Clicks18
vi.news

Giám mục cấm cửa hành Thánh lễ lễ đối mặt với Chúa, Quỳ gối khi rước lễ

Trước khi hủy bỏ các bí tích sau cơn hoảng loạn coronavirus, Giám mục Peter Christensen, 67 tuổi, của Boise, Idaho, đã sử dụng "sự hòa hợp và hiệp nhất" như một cái cớ để tuyên bố rằng Thánh lễ mới được "chủ trì" bằng cách "đối mặt với mọi người" .

Sắc lệnh ngày 28 tháng 2 đã được công bố trong số tháng 3-tháng 4 của Sổ Công giáo Idaho (bài viết dưới đây).

Christensen cũng cấm không nhận rước lễ trong khi quỳ, và dặn các linh mục không được sử dụng ghế quỳ hoặc hàng rào rước lễ vì chúng có thể ám chỉ "việc thích quỳ."

Hơn nữa, Christensen muốn mọi Thánh lễ Latin truyền thống được thông báo cho mình "cùng với tần suất và số người tham dự."

Hình ảnh: Peter Christensen, #newsYcmjigdkkq