szczęście w konfesjonale o tym posoborowym ekumenizmie zapomina i jest gotów zrugać osobę wyznającą grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu Bożemu. Nic nie zmyślam, wiem to z własnego doświadczenia lub przekazanego mi innej osoby. P.S. Jeżeli jest prawdą to co powiedział Scalfari, to Franciszek nie ma powodu by się spowiadać. A w ogóle ta ich przyjaźń to fatalna rzecz dla Kościoła.
W artykule Scalfari próbował również oczernić kardynała Saraha jako członka „grupy opozycyjnej” - nie zauważył biedak, że walnął pochwałę Sarahowi...