Clicks128
borgan

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Jakim imieniem objawił się Bóg?

38. Jakim imieniem objawił się Bóg?

Bóg objawił się Mojżeszowi jako Bóg żywych; powiedział, że jest „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba" (Wj 3,6). Objawił mu też swe tajemnicze Imię: „JESTEM, KTÓRY JESTEM (YHWH)" (Wj3,14). Niewymowne imię Boga już w czasach Starego Testamentu zostało zastąpione Boskim tytułem „PAN". Tytuł ten będzie także w Nowym Testamencie wyrażał Boskość Jezusa.

chrystuskrol.przemyska.pl/…/kompendium.pdf